74 document(en) met "De zaak" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Speelvlak als focus van energie: Steve Paxton... • 5 februari 1998
Bijzondere ruimtes zijn trouwens altijd een belangrijke inspiratiebron geweest Ave-nue, dat ik later in de lange gang van de Dailly-kazerne maakte, dankt zijn artistiek welslagen voor een deel aan die...Men herleidt de zaak vaak tot louter techniek, en gaat voorbij aan de nodige opbouw van concentratie en inzicht...De improvisatie met Katie Duck en Meg Stuart op het Klapstuk, enkele jaren geleden, was zo'n magisch moment waarop je plots elektriciteit in de lucht voelt, bij dansers, muzikanten en publiek

Onvoldragen werk • 24 oktober 1998
Samyrra Bafdel beet de spits af met de solo 'Froleuse', gedanst door de jonge Vanessa Blanchard...De solo mankeert wel spankracht: een duidelijke spanningsboog, relatie met de scène-ruimte of de toeschouwer ontbreken nagenoeg volledig...Filip Van Huffel en Sacha Lee brengen een duet onder de naam Tweeling, en dat vat de zaak goed samen

Hush Hush Hush tart noodlot • 21 januari 1999
De groep Hush Hush Hush werd laaiend enthousiast onthaald, wat wellicht minstens zoveel te maken had met het hoog gehalte politieke correctheid van de voorstelling als met de intrinsieke kwaliteiten...Een rommelig decor van William Phlips waarvan de zin maar niet duidelijk wil worden, een belichting van Ignace D'Haese die even lukraak is als een kerstboomversiering, harde elektrische muziek met de...De ironie van de hele zaak is dat hét handelsmerk van Sarrokhs ensemble Hush Hush Hush, het salonfähig maken van hip hop, niet lukt

Schoppen tegen de beklemming van muren • 10 mei 1999
Het gevolg is merkwaardig: plots verschuift de focus van het stuk naar de frustratie van jonge mensen over de dwang die ze ervaren...Bij de aanvang zitten de dansers gevangen tussen twee houten schuttingen, muren, zijdelings van de scène...Het zal zaak zijn de interactie van tekst en dans nauwer te articuleren

Chaos werkt bij Amanda Miller vooral verwarrend • 27 mei 1999
Impliciet willen de vele tegenstellingen binnen de stukken en tussen de stukken onderling echter iets weerspiegelen van de verbijsterende tegenstellingen die dat land kenmerken...Vooral de scenografie ontregelt hier de zaak: een klein decorstuk dat doelloos de handelingen doorkruist, een achterdoek met de voorstelling van een arcadisch landschap dat op zijn kop hangt...Elke wijziging in melodie, klankbeeld of volume van de muziek wordt bijvoorbeeld op de meest nadrukkelijke wijze vertaald in een wijziging van de scènebezetting, de belichting en de dans

Nieuwe modellen voor artistieke werkruimtes • 1 februari 2000
Anne Teresa de Keersmaeker had, als oud-studente van Mudra ervaren hoe vruchtbaar de nabijheid van de opera en het gezelschap van Béjart geweest was voor de creatieve sfeer in de Mudraschool...Die kocht in 1995 een oud industrieel complex in de Van Volxemlaan in Vorst, net op de grens tussen de residentiële wijk op de heuvels van Vorst en de industrie in de Zennevallei...De hele zaak kostte uiteindelijk nog eens 55 miljoen, waarvan alweer slechts 15 miljoen van de overheid kwam, en de rest geleend werd of uit eigen middelen van nv Nieuwe Werkhuizen voortkwam

Vrolijke kermisklanten uit Oost-Europa in deSingel • 12 februari 2000
Maar het gezelschap introduceert zich wel als een stel kermisklanten die voor de aanvang van de voorstelling venten met hun programma, halverwege het stuk proberen de recette op te vijzelen door...Regelmatig maken ze van de verwarring op de scène gebruik om een eigen nummertje weg te geven, ten koste van de anderen...Het zijn dus de timing en opeenvolging van de situatiehumor die de zaak moet redden

Charlotte Vanden Eynde: het vrouwenlijf gedissecteerd • 21 februari 2000
BRUSSEL -- Over de verhouding tussen lichaam en geest zijn al boekdelen volgeschreven, waarin de ene theorie over de andere heenbuitelt...Het eindbeeld keert de zaak om: vier vrouwen lopen in een rijtje over de scène, met een draad tussen hun benen...Over de diagonaal van de scène zwiept ze, als een muziekdoospopje, haar benen vervaarlijk hoog de lucht in. De oppositie met Neuenschwanger wordt dramatisch ten top gedreven als ze even inhoudt en met

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Voordien, in de achttiende eeuw, had het burgerlijke theater zich ontvoogd van de patronage van de vorst en was het een belangrijk publiek forum geworden waarop het publiek, meer nog dan de acteurs...De stad werd een technisch beleidsinstrument dat bevolkingsgroepen op de 'juiste' wijze, met de juiste voorzieningen verdeelde over haar territorium onder het toeziende oog van de burger...Zo wordt niet alleen de eigen omgeving, tegen de wereld in, een manipuleerbaar gegeven, dat alleen beantwoordt aan de eigen verzuchtingen, de hele context van het eigen verblijf wordt plots mee

