Baas Ganzendonck

D.W., 1930-01-14


Source

De Standaard, 1930-01-14


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
 3. ◼◼◻◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
 4. ◼◼◻◻◻ D.W.: Het proces van Mary ... 1930-02-04
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15

Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Baas Ganzendonck"

De humoristische roman van Hendrik Conscience werd door den heer Poot, bestuurder van den Kon. Vl. Schouwburg te Brussel, omgewerkt in een tooneelstuk.

De heer Poot is er prachtig ingelukt de typeering der personen ten volle te doen uitkomen en terzelfertijd de strekking van den schrijver in haar geheel te bewaren.

De toeschouwers, die Zaterdag de eerste opvoering bijwoonden, zullen voorzeker hun avond niet betreuren, want aan toejuichingen en lachbuien heeft het waarlijk niet ontbroken.

Het spel was dan ook zeer verzorgd en al de artisten hebben er het hunne toe bijgedragen, om het stuk van hunnen bestuurder door het publiek ten volle te doen genieten.

Heer Lode Sonck, die de titelrol vervulde met J. Van Outrijve als knecht waren oprecht in hun element; terwijl Mr. R. Verschueren en J. Clerckx, als verliefden puik spel leverden. M. Van der Meulen, was een geknipte Baron en de andere rolle, bezet door Mej. Puissant, Mevr Van Ourtryv, heer R. Sonck, Bouchez, Van Winnendael en Lambert werden met verdienste vertolkt. Gezien de bijval dat de vertolkers geoogst hebben, mag men verwachten dit stuk dezen winter nogmaals op het programma te vinden.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  Jan Clerx • Jan Poot • Arthur Bouchez • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◼◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  heer • Jan Poot • heer poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ T.B.: Boschmeezeken in de ... 1921-01-15
  heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◻◻◻ D.W.: Het proces van Mary ... 1930-02-04
  (author) D.W. • Arthur Bouchez • (date-year) 1930 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: Te Brussel: Kon. Vla... 1934-01-15
  Jan Poot • Arthur Bouchez • Jef Van Outryve • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  Jan Clerx • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◼◻◻◻ W.R.: Te Brussel: "Verwoes... 1930-02-31
  Jan Poot • (date-year) 1930 • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◼◻◻◻ O.S.: Ghetto... 1936-04-12
  Jan Clerx • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◼◻◻◻ Anon.: Het gezin van Paemel... 1920-11-21
  Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◼◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  heer • Jan Poot • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel