675 document(en) met "door" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Zijn grondmateriaal is de klassieke scholing: 'niet essentieel, wel nuttig". Door simultaan een opvoering en de video ervan te brengen (werk van Cerith Wyn Evans; de opnames brengen geen totaalbeeld...Dit proces van voortdurende betekenisverschuivingen wordt af en toe nog expliciet gestimuleerd door de dansen te laten contrasteren met woordelijke commentaren over racisme, publiekshoudingen...De meeste dansers hebben de neiging om de eigen informatie te onderdrukken door een personage te acteren of door te veel zelfkritiek

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Niet door te discussiëren...de verleiding van het kind door de ouders - als een letterlijke realiteit te beschouwen is: kinderen worden seksueel misbruikt, ook als baby's. En dat zet zich door in de volgende generaties...Je kan die afstand ook creëren door uit te gaan van een welgeformuleerde levensvisie, of een ideologie, en daar de voorstelling aan aanpassen, zoals Karst Woudstra doet

Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
Problemen die tot de meest afschuwelijke excessen kunnen leiden; het motto van het eerste bedrijf is dan ook:" De slaap den liefde baart monsters". Die monsters moeten dan door therapie en consumptie...dat zij door de rattenvanger Kalldewey gevangen zijn en veroordeeld om hetzelfde tafereel steeds weer te herhalen, vervalt dan ook in deze versie van het stuk, omdat het mythische aspect van de Kalldewey...Door het regieconcept verliest het laatste bedrijf zelfs alle spankracht

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
Uiteindelijk is dat gegeven een kapstok geworden, weer de hele voorstelling rond gebouwd is. Door een bewegende zitruimte, een vernuftige belichtingen de bewegingen van en naar de belendende ruimten...Het gebruik van gaasdoeken die de speelruimte afschermen van de zitplaatsen geeft, door de lengte van de gang, het gevoel dat je in een camera obscura (of een Japans schimmenspel zo je wil) zit te...Dat effect wordt soms versterkt door dia’s die erop geprojecteerd worden, of sterk tegenlicht waardoor je enkel schimmen ziet

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
De struiskogel", werd gedragen door een duidelijk narratieve structuur, opgebouwd uit een reeks absurdistische - maar soms ook pijnlijk reële - "gags". In "Incident" ontbreekt het verhaal, je ziet wat...Persoonlijke hypothese die gesteund wordt door de opening: een vrouw (Alfa Waldhor) leest in het Frans een zeer omstandige definitie van "amour" voor (Larousse...twee vrouwen door de mannen hardhandig rondgezwierd worden, klinkt het liedje: "Each man kills the things he loves". Hierna wordt de taal volledig verlaten als voermiddel voor het stuk, en blijven enkel de

"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Woorden André Baillon werd op 27 april 1875 geboren in Antwerpen, en was op zijn zesde al wees; Hij werd opgevoed door een tante ("mademoiselle autorité", doch eens meerderjarig erft hij een...woorden treffend opgeroepen: door een labyrint kom je binnen in een ruimte die als een versterkt perspectief opgebouwd is en die door schuivende schermen steeds langer wordt...Door al die uitroeptekens die voortdurend aanflitsen gaat de tekst vaak verloren

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Tussen de verhaalfragmenten door wordt het licht gedoofd...De voorstelling wordt ook sterk bepaald door de muziek: een montage van Noord-Afrikaanse en Zuid-Europese gezangen, sterk vervormd en gedefaseerd, en verwerkt in een klankdecor met veel ruis en...Niets anders daarentegen dan loodzware en dodelijk vermoeiende ernst bij de voorstelling van ’t Sirkus Danslab, hoewel die pretentie nergens gerechtvaardigd wordt door werkelijk danstalent, of door

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Rosa is een vrouw die tijdens de oorlog -- door omstandigheden, ze verliest haar man: "Eerst was ik de zijne, toen was ik de mijne" -- ontsnapt uit een benepen dorpswereld...Maar als een dissident door een vuurpeloton letterlijk aan flarden wordt geschoten, staat zij genietend toe te kijken...Klassiek In Rosa’s monoloog in de cel komen al die gebeurtenissen voor, en ze worden door Ilse Uitterlinden uitgebeeld als de clichés die ze in de werkelijkheid ook vaak zijn

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Als iedereen gezeten is, wordt er gemusiceerd door een cellist en twee zangeressen...Ondertussen wijzigt constant het beeld dat je krijgt van het totale gebeuren door het steeds verder uiteenschuiven van de tribunes, tot op een bepaald moment dat diffuse, vale beeld van een

