170 document(en) met "Ballet van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Ook in May B van Ballet-Théâtre de l'Arche is alles duidelijk...De voorstelling stelt niets anders voor dan de eindfase van een doorgedreven onderzoek naar het samengaan van muzikale structuren en beweging (daar komt veel telwerk en het uitkienen van een aantal...Het expressionisme van De Keersmaeker en Reitz is van een andere orde dan dat van o.a

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
BRUSSEL -- Deze week bracht Plan K een reeks performances, muziek- en dansuitvoeringen van bekende en minder bekende kunstenaars, om de inzet van de podiumkunsten van vandaag aan het licht te brengen...Telkens wanneer zo de omtrekken van een verhaal zichtbaar worden, wordt de bal opnieuw in het kamp van de toeschouwer gelegd...Midi, Minuit", de titel, die staat voor een afwisseling van contrasterende bewegingen, komt terug in een opeenvolging van schaarse zijdelingse belichting en puntlichtjes, blauw licht dat rakelings

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Er bleek nog iets anders te bestaan dan klassiek ballet of het Ballet van de Twintigste Eeuw, iets waarvan men hier nauwelijks het bestaan vermoedde, en dat enkel door het werk Anne-Thérèse De...relatie met de toeschouwer aan de hand van werk van Aldo Rossi, Bruce Nauman, Dan Graham, Ludger Gerdes, Thomas Schuttle, Marin Kasimir, Jan Van Oost, Herman Pitz… In "Dubbelportret" een programma van de...De organisatie is in handen van ‘t Stuc, met steun van het Festival van Vlaanderen, de KU Leuven en het Ministerie van Cultuur, en zoals programmator Michel Uytterhoeven opmerkt: vooral tegenwerking

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
LEUVEN -- Voorbij klassiek ballet, voorbij Cunningham en Balanchine, en toch, die zijn aanwezig in de choreografie van Karole Armitage...Omdat deze magie met een buitengewone lichamelijke precisie wordt uitgevoerd, maar ook omdat tussen de arabesken van het klassieke ballet en de dreunende muziek van David Linton onverwacht iets anders...met zowat alles, van Cunningham tot de intimiteit van de slaapkamer

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Zo vergroot ik de spanning in de wijze waarop naar de voorstelling gekeken wordt Ik wil af van de gelijkmatige stroom van bewegingen die gewoonlijk kenmerkend is voor ballet...Er wordt gebruik gemaakt van het vocabulaire van klassiek ballet, maar tegelijk wordt er voortdurend van afgeweken...Maar die worden hier op een humoristische manier gebruikt En anderzijds wil ik een soort klassiek ballet van onze tijd ontwikkelen

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
Maar interessanter is dat de introductie van Pan-Galotta een ontdubbeling van de Daphnis-figuur veroorzaakt...De manier waarop ze over scène bewegen is vormelijk heel verwarrend, omdat hun bewegingsvocabulaire zeer gedifferentieerd is en put uit heel wat bronnen, van klassiek ballet tot turnoefeningen...Zo ontstaat de suggestie van een verhaal, hoewel dat er eigenlijk niet is; maar in het structureren van contrasten wordt toch een emotioneel perfect begrijpelijk geheel geschapen

Dansprojekt toont werk van jongere koreografen • 18 maart 1987
ANTWERPEN -- "Dansprojekt" is een groep jonge dansers en koreografen die werken onder leiding van Aimé de Lignière, eigenlijk als het ware een jonger of tweede plateau van het Ballet van Vlaanderen...Continuüm" van Ben Bergmans op "Drumming" van Steve Reich is veel meer pure dans, en is in zekere zin de meest gewaagde koreografie van het "koncert". Zelf was ik er niet echt weg van, omdat het er...Hetzelfde zou je kunnen zeggen van "8 songs for a mad king" van Peter Maxwell Davis in een koreografie van Aimé de Lignière, waarin hijzelf de rol van de koning waarneemt

