78 document(en) met "Het Vermoeden" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
heel bekende bewegingen verwerkt en in een nieuw verband geplaatst zijn doet deze dans "spreken". In essentie is het begeleidend verhaal niet nodig om de logica van deze voorstelling te vatten, maar het...Zoals het kaderverhaal laat vermoeden, is dit een voorstelling die de wereld van Beckett oproept, maar dan zonder woorden; Een van de sterkste scènes van het stuk is het ogenblik waarop Booth in een...De tragiek van het eenzaam, sprakeloos ronddwalen in dode herinneringen, je kan er letterlijk niet "naast kijken". Hoewel dat tijdens de voorstelling nooit werkelijk opvalt, is het toveren met klanken

Italiaanse avant-garde toont mooie plaatjes • 15 mei 1986
ANTWERPEN -- Als sluitstuk van het projekt "Avanguardia Italiana" van het Vlaams Teater Circuit is deze week in de Singel Magazinni Produzioni te gast met de trilogie Perdita di Memoria...Het derde deel, Vita Immaginaria di Paolo Ucello, kwam eerst aan de beurt...De overdaad aan geciteerde inspiratiebronnen, die in de voorstelling los naast elkaar blijven staan als mooie plaatjes, doen bovendien het vermoeden rijzen dat Tiezzi wel ergens een klok heeft horen

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
BRUSSEL -- Een van de Australische teatergroepen die voor het ogenblik door de Lage Landen toeren, heet "Los Trios Ringbarkus". Het land van herkomst doet vermoeden dat dit een zo uitzonderlijk...De voorgewende stunteligheid van de akteurs kontrasteert nogal met hun eigenlijke behendigheid, die ze vooral etaleren in woeste "gooi- en smijtpartijen" waarin naar het einde toe het halve decor...Dat is ook een van de mindere kanten van deze voorstelling: het is allemaal nogal sterk in de verf gezet, en het geheel vertoont niet erg veel samenhang

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
maar als een minister daar een "issue" van maakt, en als de rektor van de Leuvense universiteit daar in zijn openingsrede van het akademiejaar op alludeert, lijkt het vermoeden gegrond dat die onrust...het licht daarvan is het interessant even terug te komen op de rede die Michel Uytterhoeven, beleidsverantwoordelijke van 't Stuc, uitsprak bij de voorstelling van de werking '86-'87, omdat hier een...Hierop voortbordurend stelt Uytterhoeven de vraag of het niet mogelijk zou zijn om, zoals in de Verenigde Staten, de kunstopleidingen binnen het universitair milieu te integreren, vanwege het

BKT brengt indringend stuk over mensenrechten: "De... • 10 december 1986
Die samenwerking heeft, zegt het BKT, veel te maken met de benarde financiële situatie van het gezelschap...Het einde laat vermoeden dat de ambassadeur inderdaad een grondig veranderde houding heeft aangenomen, al blijft hem op dat ogenblik materieel niets meer over...Het was mogelijk geweest er een pamflettaire vertoning over het verval van waarden in het Westen van te maken, maar hier is gekozen om zeer sekuur een aantal karakteristieke konfliktsituaties zo

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
BRUSSEL -- Dit jaar komen in het Brussels Kamertoneel Oosteuropese schrijvers aan bod rond het tema mensenrechten...Een oude makker van Zoltan, Janos Borsi, verwijt Zoltan echter dat het werk zo al veel te vriendelijk is voor het regime...Vermeldenswaard is ook het nogal abstrakte decor van Luc Campo, een zeer lange tafel, opgebouwd uit buisprofielen met ruw-gelaste stoeltjes errond, die helpen de essentie van het stuk -- het

Paul Peyskens op de Vlaamse Zomer: De... • 24 augustus 1987
Op het ogenblik dat Leóntes een affaire tussen Polixenes en Hermione begint te vermoeden, zit zij met prins Mamillius in het paleis, en vraagt hem een, liefst vrolijk, verhaaltje te vertellen...Net op het ogenblik dat je het gevoel hebt naar een nogal licht aangezette, salon-fähige bewerking van Decortes "Het stuk stuk" te kijken ("het lijkt wel alsof we hier in dat stuk zitten van die...Het gaat hem eigenlijk niet om personages die het noorden kwijt zijn, of een stuk dat de hoogdravendheid van burgerlijk teater als toppunt van mediocriteit en banaliteit ten tonele voert

