20 document(en) met "gekenmerkt"


Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
De dans wordt gekenmerkt door abrupte veranderingen en abrupte stops

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
De voorstelling wordt dan ook niet gekenmerkt door een sober gebruik van bewegingsmateriaal: er wordt geput uit een heel rijke traditie, maar de verdichting, de heftige motorische vervorming van vrome

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Een eerste stap in het wegkrabben van die vernislaag, was het maken van een nieuwe vertaling van dit stuk door Robert Steyn; een vertaling die vooral gekenmerkt wordt door de "alledaagsheid" van de

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
Het wordt gekenmerkt door een beangstigende leegte en onverschilligheid, die gemaskeerd wordt door overdadige aktiviteit, spel, verleiding, puur effektbejag enz

Nieuw West speelt perverse Pygmalion • 11 mei 1990
De uitbeelding van de fantazie wordt gekenmerkt door een grote terughoudendheid, Wat meer is, als toeschouwer blijf je voortdurend de stunteligheid van de personages, de triestheid van het spelletje

Het verval van de rede • 26 december 1990
Een van de bezwaren tegen dit procédé is technisch: de dansers zijn lang de kwaadste niet, maar de dans wordt door een zekere stroefheid gekenmerkt; waar je een absolute perfectie zou kunnen

De "minimalistische" choreografie van Lucinda Childs • 8 oktober 1991
Childs definieert de "postmoderne" dans zelf als dans, gekenmerkt door haar eklektisme, haar verwijzingen zonder totale overgave aan een enkele stijl...Dance ontstond uit de samenwerking met Sol LeWitt en Glass en is gekenmerkt door de synchrone projectie van de dans op een doorzichtig scherm boven de dansers zelf, zodat het aantal gezichtspunten

Vernieuwd Rosas danst "Kinok" virtuoos : Anna... • 20 mei 1994
Tegenover die muziek stond een koreografie die gekenmerkt werd door een onmiskenbaar vrouwelijke, unisono bewegingstaal van vier danseressen

Vernuftige ervaringsmachines • 15 juli 1994
Dat "koncept" is in grote lijnen het volgende: hel menselijk bedrijf wordt gekenmerkt door een voortdurende cyclische machtsstrijd, waarin nu eens de ene, dan weer de andere de bovenhand haalt

Mooi, maar met te korte beentjes :... • 7 november 1996
gekenmerkt wordt door extreme vluchtigheid

William Forsythe brengt Ballett Frankfurt naar Antwerpen • 4 december 1996
Samen met lichtontwerper Michael Simon ontwikkelt hij een heel eigen belichtingstechniek die gekenmerkt wordt door bruuske wisselingen en rondtollende lampen die de belichting zelf tot spektakel maken

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Die gebieden worden gekenmerkt door een bijzonder compacte vermenging van woonzones en grootschalige infrastructuren als spoorweginstallaties en industrie, met een intensieve vermenging van

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Het valt toch moeilijk te ontkennen dat, zelfs wanneer men zich beperkt tot de podiumkunsten, een ongehoorde activiteit de stad in de afgelopen twintig jaar gekenmerkt heeft

Klapstuk danst multiculturele samenleving • 25 oktober 1999
De Franse aanwezigheid wordt echter, en dat is toch wel vreemd, niet gekenmerkt door volkse dans, zoals de andere nationaliteiten, maar door een hyperkinetische vorm van ballet

Een androgyne choreografie • 9 januari 2002
Smits had er toen al geruchtmakende stukken als 'Eros délétère' en 'La Grace du tombeur' op zitten, die gekenmerkt werden door een onmiskenbaar homo-erotische ondertoon en een stevige laag kitsch en

Small Hands • 23 januari 2002
Small Hands' wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke setting: het publiek zit in een ovaal rond het speelvlak

Brugge, die dansante • 27 maart 2002
Het werk van Déja Donné wordt gekenmerkt door een spitse humor en een energieke bewegingsstijl, die voor liefhebbers van verhalende dans met een grote dosis humor al pareltjes opleverde als Aria

'Men verkiest te veel de waan van... • 18 november 2004
een landschap dat gekenmerkt wordt door een overaanbod aan nieuw werk betekent dat vooral dat slechts enkele voorstellingen veel spelen, omdat ze makkelijk te verteren zijn of omdat ze amusant zijn

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Het nieuwe cultureel centrum 'Le Quartz', dat verrees op de plaats van het in de jaren '70 afgebrande oude theater, wordt dan wel niet meer door sociaal-realistische imponeerzucht gekenmerkt, maar

'Burgtheater' van Elfriede Jelinek in Bozar: ''Burgtheater'... • 9 maart 2006
De meeste van haar romans en stukken worden gekenmerkt door een staccatoritme binnen een ijzeren structuur van sterke maar ongewone beelden