76 document(en) met "klanken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
toevallige klanken, die soms in te passen zijn in de dansverhalen er soms tegen ingaan

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Dat omslaan van de waarneming van ruimtes, klanken en bewegingen van ongecontroleerd in bestudeerd 'structureert' de voorstelling, hoewel allerhande lijnen deze voorstelling blijven doorkruisen zonder

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
terwijl hij danst op een bijna onontwarbare manier verweven raakt in de klanken die Dewit voortbrengt met de handen en voeten, de klank die uit de boxen komt en de eigenaardige galm van de zaal zelf

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
De intensiteit waarmee gedanst en gemusiceerd wordt deelt mee dat er iets gezegd wordt, maar waar de woorden en klanken waarmee iets gezegd wordt vandaan komen is niet meer te achterhalen, zodat de...De tragiek van het eenzaam, sprakeloos ronddwalen in dode herinneringen, je kan er letterlijk niet "naast kijken". Hoewel dat tijdens de voorstelling nooit werkelijk opvalt, is het toveren met klanken

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
De klankband -- heterogene klanken, hard, hol, metaalachtig en chaotisch -- 'complementeert' het beeld

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Die geluiden worden afgewisseld met muzikale fragmenten, opgebouwd uit sterk vervormde elektronische klanken

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Op de klanken van de Marseillaise stappen Kuypers en Behiels gezamenlijk fier naar voor de scène op, als een eensgezind nationaal elftal

Berichten van de avant-garde: "Embodiment" van Harry... • 11 april 1986
BRUSSEL -- Wat Harry Dewit muzikaal aanricht zou je "konkrete muziek" kunnen noemen: de klanken die hij in "Embodiment" laat horen, ontstaan uit het bewegen van drie lichamen...Dat is precies wat hier gebeurt: door de veelvuldige manipulaties van de klanken, de eigenaardige overeenkomsten of discrepanties in ritmes en bewegingen van de dansers, de onverwachte wisselingen

"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
Op het ogenblik dat ze op de voorgrond langs elkaar heen stappen, beginnen de twee klanken te interfereren, op een manier die normaal alleen geassocieerd wordt met synthesizertoestanden, maar die hier

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Hoewel ze in regelrechte dadastijl enkel onsamenhangende klanken produceren (door een speciale ademhalingstechniek brengen ze trouwens de gekste geluiden voort, naast niet onaardige zangpartijen

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
De dissonante klanken geven de soms vrij hermetische voorstelling een biezondere sfeer, die tegelijk heftig en ontstuimig en gracieus-bevallig is. Het is een soort voorstelling die een sterke

Orkater komt met "Onder het melkwoud": Betoverende... • 23 april 1987
Die andere wereld wordt tot in de kleinste details, de geuren, de klanken, de diversiteit aan mensen opgeroepen, in zo'n overstelpende mate dat het zelfs niet mogelijk is om alles mee te pikken wat er

Jean-Claude Gallotta een week in de Singel:... • 19 november 1988
Dode klanken werden, door ze uit te spreken en ermee bezig te zijn, realiteit

Virtuoze klassieke passen in een complexe struktuur • 18 februari 1989
Daarnaast zijn er voortdurend scherpe kontrasten in de klankband (de kombinatie van gekrijs en elektronische klanken met Bach). Het geheel krijgt iets grappigs door die eigenaardige kombinaties

Fabre: ascese door herhaling: "Das Interview das... • 14 september 1989
Zo krijg je een vormelijke verbinding tussen de klankregisseur die tevergeefs probeert uit te leggen hoe zijn futiele "spel" met klanken ook het enige is dat werkelijkheid kan maken, Karl Böhms

Wilde dromen: "Capricieuse" van Roxanne Huilmand • 27 oktober 1989
De arabesken, dat zijn de virtuoze klanken die Paganini in zijn "24 Caprices" weeft rond enkele eenvoudige . tema's. Een bijna obsessieve virtuositeit, vol dubbelgrepen, pizzicato's en vingerbrekende

Kindersprookjes van Pierre Droulers • 27 september 1991
verwantschappen tussen woorden en klanken, die steeds weer nieuwe woorden en klanken voortbrengen, en waaruit als het ware vanzelf verhalen en verhaaltjes voortvloeien

Konijn, puntmuts en taal • 20 maart 1992
Voortdurend spreekt de man over een geruis dat alle mogelijke klanken van de wereld bevat; een geruis dat hij alleen kan horen, waaraan hij alleen zich kan overgeven

"Kartonnen dozen" op de planken • 22 september 1992
tema en middelen blijft de voorstelling beperkt tot de one-man-show, het sappig vertellen dat zo dicht mogelijk aansluit bij het originele beleven (de vele dialekt-woorden, -klanken en -uitdrukkingen

Met busje naar toneel in verlaten huis • 21 april 1993
De geuren en klanken van het oude huis betrekken je vanzelf heel dicht bij het gebeuren