24 document(en) met "tematiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
zeker zin is het zelfs zo -- en dat valt vooral op in het tweede stuk dat de groep tijdens haar optreden in Hasselt bracht, "Enigma" -- dat al te expliciete verwijzing naar een tematiek, in dit geval...essentie vind je dezelfde tematiek terug in "Lovers" dat echter is opgebouwd als een aaneenschakeling van de "pas de deux", en als zodanig minder complex is, hoewel van eenzelfde bewegingsrepertoire

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Het stuk doet zowel in zijn tematiek als in zijn konstruktie denken aan Amerikaanse toneelliteratuur als "In het tuinhuis" of "Tramlijn Begeerte". Het gekke aan de regie van Ger Thijs is dat deze

Studenten herlezen Schillers "Don Carlos" • 5 maart 1986
De voorstelling is helder, interessant opgebouwd en wekt belangstelling voor tekst en tematiek

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
De keuze van het stuk zelf -- een amalgaam van Amerikaanse obsessies rond een oedipale tematiek -- leek mij dan wel minder relevant, maar hoe dan ook was dit de moeite waard

Cerebrale verbeelding van het verlangen: "De jonge... • 6 november 1986
progressie in de tematiek samenhangt

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
Waarvoor dient het voorspel, het voordoek, de kompositie van het decor, de muzikale omlijsting, hoe is de verhouding met film en televisie, wat maakt de aantrekkelijkheid uit van een bepaalde tematiek

Dansprojekt toont werk van jongere koreografen • 18 maart 1987
Le jour se lève" van Lieve Menens en "Church of women" en "Salomé" van Aimé de Lignière, waarin telkens een min of meer duidelijke tematiek verweven zit

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
Dat verschuift even het aksent in die diskussie van het puur politieke naar de persoonlijke ambities van die mensen, en vormt een link met de tematiek van Shakespeare...van Anthony en Cleopatra krijgen we dan weer staaltjes te zien van het meest stuntelige cabotineren dat denkbaar is. De tematiek van machtsverhoudingen, passie en seks, komt echter op weer een ander

Nicole Mossoux danst "Les petites morts": Uitzonderlijke... • 24 februari 1988
Maar op een bepaald ogenblik moeten aan die begin-opzet, die binnen een zeer summiere aanduiding van de tematiek alle plaats liet voor de dans, allerlei scenografische en regie-vondsten toegevoegd...Al zal de tematiek er ook wel voor iets tussenzitten, de voorstelling heeft door een en ander vaak een nogal vaag verward karakter

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Maar in dit geval verhevigt de aanpak op een vruchtbare manier de tematiek van het stuk

Hoe vertel ik een verhaal?: "Plots/z" door... • 19 januari 1989
BRUSSEL - "Plots/z" is het derde deel van een serie "s/z"-stukken op tekst van Willy Thomas van het gezelschap Dito'-Dito', na "Frans/z" en "Tars/zan". De onbenulligheid van verhaal en tematiek van

"L'horloge en folie": leven ontsnapt aan film • 4 mei 1989
Die hele tematiek is vrij goed aangebracht in de voorstelling, en al kun je niet alles dadelijk duiden, er zit wel een grote samenhang in de opbouw van het stuk

Sterven en herleven in "La Anqâ" van... • 13 oktober 1989
Hij is een van die mensen die moeilijk in een hokje te stoppen is, die noch qua tematiek, noch qua danstechniek voorspelbaar is. Voor La Anqâ (een mytologische vogel die herboren wordt uit zijn eigen

Decortes kijk op Woyzeck: "Dieje gast is... • 21 december 1990
Later eigende hij zich de tematiek en teksten van andere klassiekers als Hedda Gabler, Hamlet, Macbeth en Titus Andronicus toe, op een ironische, komische maar vooral persoonlijke manier

"Sonatas 555" bevallig, maar wollig • 8 oktober 1992
De link tussen mikado, muziek en dans is een onderliggende tematiek, die licht aangezet is uit de vrolijkheid van de dansers, de lichte, bijna fladderige kwaliteit van de bewegingen spreekt een

De Parade ontleedt begeert: "Journalistiek Werk": repertoire-opbouw... • 19 augustus 1993
Stukken worden gegroepeerd in series over verschillende jaren, rond een bepaalde tematiek...De stukken heten "journalistiek", omdat ze eerder de neerslag vormen van de lektuur rond een bepaalde auteur of een bepaalde tematiek, dan dat ze een echt "drama" vormen

Koele obsessie en leuke hallucinatie • 22 oktober 1993
Dat leidt bij Giacometti tot een obsessieve herhaling van dezelfde tematiek

Vandekeybus kan het niet laten te charmeren... • 3 december 1993
Het voorspelbare gebruik van de muziek als gangmaker van soms nogal zwak opgebouwde koreografische fragmenten, toont het scherpst dat Vandekeybus de taktiek van de videoclip toepast op een tematiek

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994
Niet alleen door de interpretatie, maar ook door de tematiek zijn de drie stukken nauw met elkaar verweven

Dito'Dito kijkt over muurtjes in Brussel • 11 mei 1994
Die tematiek vindt Willy Thomas, vanuit zijn visie op brussel, biezonder aktueel