25 document(en) met "en Belgique" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
En het moet toegegeven worden, de voorstelling loopt als een goed gesmeerde machine, de dansers kunnen dansen, er is terdege gewerkt aan de uitbeelding van de vogels en er is voortdurend iets nieuws...Maar na een uurtje vraag je je toch af waarom bij elke betekenisvolle uitspraak (en bijna alle uitspraken zijn dat) de uitroeptekens bij wijze van spreken aan en uit beginnen te flitsen...En dat is toch wel jammer voor deze akteurs, omdat het hun niet aan inzet en talent ontbreekt

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
BRUSSEL -- Patricia Kuypers in het "Nouveau Théatre de Belgique" heeft met Nicole Mossoux bij Plan K (krant van gisteren) dit gemeen dat ze beiden dans maken van alledaagse en bekende beelden...Door de vertraging, en omdat de voetballers geen mannen maar vrouwen zijn (die er "verstand" van hebben), kijk je voortdurend met het ene oog naar observaties over het voetballende lichaam, en met het...Dat samen dezelfde bewegingen uitvoeren, maar dan in verschillende grondpatronen, en met andere inzetten komt later terug als Kuypers en Behiels dansen rond muziekstandaarden, waarop partituren met

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
Het gebrek aan financiële middelen noopte de makers er letterlijk en figuurlijk toe de lege ruimte te omarmen als de natuurlijke plaats voor hun vreemdsoortig experiment: een spel van aanvullingen en...de tijd zijn er de pauzes tussen twee lichtvlakken; door een afdekschuifje vergroot en verkleint de lichtvlek zich en belicht zij grillig als een zoeklicht de danseres...Dit is een nogal summiere opsomming en interpretatie van een serie tekens die gegeven worden door Verhoye, Moyano en Wyckmans, en die hun betekenis vooral ontlenen aan hun kombinatie binnen de

"Souf": veel gescheer en weinig (dans)wol: Tanit... • 31 januari 1986
Niet alleen laat de danstechniek te wensen over en wordt er weinig gebruik gemaakt van de ritmische mogelijkheden van de Arabische muziek, maar ook, en dat is het ergste, neemt Aouni zichzelf en zijn...De onophoudelijke kostuumwisselingen en de zeer expliciete "interpretaties" in het programmaboekje zijn daar niet vreemd aan...en 14, 15 en 16 febr

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
De lange en de korte, in plaats van de dikke en de dunne, zo zou je hen als komisch duo kunnen omschrijven...Verder drijft hun humor grotendeels op de spanning tussen uitvoerder en publiek, tussen de fiktie van het "verhaal" en de realiteit van wat op scène gebeurt...Zij stellen zichzelf voor als min of meer mislukte potsenmakers, en tussen de verschillende sketches en gags door verontschuldigen zij zich dan ook voortdurend bij de toeschouwers

Spielerei met schilderkunst en dagelijkse sleur: "De... • 23 mei 1986
Onnozele kinderen staan twee broers, Wolfgang en Leonard Offenbach (in werkelijkheid de broers Alex en Mare van Warmerdam), centraal...De hele verdere voorstelling bestaat uit een "Spielerei" met uit hun verband gelichte vragen en antwoorden, door versterking van clichés heel absurde voorstellingen van situaties met muzikale...Zo een einde stellend aan een erg leuke kombinatoriek van kinderlijke denkbeelden en volwassen sleur-toestanden en problemen

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Toch regisseerde Senne Rouffaer met brio "Don Gil met de groene broek", een 17de-eeuws stuk van Tirso de Molina, met sterke prestaties van Sien Eggers en Gilda De Bal, en waren ook behoorlijke...Medewerkers van Decorte daarentegen, Willy Thomas en Guy Dermul, reeds voor het tweede jaar verenigd onder de naam "Dito'Dito", brachten met "Frans/z" een verrassend en charmant spel met bestaande en...De "voor-elk-wat-wils"-strategie van de Ancienne Belgique daarentegen bleek een ekskuus te zijn voor een op zijn minst karakterloze en af en toe bar slechte teaterprogrammatie met uitschieters als de

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
regels en voorschriften die in de loop van de negentiende eeuw als norm voor schoolgebouwen werden uitgevaardigd, en die het niet alleen hadden over de verluchting en verlichting, maar ook, en expliciet, de...Dergelijk vernuft, zoals aan te treffen in de Schaubühne in Berlijn, en ook wel (maar in veel mindere mate en met een kleinere flexibiliteit) dichter bij huis in de Ancienne Belgique te Brussel, wordt...decors en kostuums opgebouwd en opgeslagen kunnen worden en waar gerepeteerd kan worden

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
Hier worden dan ook geen "hedendaagse problemen" behandeld, maar met de (soms werkelijk spectaculaire) akrobatieën, jongleer- en goochelnummers worden op kwasi-naïeve en grappige manier bedenkingen...meegegeven over leven en dood, over liefde en afgunst, over de tijd...om 15 u. en 20 u. 30 en op zondag 25 jan

Burleske vermening van tv en teater, macht... • 24 april 1987
literaire bespiegelingen over liefde en macht, de relevantie van politieke en ekonomische "teaterpraktijken" (de machthebbers spelen zichzelf, en het onderscheid met echte gebeurtenissen is maar magertjes...Twee schoonheidsfoutjes hierbij: Lauwers weet van geen ophouden; de voorstelling sleept zich af en toe echt voort en sommige vondsten worden te lang uitgemolken...en het gegrinnik van de anderen daarbij). Dat neemt niet weg dat het geheel soms wild-amusant is, en tegelijk op een interessante manier teatrale, politieke en passionele praktijken met elkaar

