166 document(en) met "Anne-Teresa de" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Hier opnieuw dezelfde fouten, maar de werkelijkheid binnen de dans is een stuk nauwer verbonden met de concrete boodschap die de dansers moeten vertellen...Het werk van Anne Teresa De Keersmaeker en Dana Reitz kwam het dichtst in de buurt...De meeste dansers hebben de neiging om de eigen informatie te onderdrukken door een personage te acteren of door te veel zelfkritiek

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Er bleek nog iets anders te bestaan dan klassiek ballet of het Ballet van de Twintigste Eeuw, iets waarvan men hier nauwelijks het bestaan vermoedde, en dat enkel door het werk Anne-Thérèse De...Hoewel ze elkaars werk voordien nauwelijks kenden, ontstond uit de de confrontatie van hun ideeën volgens de New York Times een "work of blazing formal beauty". Korale Armitage, ook een oud...Galotta: "ce que je m’efforce de saisir,… c’est de créer un climat, de suggérer une culture…". Wellicht zal de vergelijking in één festival tussen de beeldmanipulatie van Timmers en Booth, of de

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
De witte dansvloer werkt dat in de hand omdat ze net in de lucht dansen; De zeer rigide orde van de ideale scènewereld lijkt opgelegd te zijn van buitenaf, een formidabele manipulatie van individuen...deze dans, die onvermijdelijk aan het werk van Anne-Theresa De Keersmaecker in "Faze" doet denken, ontbreekt de intense volledige betrokkenheid op de dans die Faze kenmerkte...Met een enigszins onbetrokken veilig professionalisme plaatsen de dansers de juiste beweging op de juiste tel van de muziek; maar het belangrijke is vooral de juiste tel, niet de juiste kopie van de

Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
De voorstelling is, in tegenstelling tot de losjes gestruktureerde voorstellingen van Paxton, bijna "gekomponeerd", en bevat veel humor, die ontstaat uit de kruisreferenties tussend e dans- en de...Er worden ook veel meer, en veel explicieter stijl- en kompositiemiddelen van anderen, zoals Anne-Teresa De keersmaeker, ontleend...De spanning op de gezichten en in de houdingen is nog gering, de voetballers lopen nog in ondergoed rond

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
BRUSSEL - Bartók/Aantekeningen is, zoals Anne Teresa De Keersmaeker, de koreografe, zegt, struktureel en gevoelsmatig opgebouwd rond de muziek van het vierde strijkkwartet van Bela Bartók...Aanvankelijk dragen de danseressen (Anne Teresa De Keersmaeker, Nadine Ganase, Roxane Huilmand en Fumiyo Ikeda) hoge hakken en zwarte kleedjes...De verloren paradijselijke vrede van kinderen is een konstante in de voorstelling; je voelt het in de sprongetjes waarbij de hielen tegen elkaar geslagen worden; in het tippelen over de scène van

Geld uit het buitenland • 21 mei 1986
Anne Teresa De Keersmaeker zelf ziet deze vijfde produktie -de derde met de groep "Rosas" -- als een logisch vervolg op haar vroeger werk, hoewel er enkele belangrijke verschillen zijn...De Keersmaeker dat). Hugo De Greef kondigde ook andere aktiviteiten van de artiesten van SCHAAMTe aan...Michèle Anne De Mey heeft om persoonlijke redenen "Rosas" tijdelijk verlaten, maar komt in oktober met haar nieuwste koreografie Face à face

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Van buiten Brabant "De Mannen van den Dam" ontweken overigens nog eenmaal hun thuishaven Antwerpen voor de première van "De Thuiskomst" van Harold Pinter in de Beursschouwburg...De uiterst zorgvuldige regie van Woudstra, de introduktie van dit stuk van een hier nog vrij onbekende auteur en de sterke akteursprestaties maakten er een van de hoogtepunten van een vrij vlak...Théâtre 140 storm voor) kwam Roxanne Huilmand van "Rosas" met haar uitstekende solo-debuut "Muurwerk" en "Rosas" zelf in een koreografie van Anne-Teresa De Keersmaeker met "Bartók/Aantekeningen

Spanning tussen man en vrouw dansen: "Face... • 7 november 1986
Michèle Anne De Mey's "Face a face", haar tweede grote eigen produktie na "Balatum", bevestigt dat nog eens, bevestigt ook dat zij, ondanks de duidelijke verwantschap met het werk van Rosas, in haar...De scène is omgeven door biljartgroene gordijnen, met in de achtergrond een laag podium met aan de ene zijde een tafel, een stoel en een bureaulamp, aan de andere zijde een stereotoren...Zodat dat wat meestal verdoezeld is in een afgeronde voorstelling, de rivaliteit, de vragen over de (onbewuste) rollen van een man en een vrouw als partner in dans door dit procédé -- een gestileerde

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
Aan de basis ligt het werk van Rosas, met twee koreografieën van Anne Teresa De Keersmaeker: een nieuwe op fragmenten uit Bartóks pedagogische Mikrokosmos en de fragmenten met muziek van zijn Quatuor...ingehouden geweld, dat door de kieren naar buiten perst maar tegelijk er onlosmakelijk mee verbonden is. Anne Teresa De Keersmaeker verstaat als geen ander de kunst om dat tema met een onthutsend realisme -- en...De intense koncentratie, de heftigheid van het dansen die zich uit in veelvuldige kreten en gesis van de dansers maken het moeilijk onverschillig te blijven voor de dramatische kracht van dit werk