Nachtmerrie als een visuele tuin der lusten:... • 8 mei 1987
Maar, er is echt wel een maar... Eden opent met een allegorische voorstelling van Adam en Eva, die onwennig, tegen de achtergrond van een immense, verweerde en zwarte baksteenmuur kleren...De verschillende ideeën verdringen elkaar om de aandacht van het publiek te winnen, zodat hun toch al magere "boodschap" over verloren gegane eenvoud snel een gevoel van kreterigheid verwekt De charme...Prachtige ironische interpretaties van klassiek ballet, b.v

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
De danseressen komen terug in een blauwe broek en jasje (bic-kleur) en het hele ballet, zonder de wachten, herneemt, bevrijd van het gewicht van de harnassen...Het gebruik dat Fabre maakt van ballet, heeft echter lang niet dezelfde kracht als de disciplinaire oefeningen die de fascinatie van zijn vorige werk uitmaakten...De persoonlijke inbreng van de dansers verdrinkt in het alom aanwezige "corps" de ballet

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Die Lemm zou kunnen staan voor het kollektief geheugen van West-Europa, de neerslag of de beeldvorming die na eeuwen is gebleven van de maalstroom van gevoelens, die ontstaat bij een...Het is ook op die momenten dat de brokkelige struktuur en de magere stoffering van het gegeven hinderen...Vanavond en morgenavond "Les Survivants" van Gallotta's Groupe Emile Dubois in de stadschouwburg van Leuven om 20 u 30

Gerhard Bohners rekonstruktie vol poëzie: Schlemmers "Das... • 26 februari 1988
Door dit, spel met vormen en kleuren herschiep Schlemmer, in de lijn van de expressionistische traditie, de sfeer van cultische, prototypische teatervormen, waarbij hij, in tegenstelling tot veel van...Gerhard Bohner werd bij de rekonstruktie van het ballet met een aantal niet onaanzienlijke problemen gekonfronteerd...De intrinsieke kracht van Schlemmers werk en de akkurate en gevoelige rekonstruktie ervan door Bohner maken van deze voorstelling -- en het is een uitdrukking die maar zeer zelden toepasselijk

Bohner geeft oude en nieuwe interpretaties: "Abstrakte... • 5 maart 1988
LEUVEN - Oskar Schlemmer maakte zijn entree in het Bauhaus met het "Triadische Ballet". Hij richtte zelf de scène van het Bauhaus in, en met een schare medewerkers organizeerde hij een workshop die...Daarnaast heeft hij een eigen koreografie opgebouwd aan de hand van Schlemmers laatste figuur, de "Abstrakte", uit het Triadische Ballet...De laatste figuur van het Triadische Ballet is een eigenaardige verschijning, met slechts een konisch naar beneden toelopend wit been, een lichaam dat uit niets dan een grote ronde plaat bestaat

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
BRUSSEL -- In de loop van 1987 zocht Oda Van Neygen van de Beursschouwburg, een van de teaters die een kontinue programmatie voor kinderteater kent, Paul Peyskens aan om een voorstelling te maken...Toen ik hem daar opzocht, ontmoette ik Pia, die klassiek ballet studeerde maar er genoeg van had op dat ogenblik...Het enige wat van belang is opdat het begrijpelijk zou zijn, is dat de akteurs altijd alert blijven voor wat de anderen doen met een tekst of een gebaar

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
ANTWERPEN -- Het valt mij nogal moeilijk om u iets te vertellen over Ballet in wit, de jongste koreografie van Marc Vanrunxt, woensdagavond gecreëerd in de Singel...nooit, in al het werk dat ik al van Van Runxt gezien heb, de grenzen van het partikuliere...Maar eigenlijk heeft Van Runxt voor een gemakkelijkheidsoplossing geopteerd: hij heeft een manier van bewegen ontwikkeld die perfekt aansluit bij wat hij kan, maar dan zonder die beperkingen te

