53 document(en) met "post" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
het Amerikaans post-modernisme, het Duitse neo-expressionisme en de Japanse Butoh

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
LEUVEN -- De confrontatie met het fenomeen (post)-moderne dans kwam in Vlaanderen zowat als een donderslag bij heldere hemel met Klapstuk ’83

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
1963 werd zij lid van de "Judson Group", een collectief post-Cunningham dansers, die de vrijheid die door Cunningham geschapen was, verder exploreerden

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Maar de suggestie van een oer-ritueel, een primitieve vruchtbaarheidsdans, blijft altijd aanwezig, gedragen door een in essentie post-moderne bewegingstaal

Prettig voorsmaakje van Italiaanse avant-garde: "Il ladro... • 29 november 1985
die zin is de voorstelling enigszins schatplichtig aan de post-moderne koreografie, maar uiteindelijk blijft van de ideeën van iemand als Paxton nog weinig te merken

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Holland en Houston-Jones zijn duidelijk erfgenamen van post-moderne Amerikaanse dansers als b.v

Slechts schijnbaar een toneelstuk: "Op de hellingen... • 2 juni 1989
Het interessantste moment van de voorstelling is uiteindelijk de "post-mortem" monoloog van Lamers, die hij, geheel in lijn met de tekst, vreselijk patetisch uitspreekt, zoals hij ook in Kean al een

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Het is, zo je wil, een post-postmoderne voorstelling, omdat ze niet gewoonweg fragmentair is, maar het gegeven van de fragmentatie juist thematiseert, onderzoekt, er een lijn in probeert te krijgen

Wegdromen in wereld van Munoz en Ramis... • 21 oktober 1992
De dans heeft wat weg van de manier waarop in post-moderne dans met het verschuiven van evenwicht en het op de spits drijven van gewone bewegingen en "klassieke" dansbewegingen gewerkt wordt

"Fase" van Rosas ontroerend • 16 november 1992
Wat tien jaar geleden, al was het dan met veel bewondering, nog gemakshalve als minimalisme of repetitiviteit werd gekatalogeerd, blijkt post factum alle kiemen te bevatten van wat nu een heel eigen

Little Nemo in de circustent • 2 oktober 1993
BRUSSEL -- Het overkomt u misschien ook wel eens dat u de diepzinnigheden van de scène, post-modern of klassiek, dans of teater, voor bekeken houdt, en hevig verlangt naar ongekompliceerd, rauw

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Ik vind het te gemakkelijk om te zeggen: er is te veel post, dus ik hoef geen post meer, zoals onlangs ergens in De Scène te lezen stond

Amerikanen Creach & Koester bewegen bedrieglijk atletisch • 30 april 1994
De gezochte komposities met hun nadrukkelijke retoriek keren hier terug, al zijn ze voor de gelegenheid verpakt in een kleedje van post-moderne dans

Kaaiteater bouwt werk- en leefruimtes voor artiesten... • 29 november 1994
De oude schoorsteen staat er daarom niet als een curiosum -- hoe makkelijk zou een overdaad aan design dit restant niet ridikulizeren als een post-modern grapje -- maar als een gedenkteken van de

Kitsch, diepzinnigheid en camp op Flemish Dance... • 31 januari 1995
De dans benut alle beproefde procédés van de post-moderne koreografie, zoals herhaling, vertraging, gebruik van niet-dansant bewegingsmateriaal en zuiver teatrale momenten, die emoties direkt aanwezig

Vietnam voorbij alle clichés : Michel Van... • 24 maart 1995
een notedop weerspiegelt het verhaal de posities van Europeanen en Amerikanen in de (post-)koloniale machtsspelletjes rond het weerloze Vietnam, en de onopgeloste schuld daarvan die nog steeds

Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
De oorzaak daarvan is misschien wel heel banaal, dat wij dit soort totale aanspraken van teater niet zo best meer verdragen in deze post-moderne tijd

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
Vlaanderen leerde Cunningham kennen, maakte kennis met de vormvirtuozen van de Franse dans, met Japanse post-butoh-koreografen en het flitsende werk van La La La Human Steps

Extreme complexiteit en uitgepuurde eenvoud : Amanda... • 14 oktober 1995
Het festival wil komaf maken met het hokjesdenken in de dans, met strenge scheidingen tussen klassiek, modern, post-modern, teatraal en abstrakt...Theme, ontworpen voor de "moderne" danseres Karin Post, zijn Post zelf en Dries van der Post als twee polen rond een langwerpige lichtbalk op de scène...Als van der Post de laatste maal op Post toeloopt, in het midden van de lichtbaan, schrompelt deze baan achter hem in. Op het moment dat hij haar in zijn armen neemt, verdwijnt ook het laatste

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
start, wordt ze van meet af aan gedefinieerd als een verlangen naar de kunst: het idee vat post dat de kunst moet proberen terug te keren tot de zuiverheid van het antieke voorbeeld, niet moet