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Nogal contradictoir is deze voorstelling een reflektie, langs zeer diverse invalshoeken en met zeer diverse media, over het menselijk brein, meer bepaald over de problemen die het de mensheid en het...een radde monoloog in een precieuze taal verklaart ze zichzelf als de rede die tot zichzelf gekomen is, en daarmee ver verheven is boven de natuur en de onredelijke wezens...Nog in de Ancienne Belgique op 7 en 8 november om 20 u. 30

Adieu, was het maar waar: "A.Dieu" van... • 29 januari 1988
Eind goed, al goed, alles wordt weer uitgespeeld, op badpak en handschoenen na, en dan is de voorstelling gedaan...dat Cathérine Massin en Eric Raeves echt wel kunnen dansen en de anderen echt wel niet, als je gewoon afgaat op het criterium dat een goed danser zichtbaar een inwendige timing en balans, zelfs...Nog te zien in de Ancienne Belgique te Brussel op 29 en 30 jan

Vandekeybus' verdienstelijk debuut: "What the body does... • 6 februari 1988
de Amerikaanse pers werd het stuk met laaiend entoesiasme ontvangen en dat entoesiasme werd zeer gewillig gedeeld door het Belgische premièrepubliek in de Ancienne Belgique...Ze wentelen zich om en om op een luie, nonchalante manier tot een vrouw aan een tafeltje achter hen gaat zitten en door (elektrisch versterkt) gebeuk op tafel, hen dwingt in een strak ritme van zware...Nog zaterdag en zondag in de Ancienne Belgique in Brussel om 20 u 30; zondag extra-voorstelling om 16

"Emma", een groepsimprovizatie: "Les ballets contemporains de... • 26 mei 1988
LEUVEN -- "Emma" van Alain Platel beleefde zijn première op het festival De Beweeging in Antwerpen en maakt nu een kleine tournee door België en Nederland...De verhouding tussen Emma en de rest wijzigt steeds en is zeer complex...Door het gebrek aan een konsistent verhaal blijft er voor de toeschouwer daarbinnen een zeer grote vrijheid om het gebeuren zelf mee in te vullen en steeds nieuwe betekenissen toe te kennen aan het

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Daarna een coproduktie met de Ancienne Belgique, Der Mann im Fahrstuhl, een tekst/muziek-programma met Heiner Müller en Heiner Goebbels...Als men dat bedrag koppelt aan de tewerkstelling en de diverse terugverdieneffekten, alleen al door sociale lasten, belastingen en weerslag op secundaire tewerkstelling o.a...goed voor 43 miljoen subsidies, en traden vooralsnog enkel op in de BAM in New York en Théâtre de la Ville in Parijs, maar toch... Meer inlichtingen bij Kaaiteater-onthaal, Trefcentrum "De

Snel, hard, opwindend: "Les porteuses de mauvaises... • 1 maart 1989
De voorstelling is qua ritme en afwisseling veel zorgvuldiger uitgebalanceerd, en de scenografie is daar een belangrijk strukturerend element in. De acht akteurs bewegen op een houten vloer, een...Een akteur trekt het aan, heeft koud, en dat is dan weer aanleiding om de kleren van het plafond naar beneden te halen en van kledij te veranderen...Daar komt een soort patroon in tevoorschijn, en in wisselende konfiguraties, vanuit steeds andere hoeken verschijnen spelers die "landen" op het podium en vanuit die liggende houding met enorme kracht

Vroom verhaal maar stout teater: "O Boom"... • 10 oktober 1989
LEUVEN -- De tweede kreatie in opdracht van Klapstuk '89 was O Boom van "Les ballets C. de la B." (een afkorting van "Contemporains de la Belgique"). Het is een weefsel van beelden en bewegingen met...een groep van tien akteurs, vaak verrassend en kreatief, vol bizarre associaties en omkeringen en met een zweem van onschuldige provocatie...Uitgangspunt is het apokriefe verhaal van Joachim en Anna, de ouders van Maria, en meer bepaald de fresko's in de kapel van de Scrovegni in Padua die dit verhaal van de late, wonderbaarlijke geboorte

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
En sommige akteurs zijn, wegens leeftijd of andere aktiviteiten, helemaal niet aanwezig en zijn uitsluitend op video te zien...Het gevolg van deze versnippering en partikularizering van fragmenten tekst en beelden is een (gedwongen) andere waarneming van de tekst...Tot en met 27 november, telkens om 20 u 30, behalve zondag en maandag

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Over de interne en de publiekskrisis, en over de nieuwe wegen die het teater wil inslaan, hadden we een gesprek met Paul Corthouts...Ook de drie andere grote instellingen, Kaaiteater, KVS en Ancienne Belgique, doen vooral een appel op dertigers...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst

Verknoeid staaltje van interbellum-architektuur • 30 juli 1993
BRUSSEL -- Net op het ogenblik dat het Lunateater dreigde afgebroken te worden om plaats te ruimen voor een winkelcentrum, lieten Kaaiteater en Ancienne Belgique er hun oog op vallen...Vader en zoon Driesmans genoten een grote faam als ontwerpers van bioskoopzalen, maar ook van hotels en privéwoningen...Het is een stijl die gebruik maakt van inzichten uit het zuivere modernisme, en dan vooral het weren van ornamentiek ten voordele van de machine- en stoombootestetiek, en nieuwe konstruktieve ideeën