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
nooit meer dan een paar schermen die de noodzakelijke opkomsten en afgangen mogelijk maken, en een eigen leven leiden dat, door de aankleding van de schermen, parallel loop met, of haaks staat op wat...Gilletjes en driftige pasjes worden door Annet Kouwenhoven in "The Philanderer" aangewend om te illustreren hoe sterk de humor in de tekst drijft op een nogal typisch vrouwenbeeld...Flinterdun Door die werkwijze vallen minder goede komedies, zoals het kassucces "The Sunshine Boys" al snel door de mand, als je ze vergelijkt met stukken van bv

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
BRUSSEL -- Met "King Lear" bracht Het Trojaanse Paard (http) twee jaar geleden een ontnuchterende versie van een Shakespeare-drama overplant in een burgerlijke samenleving door een secure lezing die...door Hilde Wils, geen duel met Laertes) de troon bestijgen...Het stuk zit vol met dit soort subversieve humor, dat vooral door de groteske vertolkingen van Sigrid Vinks en Jan Decorte, en door een aantal uitstekende regievondsten van Decorte, als snel, komisch

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Er bleek nog iets anders te bestaan dan klassiek ballet of het Ballet van de Twintigste Eeuw, iets waarvan men hier nauwelijks het bestaan vermoedde, en dat enkel door het werk Anne-Thérèse De...Door deze ‘boom’ van de moderne dans werd het Klapstuk in de herinnering bijna tot norm verheven: de affiche van editie ’85 stelt niet teleur...beeldenstorm van Armitage en Fabre, en de opbouw van een totaalbeeld van de wereld door Galotta erg prikkelend werken

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
BRUSSEL -- "Coeur humide" is een boomziekte, veroorzaakt door zure regen, waarvan bomen langzaam afsterven...Die goede momenten, de paar grimmig-humoristische momenten, worden echter compleet teniet gedaan door het gebrek aan coherentie van deze voorstelling

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
BRUSSEL -- Dat macht niet noodzakelijk door pure dwang en repressie, ontstaat, maar het gevolg is van een spel van relaties, houdingen en posities van mensen en instellingen onderling; waarbinnen die...Hetze" van Dirk Groenenveld, door Studio's Onafhankelijk Toneel, is daareen soort illustratie -- op zeer kleine schaal -- van...Ondanks zijn stilzwijgen genereert hij, enkel door zijn toezicht en de bedekte toespeling dat er iets moet gepresteerd of geleerd worden (wat is niet zo duidelijk), allerhande machtseffekten tussen de

Jennifer Muller and the Works, hoogvlieger • 7 oktober 1985
Nochtans is het niet deze "boodschap" die de dansen van Jennifer Muller zo aantrekkelijk maakt Je hoeft er geen notie van te nemen om toch getroffen te worden door haar soms zeer mooie, puur visueel...Ondertussen wordt door een volgende wisseling in de kostumage van enkele dansers de link gelegd tussen het eerste en het tweede tema: de ontmoeting tussen twee geliefden wordt vergeleken met het

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
De klankkasten liggen op de grond aan beide zijden van het podium, en maken een zeer intrigerende interferentie van de dans met de muziek mogelijk, omdat het geluid dat door Booth voortgebracht wordt...Wat ik doe is niet "freaking out", is geen kultureel betekenisvol statement, maar gaat over engagement in een voorstelling, waarbij ik avant--garde--taal gebruik als een werktraditie". Door de...zijn ideeën vooral laten leiden door heel emotionele persoonlijke ervaringen

Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
gewelddadige ritueel van een passionele verhouding plots verrassend sterk door de strakke vormgeving breekt; dat wat vreemd, afstand is, komt tevoorschijn uit het vertrouwde

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
De dans wordt gekenmerkt door abrupte veranderingen en abrupte stops...Door de manier waarop ik dans wil ik snelheid in de voorstelling brengen...Dit ballet lijkt erg Europees, hoewel het door een Amerikaanse gemaakt is. Er zijn meer mensen die dat gezegd hebben, maar toch klopt het niet Natuurlijk maak ik wel gebruik van Europese

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
De ruimte in de Vlamingenstraat, waar Harry Dewit en Laurie Booth wonderlijke dingen mee deden, is volledig aan het oog onttrokken door zwarte doeken -- bij wijze van coulissen -- wat een ruimte...trekken -- schokkend en aarzelend bewogen om de levensavond te verbeelden, terwijl het kind-zijn aangegeven wordt door grote ogen trekken en op de hurken rondhobbelen...De verschrikkingen der volwassenheid worden opgeroepen door een klankband met industriële geluiden en het komplete arsenaal verwrongen bewegingen

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
1963 werd zij lid van de "Judson Group", een collectief post-Cunningham dansers, die de vrijheid die door Cunningham geschapen was, verder exploreerden...dat eerste werk probeert zij aan de hand van alledaagse bewegingen, en via het manipuleren van alledaagse voorwerpen -- dus niet door middel van toevalprocedés zoals Cunningham gebuikte -- nieuw...bereikt door de krattenconstructie van architect Frank Gehry, die de scène in twee niveaus en diagonalen verdeelt