Fabres 'onvoltooide': Danssekties uit "Das Glas im... • 9 oktober 1987
alleen kun je in de wemeling van lijnen voortdurend andere beelden vermoeden In het midden van het doek...De danseressen trekken tegelijk hun werkpak uit, en staan daar plots in een zwarte beha en slip, de naakte vrouw tegen het doek keert zich om, en alsof het doek op haar is afgekleurd, blijkt zij...Het lijkt mij typisch dat je op de duur erop begint te letten of ze het eigenlijk wel goed doen, en dat is niet steeds het geval

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
misschien kan er beter van klank-decor gesproken worden, Niet alleen gaat het hier eigenlijk om een geluidsmontage, een "soundscape" zo je wil, het merkwaardige is vooral dat er zowat overal in de...Maar door de steun van het koord kan zij deze keer het elan dat besloten ligt in een steeds snellere opeenvolging van uithalen van armen en benen, de veerkracht die gesuggereerd wordt door het...Maar de belangstelling die hier uitgedrukt wordt voor het "ideële" aspekt van dans, het materializeren van het verlangen zelf om het lichaam van zijn zwaartekracht te ontdoen, laat vermoeden dat

Melancholisch terugblikken op een katolieke jeugd: "De... • 9 februari 1988
Wat het heden tematisch aan het verleden verbindt binnen deze konstruktie, is het rooms-katolieke verleden van de broers...het heden -- de voorscène -- geven de drie onafscheidelijke broers informatie over elkaar, niet over zichzelf, ten beste die een vrij merkwaardig kluwen van familiale relaties laat vermoeden waarin...Verklaringen voor het vreemde gedrag van de broers, daar heeft men het raden naar

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
BRUSSEL - In het radioprogramma "Het Vermoeden" gaf Hugo Claus lucht aan zijn afkeer voor teater dat alleen mooie plaatjes brengt en luxueuze kostuums, en de taal tot bindtekstjes reduceert...Waar hij radikaal buiten het historische kader stapt, is het ogenblik, aan het eind van het stuk, waarop Gilles aan God begint te twijfelen en uiteindelijk tot de konklusie komt dat er geen God...Het is uitzonderlijk, maar tegelijk nogal vermoeiend, want je wordt van het ene hoogstandje naar het andere gevoerd; de voorstelling is een bijna onafgebroken crescendo, waardoor er uiteindelijk nog

Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
verwachten, was het niet dat de nadrukkelijkheid van de naam een soort kwajongensbranie laat vermoeden, die bij het eerste zuchtje wind als een soufflé in elkaar zakt...Hoewel je wel kan zien dat de eerste twee bedrijven "ernstig" opgevat zijn, terwijl in het derde bedrijf het (blauwe) bloed bij beken stroomt en op die manier de gruwel ontaardt in een dwaze klucht...de vreemde samenvoeging van gebaren, en het gebruik van kombinaties die vreemd zijn aan het klassieke repertoire, merk je de invloed die de koreograaf heeft ondergaan van zijn leerperiode in de

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Klownsact De opvoering die in het BKT te zien is, een samenwerking tussen het Nederlandse gezelschap "Het vervolg" en het BKT, brengt terecht het stuk als een soort klownsact in een circus...tenminste wat het ook biezonder chaotische scènebeeld laat vermoeden; het bestaat uit rondom geplaatste panelen waarop kriskras door elkaar allerlei beroemde de kunstwerken voorgesteld zijn, gaande van de...Ik geloof alleen niet dat dit mimetisme in teatraal opzicht werkt, zeker niet als het de op zich al verstorende tekst van Müller aan het zicht onttrekt, zodat de chaos die errond gecreëerd wordt

