62 document(en) met "gezelschappen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Er was een merkbare uitwisseling van ideeën gaande tussen verschillende kleine gezelschappen...Jan Decorte en co trapten op een behoorlijk amusante manier de gevestigde gezelschappen tegen de schenen met een slapstick-versie van "Hedda Gabler". Uiteindelijk toch een uiterst zwakke (en

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Wellicht weet u dat het gezelschap om duistere redenen van de lijst van erkende en gesubsidieerde gezelschappen geschrapt werd, op een ogenblik dat de programmatie voor '86-'87 reeds vastlag

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Reperoireteater" wordt voetstoots geïdentificeerd met wat de drie grote gezelschappen, KNS, KVS en NTG doen...Wat onderscheidt hen van "kleine" gezelschappen die ook klassieke auteurs spelen, vaak met meer publieke en kritische bijval...Misschien waar, maar hoe komt het dan, werd opgemerkt, dat buitenlanders de indruk hebben dat het teater hier springlevend is, al zijn de gezelschappen waardoor zij die indruk krijgen, precies niet

Klapstuk investeert in jongeren • 13 september 1991
Die staalkaartfunktie, het prezentëren van werk van grote, gevestigde gezelschappen, is nu in grote mate overgenomen,door teaters als deSingel in Antwerpen

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Het werk van een groepje als Marti Co of mensen uit de Kleine Akademie kan je gewoon niet plaatsen naarst werk van Dito Dito, Stan of Nederlandse gezelschappen als de Trust of Discordia

Geen superlatieven voor start lente-dansfestival in Le... • 19 maart 1993
Negen dansers of gezelschappen zijn te gast

"De Vere" niet te missen voor wie... • 26 maart 1993
BRUSSEL -- "De Vere" is een gelegenheidsgroep van drie gezelschappen die hun krachten bundelen: de Nederlandse Maatschappij Discordia en de Vlaamse Stan en Dito'Dito'. Samenwerkingen waren er vroeger...De akteurs zetten dus ontzettend veel op het spel: de vertrouwde banden van de respektieve gezelschappen zijn er niet...Ondanks de verwantschappen die je kan merken tussen de gezelschappen zijn ze allerminst op elkaar "ingespeeld". Maar ook een grondige tekstanalyse vooraf, of zelfs een soort speelplan is er niet

Verhaal van virtuoos pianist • 15 december 1993
was Toneelgroep Amsterdam tot heden zelden in België te zien, hoewel het toch een van de toonaangevende Nederlandse gezelschappen is. Een duur productieapparaat, een planning die lang op voorhand vastligt

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Omdat dat niet zo makkelijk valt binnen gesubsidieerde gezelschappen, proberen ze het maar met een eigen ding...Die breuk was op zich weer een heruitgave van de breuk die in de vroege jaren '60 bestond tussen gevestigde gezelschappen en nieuwe, meer experimentele theaters...Dat er weinig communicatie is tussen gevestigde gezelschappen en nieuwkomers lijkt in deze analyse louter het gevolg van dat verschil

Dito'Dito kijkt over muurtjes in Brussel • 11 mei 1994
Toch zijn Dito'Dito en STAN -- de groepen werken zo nauw samen dat het onderscheid soms vervaagt -- de enige Vlaamse gezelschappen op het Kunsten-FESTIVALdesArts

Teatrale effekten bij De Beweeging • 9 juni 1994
Olivia Maridjan-Koop, een Brusselse van Indonesische afkomst, en Livia Patrizi, een Italiaanse, studeerden samen aan de Folkwang Hochschule in Essen, en werkten daarna bij gereputeerde gezelschappen

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Nu hernemen ze deze voorstelling in volle bezetting, met Nederlandstalige en Franstalige akteurs uit zo verschillende Brusselse gezelschappen als De Parade of Volle Petrol en free-lance akteurs

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
Discordia en de Vlaamse gezelschappen Tg Stan en Dito' Dito'. Die reeks voorstellingen is echter naar het voorjaar verschoven

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Alle gezelschappen nemen de geselcteerde voorstellingen in relatief korte tijd op

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Jansen, geboren in 1945, studeerde af aan de Toneelakademie in Maastricht in 1968 en debuteerde dus net toen aktie Tomaat in Nederland het bestaande teaterbestel van grote gezelschappen op stelten...Circuit Het parkoers dat Jansen en de Pauw in Nederland en België volgden is vooral daarin erg gelijkend: geen van beiden drong werkelijk door tot het circuit van de grote gezelschappen

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Behalve reprises van stukken die hij maakte voor Nederlandse gezelschappen, zoals Artifact voor het Nederlands Danstheater, brengt zijn eigen Frankfort Ballett twee recente werken

Flauwe vingeroefening op basis van Vian • 4 juli 1996
BRUSSEL -- Los Cojones del Toro, Het bordes, Tristero en Tristan: het zijn nauwelijks of niet gesubsidieerde Brusselse fringe-gezelschappen, die eerder dit jaar al hun krachten bundelden voor Het

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
Wel kan vastgesteld worden dat, alle heisa en media-aandacht ten spijt, dans in Vlaanderen nog steeds stiefmoederlijk bedeeld is. Er zijn relatief weinig speelkansen voor gezelschappen...Het globale subsidie-bedrag voor de dans en het aantal gesubsidieerde gezelschappen ligt nog steeds veel en veel lager dan dat voor theater...Volgend artikel: dans in de productiehuizen en bij de kleinere gezelschappen

Tintelende performance van twee dansers • 25 januari 1997
Affourtit danst al sinds 1975 in tal van gezelschappen, vooraleer zij met Brown van wal stak

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Het verhaal van instellingen als Kaaitheater, Beursschouwburg of gezelschappen als Rosas is uiteraard ook het verhaal van een groep jonge kunstenaars die, bij gebrek aan speelkansen en middelen, een