19 document(en) met "Karikatuur"


Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
Rudi Bekaert als de schrijver maakt van zijn personage een eerder loze karikatuur, hoewel zijn houterige gestiek onweerstaanbaar grappig is. Hilde Wils als moeder bevredigt het minst, omdat ze

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
karakterontwikkeling van de protagonist, zijn vrouw en zijn ambassadesekretaris Othello, in hoeverre het geschetste klimaat en de vertegenwoordiger van de stalinistische heilstaat niet hooguit een lichte karikatuur zijn

De heerlijke lichtheid van het bestaan: "Technicolor"... • 29 april 1988
Het is allemaal uitgekiend tot in het absurde, de nonsens en de karikatuur zijn met bittere ernst tot in hun laatste detail uitgewerkt, zodat het op een ingewikkelde manier weer zeer logisch lijkt

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Meer nog, het hele stuk is te begrijpen als een subtiele karikatuur van het Amerikaans Suburbia...Er is een konsekwent volgehouden afgewogen dosering van psychologisch realisme en subtiele karikatuur

Discordia speelt Shakespeare-komedies • 5 februari 1991
En Angelo is als figuur op zich al een subversieve kreatie, een karikatuur van de moraalridder

Wat niet tussen de regels staat • 14 maart 1994
Elle est là komt de verbeelding van de personages het dichtst bij de karikatuur

Stan kijkt twee keer in huiskamer • 16 februari 1995
Karikatuur Opstand begint met een lange monoloog van de zakenman Felix (Damiaan De Schrijver), die de lof zingt van zijn vrouw Elisabeth (Mieke Verdin). Al na enkele zinnen verraadt hij zichzelf...als de karikatuur van de bekrompen negentiendeeeuwse burger

Stan maakt pijnlijke klucht van True West • 18 februari 1995
De rivaliteit en afgunst tussen de broers wordt verscherpt door de komst van filmproducer Saul (Damiaan De Schrijver). Hij is een karikatuur van de absolute cynicus, voor wie alleen dat wat geld

Peter Brook maakt Beckett herkenbaar en verbijsterend • 16 december 1995
Op het eerste gezicht zet Brook via Natasha Parry een karikatuur van een ordinaire kletstante neer, die dan nog op een overdreven manier aandacht zoekt bij een - hoogst onverschillige - partner

Baervoets gaat op zoek naar vrijheid :... • 24 april 1996
Natuurlijk is deze geschiedenis in een notendop enigszins een karikatuur, maar ze gaat naar het hart van wat Alexander Baervoets bezighoudt

Drie keer Meg Stuart • 3 mei 1997
Als was haar gezicht een brok klei, trekt Stuart haar mondhoek tot een grijns, een karikatuur van de angelieke lach van de ultieme ballerina

Geouwehoer over kunst herkenbaar bij KVS • 23 september 1997
Al neigt ze er, in haar karikatuur van de kunstwereld, toe om het kind met het badwater weg te gooien: alle spreken over kunst wordt in Kunst ergerlijk geouwehoer...Ondanks het soms uitzinnig grappige van enkele van zijn jeremiades, wordt hij nooit een karikatuur

Als spreken tot niets leidt: Pieter T'Jonck... • 1 maart 1998
Deze mensen zijn niet de karikatuur die ze eerst lijken, de situaties zijn in al hun onsamenhangendheid eerder regel dan uitzondering...Op dat moment is de karikatuur afwezig

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
De graaf (Miel Van Hasselt) en de moeder van Araminte (Lieve Claes) zijn statuszoekers van vandaag, net zoals de notaris (Vital Schraenen) een karikatuur van de koele rekenaar is. Het

Bodemloze ironie kan "Kathalzen" niet redden • 3 maart 2000
Sien Eggers is bijvoorbeeld magistraal in de karikatuur die ze neerzet van een complotterende ondergeschikte, die denkt haar slaatje te slaan uit de zwakheden van haar man en haar bazen

De Onderneming: ook hits zijn betrekkelijk • 6 maart 2000
De impliciete veroordeling van deze houding zit hem in de overdrijvingen, in de duidelijke karikatuur

Tsjechov verdrinkt in beeldenvloed : Aan de... • 25 mei 2000
Maar ze zijn zo nadrukkelijk dat de acteurs er nooit meer in slagen de karikatuur helemaal te ontstijgen

De ontvoogding van het moderne Montréal • 10 mei 2003
Het is nauwelijks een karikatuur te stellen dat in het interbellum het institutionele kader zich voor Franstalige Québequois beperkte tot de pastoor, de dokter, de notaris en de burgemeester

Theater > 'Songs of the Dragons Flying... • 25 januari 2008
Met haar licht loensende blik, haar onnozele T-shirt en jeans is ze een karikatuur van de verwesterde Koreaanse teenager