19 document(en) met "Forum"


Kantor tussen leven en dood: "Artiesten kunnen... • 23 oktober 1986
een internationaal forum over zijn teatergroep Cricot 2 geprogrammeerd

Forum voor jonge koreografen in feeëriek parklandschap • 26 augustus 1994
DARTINGTON — Voor de derde opeenvolgende keer had het European Choreographic Forum (ECF) plaats in Dartington College in Devon...Hoe een en ander in de praktijk uiteindelijk verloopt, bleek op een "observer day" op de laatste dag van het forum...De lokatie van het forum is ronduit feeëriek: een campus rond een middeleeuwse hal in een van die prachtige parklandschappen waar de Engelsen het patent op lijken te hebben

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
Om een en ander duidelijk te maken aan het publiek wordt een forum opgezet

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
Teater als een forum waar mensen maatschappelijke kwesties bespreken, het komt eigenlijk nog maar zelden voor

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Het middendeel is een soort zinnebeeld van het publieke forum van de jaren negentig

Junge Hunde etaleren schaamteloos hun emoties • 22 februari 1999
Maar ook de kunstenaars die men met dit rondreizend circus, samengesteld door kunstencentra in Barcelona, Kopenhagen, Hamburg, Polverigi, Leeds, Ljubljana en Antwerpen een "internationaal forum" wil

Forsythes potpourri werkt desoriënterend • 2 juli 1999
het derde deel verschuift de focus dramatisch van het turbulente publieke forum naar de rust van het huis

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Voordien, in de achttiende eeuw, had het burgerlijke theater zich ontvoogd van de patronage van de vorst en was het een belangrijk publiek forum geworden waarop het publiek, meer nog dan de acteurs...Het herstelde zo, zij het op een hoogst illusoire wijze, zijn band met 'de stad', als zinnebeeld van een publiek forum, door zijn aloude locus, de theaterzaal, te verlaten

'Wereldvreemdheid' van Patricia de Martelaere : Meer... • 26 oktober 2000
Met de uitgave van een boek dat heikele kwesties als de bestaansgrond van een moraal of een ethiek aanpakt, sta je, of je dat wil of niet, op een publiek forum...Omdat het forum precies die verwachtingen creëert die ze wil vermijden, is het zaak inzichten in de plooien van de tekst te stoppen

Een nieuwe zaal voor een nieuwe tijd • 9 februari 2002
En zo ja, wat moeten we ons dan voorstellen bij een Forum voor muziek, dans en beeldcultuur in Gent van ongeveer 60 miljoen euro waarin kunst op een interdisciplinaire, interactieve, interculturele en...Een architectuurwedstrijd kreeg groen licht, als er tenminste voldoende inhoudelijke verduidelijking gegeven kon worden over de plaats van het Forum binnen het Gentse en Vlaamse landschap...Stad in de stad Het Forum is naar Vlaamse normen een gigantisch project, zowel door zijn budget als ook door de verwachte bezoekersaantallen (200.000 en meer per jaar). De inhoudelijke ambities

Zwartgallige gedachten op de bouwwerf: Waarom investeren... • 1 oktober 2002
Het verhaal van het Gentse Forum, waarvan Gerard Mortier de bezieler is, is hier exemplarisch...tegenstelling tot wat je zou verwachten, doofde deze utopische gedachte niet uit naarmate het project meer gestalte kreeg, maar werd het idee van het Forum als een nieuwe sociale condensator - ere zij

Grenzen opruimen • 24 mei 2004
De basisgedachte van het festival is een forum te vormen waar artiesten hun specifieke kijk op de werkelijkheid tonen om de toeschouwer aan het denken te zetten

Het circus rond de Krook: Architectuurwedstrijd Gents... • 25 november 2004
Het circus rond de Krook Architectuurwedstrijd Gents Forum komt onder vuur te liggen (tijd) - In Gent zijn alle ogen de jongste maanden gericht op de Waalse Krook, een 'vergeten' stadsdeel...Ook in het Forum-dossier is het bang wachten op de ministeriële beslissing...Dat laatste zag de komst van het Forum met lede ogen aan: het vreest dat het (te) veel publiek en middelen naar zich toe zuigt

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Het theater als publiek forum is zo een zachte dood gestorven

'Bewegen als wolken die voorbij trekken': Choreograaf... • 19 mei 2005
Ik nodigde hiervoor een groep geluidsontwerpers uit van Ircam Parijs en Forum Neue Musik Frankfurt

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
De ronkende missie van De Brakke Grond luidde in 1981 al: 'de culturele identiteit van Vlaanderen en Nederland prominent op de voorgrond plaatsen door middel van een permanent forum met landelijke...Als stichting worden we niet alleen op papier maar ook werkelijk een forum met 'landelijke reikwijdte'. Wij zijn een reëel steunpunt voor Vlaamse kunstenaars die hier hun weg zoeken

Wenen danst de zomer door: ImpulsTanz, een... • 7 augustus 2006
Ik ging aan de slag bij Tanz-Forum Wien en kreeg de smaak te pakken

'De school is de kerk, het theater... • 20 november 2006
Maar de klas blijft belangrijk, niet voor het papegaaienwerk, maar als een forum waar je je als individu moet bewijzen

Kaaitheater begint het nieuwe seizoen met openingsfeest... • 4 september 2008
Het startschot voor die reeks wordt gegeven met het Interdependence Day Forum 2008, dat politicoloog Benjamin Barber op 12 september in Brussel organiseert