Speurtocht naar eigen danstaal: Canadese groep Jean-Pierre... • 22 september 1988
Na visie van enkele intrigerende video-opnamen van zijn werk -- al gaven die een ver van perfekt beeld - liep wat bedoeld was als een verkennend gesprek, uit tot een vijf uur durende konversatie...Nuif" kan de totalizerende dimensie van de ruimte, in al haar artificialiteit, zowel de benauwenis van "Metropolis" als de arkadische sfeer van een nachtelijk berglandschap oproepen...Dat is volledig in tegenspraak tot het klassiek ballet, waar het hoofd altijd in een voorafbepaalde figuur past, los van de beweging

Louise Lecavalier vliegt over de scène • 27 oktober 1988
VILLENEUVE-D'ASQ - Na een Franse toernee komt Lalala Human Steps, het dansgezelschap van de in Casablanca uit Spaanse ouders geboren Canadees Edouard Lock, naar de Singel voor een voorstelling van New...Het heeft op het eerste gezicht niets te maken met de klassieke gesloten opbouw van ballet- en dansvoorstellingen, maar alles met de energie die ook rock en performance kunnen hebben...De voorstelling is niet te missen voor wie van postmoderne dans houdt, maar zelfs voor wie daar nooit van gehoord heeft, is het een buitengewoon, opwindend spektakel

De afwezigen hadden ongelijk: "Groupe Emile Dubois"... • 29 november 1988
Maar die technische uitmuntendheid wordt nooit aangewend om de eterische pracht van perfekt gekoördineerde groepsbewegingen uit te spelen tegen verbluffende soli zoals in klassiek ballet of ook wel...Deze versie had niet meer de uitbundigheid van de uitvoering die destijds op Kaaiteater te zien was...De wereld van vergeten kinderen die op eigen houtje proberen een wereld op te bouwen, langzaam de "grote gevoelens", machtsstrijd en hiërarchie enzovoort ontdekken, wordt opgeroepen door een lange

Virtuoze klassieke passen in een complexe struktuur • 18 februari 1989
Een eerste ballerina verschijnt links, en danst op het diepste vlak van de scène alleen tot ze wordt afgelost door een andere, aan de andere kant van de scène...Hetzelfde kan je min of meer zeggen van de twee andere stukken; France dance speelt sterk op kontrasten in schaal: grote dansers met een dwerg als vertelster, zetstukken van beroemde gebouwen die...Nog meer dan het andere werk van Forsythe vraagt het erg aandachtige toeschouwers, maar de kwaliteit van de dans is dan ook zeer hoog

"As you like it" zoals je het... • 6 maart 1990
Het frivole spel van verleiding en genot, de heerlijke verwarring, de zelfbevestiging zonder konsekwentie van het liefdesspel, ver van de bindende konventies van het hofleven: het is in Shakespeares...Het bukolische tafereel van de hoflieden die uitblazen in de vrije natuur, wordt verbeeld door een ikonoklastische versie van hofdansen...Frank Vercruyssen en Damiaan de Schrijver gaan zich met zichtbaar genoegen te buiten aan kinderlijk-uitgelaten, technisch wanstaltige interpretaties van klassiek ballet

Vernuftige charme • 9 februari 1991
ANTWERPEN -- Alles wat Philippe Découflé in Triton voortovert is ontleend aan het circus, van de struktuur met korte nummers tot de bonte kostumering, van de marionet-achtige gestiek tot de akrobatiek...De bedrieglijke eenvoud van deze zorgvuldige opbouw verleent de voorstelling een illuzie van naïviteit die ze eigenlijk niet meer heeft, en ook niet kan hebben, maar die wel sterk appelleert aan het...Deze voorstelling was een sensatie op het festival van Avignon deze zomer, en wie niet al te vooringenomen is, zal inderdaad niet anders kunnen dan genieten van deze charmante "folie". Nog te