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Want misschien is de waarde en het belang van de menselijke persoon in werkelijkheid uiterst gering (even gering als die van de mieren en de sterren), en misschien is betrokkenheid alleen maar een...Omdat het forum precies die verwachtingen creëert die ze wil vermijden, is het zaak inzichten in de plooien van de tekst te stoppen...Meer Licht" oppert De Martelaere de bedenking dat de westerse filosofie, verveeld als ze is met de kloof tussen het objectieve, materialistische denken en de subjectieve "intuïtie" van iets anders

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Onder de aanstormende choreografen die de jongste tien jaar de erfenis van de (postmoderne) experimenten uit de jaren '60 en '70 terug van onder het stof halen staat Le Roy hoog aangeschreven...Het gekke aan deze reconstructies is echter dat ze experimenten betreffen die uit de aard van de zaak onherhaalbaar zijn...Wat iemand al dansend ervaart is, uit de aard van de zaak zelf, strikt privé

Het vreemde continent • 26 mei 2001
Een andere heikele kwestie waarmee hij moeilijk in het reine raakt is hoe om te gaan met het narcisme van de danser en/of de overmaatse belangstelling van de kijker voor de mens achter de kunstenaar...De actie van de deelnemers aan de workshop wordt bepaald door hoe ze de ruimte en de actie van anderen interpreteren en er een spelregel in zien...Vanuit het standpunt van de danser is de zaak echter anders: hij heeft een uniek gezichtspunt, als het ware van binnenuit, op zijn lichaam

Verwarrend helder • 24 oktober 2001
Die discussies zijn nog steeds niet uitgewoed: tijdens het gesprek verschillen beiden vaak van mening, niet over de grond van de onderneming, wel over de formulering en de interpretatie van de inzet...Dat kan alleen maar de aandacht van de zaak afleiden...willen de zaak zelf niet onder controle houden

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
Nu de stofwolken zijn gaan liggen en de verhitte discussies tijdelijk verstomd zijn, een gesprek met Mortier zelf over de grond van de zaak...De zalen van het begin van de 21ste eeuw volgen nog steeds het paradigma van de zaal die voor het eerst ontwikkeld werd in het Italië van de renaissance...Delphi heb je het theater met recht voor de kijker de zee die de rijkdom brengt, rechts de stad en links de wildernis

Achter de scheur in de muur • 6 maart 2002
de 18de eeuw was dat een heel gewone zaak in theaters: het publiek was een even heftige speler als de acteurs...Je kunt in een klassieke dans de persoonlijkheid van de danser inderdaad helder laten uitkomen, en in zeer subtiele verschuivingen van een vast canon aan middelen kun je de hand van de meester zien...Swollip staat op 6 maart om 20u;30 in de Monty in Antwerpen (03/238.91.81), en is op 7 maart ook te zien in de Vooruit in Gent (09/267.28.28). De voorstelling staat op 22 maart in CC Maasmechelen (089

Aantekeningen van een dramaturg • 20 maart 2002
De discipline die de dansers daarbij aan de dag leggen, is hoogst verwonderlijk voor wie uit de wereld van de hedendaagse dans komt...De wapenschilden op de kleedjes van de danseressen in de derde akte vallen uit de toon...Maar hij blijft de zaak meester en volgt alles, van het programmaboek tot de podiumopstelling, met argusogen

Abstract met inhoud • 10 april 2002
Think me bewegen de dansers bijvoorbeeld 35 minuten lang uiterst traag, zo traag dat ook bij de toeschouwers de grens van het draaglijke bereikt wordt...De beelden moeten in hun eenvoud de gemeenplaats, het alomgekende, van de mythe benaderen...Hoe kan je een mentale toestand overbrengen als de grens tussen kijker en uitvoerder zo extreem groot is. Het aardige aan de situatie was het extreme contrast tussen mezelf en de kijkers

Lichaam in de ruimte • 12 juni 2002
Die choreografen kunnen een steuntje in de rug best gebruiken, want Brussel mag dan al de onofficiële hoofdstad van de dans in Europa zijn, de overheid aan gene zijde van de taalgrens heeft niet...Werbrouck: 'Dat klopt wellicht, maar het gaat ons niet uitsluitend om de conceptuele kant van de zaak...Het gaat hier niet alleen om de tijd van de voorstelling zelf, maar ook om het werken in de diepte, om de tijd waarin de voorstelling ontwikkeld werd

Een gemiste confrontatie • 22 juni 2002
Zo zie je in de abrupte gebaren en de afgemeten zinnetjes van Dirk Roofthooft de ware vechtjas, de man die het wellicht worst was aan welke kant hij vocht, als de missie maar rechtlijnig genoeg was...De choreografie lijkt een abstracte evocatie van de strijd in de samenleving te zijn, of vergis ik mij, maar werkt vooral als een verdunning, een ballast die de aandacht afleidt van de harde en...Het is net door die 'verdunning' van deze kern dat, vermoed ik, de voorstelling niet echt 'werkt': je blijft als kijker moeilijk bij de zaak waar het om draait

Verrassing in Avignon • 26 juni 2002
Malibran-zaal, de nieuwe zaal die eind jaren '80 bovenop de grote zaal van de Muntschouwburg gebouwd werd...Velen stellen zich de vraag of het mogelijk en zinvol is om een voorstelling te bevriezen op het ogenblik van de première, als je weet dat dans uit de aard van de zaak zelf een vluchtig medium is, dat...Steeds meer choreografen, onder wie ook De Keersmaeker, erkennen dan ook expliciet de fundamentele bijdrage van de performer aan de kwaliteit van het eindresultaat