Over slaapkamers, vrouwen en akteren: "Abondance" van... • 14 september 1988
Want in het, grootste deel van de negen slagen in dit stuk ligt een vrouw onder de wol, zodat je haar enkel kunt vermoeden, of slaapt ze in het bad als de ruzie te hoog opgelopen is, en één "slag...Het zit daarbij in kleine details: tegen zijn vrouw zegt hij dat hij nog even aan het studeren is, terwijl hij gewoon even zichzelf aan het bewonderen is. Helemaal komisch wordt het als hij op het...Dat zoiets gebeurt, neemt niet weg dat het stuk een sterk en boeiend staaltje is van het artistiek omwerken van het zeer alledaagse tot een gegeven met een verwarrende complexiteit en een bijna

Snel, hard, opwindend: "Les porteuses de mauvaises... • 1 maart 1989
De belichting speelt daarop in door steeds nadrukkelijker deze tweede, lukrake stapeling met gekleurd licht van achter het paneel tot fascinerende einder van het "terrain vague" van de voorstelling te...Een akteur trekt het aan, heeft koud, en dat is dan weer aanleiding om de kleren van het plafond naar beneden te halen en van kledij te veranderen...Maar dat zijn als het ware secundaire tema's naast de puur vormelijke bewegingsdrift waarachter je een hecht groepsverband kan vermoeden

Over een meisje dat engel wilde worden:... • 5 april 1989
FRANKFORT - Als je iemand vraagt hoe het ermee gaat en het antwoord is "ça va", dan kun je al vermoeden dat het misschien niet zo best gaat, dat er op zijn minst van een zekere lusteloosheid sprake...De grauwe monotonie van de zitkamer, als tegenhanger van het passionele streven van Aïda en Radames -- twee zijden van een goochelbox -- raakt hier verbonden met het verhaal van het meisje...Want het verlangen van het meisje is niet dat van een naïef wicht: de manier waarop het op het podium staat, spreekt wat dat betreft boekdelen

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Maar het is typisch voor de struktuur van dit stuk dat niets daarvan wordt opgehelderd, al kan je wel allerlei dingen vermoeden...zo dat het ene lijk de weg wijst naar het volgende...De macabere, onsamenhangende grand guignolsfeer van de opvoering bereikt daardoor niet het extreem hoogtepunt waar het de absurditeit van de tekst zou kunnen gaan aanvullen

Ongelijke voorstelling over erotiek: "Liqueurs de chair"... • 27 januari 1990
Een man staat naakt, op een lendedoekje na, met doorgezakte knieën en gekruiste armen, in het halfduister van de scène...Op het einde van de voorstelling laat hij een solo van een danseres in een zwart jasje, die bijna als een pop aan draadjes met langoureuze gebaren over de scène zweeft, andermaal evolueren tot zo...Dat doet nog sterker het vermoeden rijzen dat Preljocaj eigenlijk niet meer wist wat met zijn eigen onderwerp aan te vangen

Collage met mystieke voorstellingen • 15 september 1990
Het eerste wat in het oog valt als je kijkt, is een virtuoze organizatie van bewegingen die op een schijnbaar moeiteloze en eenvoudige manier vervloeien in elkaar...Het gaat zo rimpelloos dat je pas na zekere tijd de sterke struktuur achter de bewegingen gaat vermoeden; in verschillende fazen koncentreert de koreografie zich op telkens weer andere delen van het...Cruciaal in de totaalindruk die je krijgt is vooral de live uitgevoerde muziek van het jazz-ensemble "The Pointy Birds" van komponist Steve Blake

"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Wat je te zien krijgt, zijn flarden, los aan elkaar gezet en elkaar vaak overlappend, (het woord collagestruktuur valt daarom altijd bij Bausch) die een universum doen vermoeden; een voorstelling die...En dat ondanks het feit dat de truuks, de attributen, de precieze timing, de passie ook van het "maakwerk" nooit weggestopt worden...Het is een van de eigenaardigheden van de voorstelling dat ze niet stopt, maar zowel bij de pauze als op het einde gewoon wegdeemstert: het verhaal kan eindeloos (en doelloos) verdergaan, maar de tijd