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
De regie van Anne Teresa De Keersmaeker van dit op het eerste gezicht onspeelbaar lijkende stuk van Heiner Muller zit je als toeschouwer zeer dicht op de huid...Het heeft een soort realisme dat in de ingehouden furie van Kitty Kortes Lynch ook al aanwezig was: binnen het gegeven van de tekst doet deze enscenering aan als de enig denkbare...Er rijst bij deze voorstelling een probleem: Anne Teresa De Keersmaeker heeft ervoor gekozen de tekst niet te vertalen -- en het Duits van Muller is zeer moeilijk te vertalen --, maar als je ten volle

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
BRUSSEL - Ottone, Ottone, de nieuwe produktie van Anne Teresa De Keersmaeker is een reflektie in dansteater op het libretto en de muziek van Claudio Monteverdi's Incoronazione di Poppea...Michele-Anne De Mey is Amor, die Nero (Jean-Luc Ducourt)ertoe aanzet Octavia te verstoten voor de sluw-berekenende Poppea (Kitty Kortes Lynch) tegen alle goede adviezen van Seneca in. Ottone (Vicente...voorstelling interessant wordt; je merkt een konstante spanning tussen de personages van het verhaal, het temperament van de dansers (en er zijn er enkele karaktervolle zoals -Saez, De-Mey en Ikeda) en de

"L'horloge en folie": leven ontsnapt aan film • 4 mei 1989
ANTWERPEN - Het decor van L'horloge en folie, een dansvoorstelling van François Verret en Anne Koren, reprezenteert zelf het idee van een decor, zoals het er in de film van de jaren '20 moest uitzien...De vluchtige aktualiteit probeert hij vast te leggen tussen de stomme voorwerpen waar hij tegen opbotst, ongeveer zoals Dzjiga Vertov's Man met de camera...Op dat ogenblik doet Anne Koren haar intrede als een aktrice die het pad van de kineast kruist, met een verblindende lichtflits

"Mikrokosmos", een scharniervoorstelling: Opening Klapstuk '89 • 6 oktober 1989
Anne-Teresa De Keersmaeckers Rosas is al sinds jaren een vaste gast op Klapstuk...Het is een voorstelling waarvan de bewegingstaal bijna mimisch, gewoon is, maar zo gestruktureerd dat er tegelijk een spannende dialoog met het ritme van de muziek ontstaat...de koreografie zo op een abstrakte manier juist en spannend gestruktureerd, in de keuze en de stilering van de bewegingen ontstaat er ook zo iets als een intense emotionele dialoog tussen de muziek en

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
BRUSSEL -- In Les petites morts, de voorlaatste dansvoorstelling van Nicole Mossoux en Patrick Bonté kon je al merken dat de "koncepten" van filozoof Bonté de gevoelige dansstijl van Mossoux in de weg...Terwijl je ruim tijd krijgt om dit beeld in je op te nemen, schuift de kist achteruit, en wordt dan voor de verdere voorstelling de uitvalsbasis van de dansers naar de nu lege voorscène...De badjasscène zet dit duidelijk in de verf: terwijl een man op tafel met een ontbloot lijf op zijn rug kronkelt als in een merkwaardige kombinatie van lijden en lichaamskultuurbeoefening, lopen de

"Stella" van Rosas weergaloos • 22 maart 1990
ANTWERPEN -- Stella van Anne Teresa De Keersmaecker is een emotionerende en intrigerende dansteatervoorstelling...Daarmee is nog niets gezegd over de struktuur van de voorstelling, en de relatie die gelegd wordt met de muziek...Want het verbluffend effekt van de direktheid waarmee de akteurs zonder meer aanwezig zijn en daarbovenop afspiegelingen zijn van de maker van de voorstelling, is een ongeziene vermenigvuldiging van

Michèle-Anne De Mey maakt autentieke Sinfonia Eroica • 20 april 1990
BRUSSEL -- Sinfonia Eroica is het eerste werkstuk van Michèle-Anne De Meys nieuwe dansgezelschap, dat voorlopig bestaat uit de koreografe zelf, drie andere vrouwen en drie mannen...Er is nog de belofte van wat nog niet echt gerealizeerd is; de relaties tussen de mensen zijn nog niet uitgekristallizeerd, de grenzen van het kunnen liggen nog niet vast...element is de relatie tussen de twee meisjes Olga de Soto en Françoise Rognerud, die af en toe een uitstapje maken naar één van de mannen, maar als duo blijven samenklitten

Het verval van de rede • 26 december 1990
Jean-Marie Piemme voorzag de choreografie van een begeleidende tekst die twee goden ten tonele voert: Apollo, de god van het licht en de rede, die bij de evolutie in de wereld, en meer in het...hypothese van een historische breuk tussen de moderniteit van de jaren ’20 en deze tijd en de interpretatie van de Oostblokomwenteling zijn minstens voor discussie vatbaar -- dan wordt dat niet minder door de...Een van de bezwaren tegen dit procédé is technisch: de dansers zijn lang de kwaadste niet, maar de dans wordt door een zekere stroefheid gekenmerkt; waar je een absolute perfectie zou kunnen

Tweemaal hevige verlangens • 23 februari 1991
De onovertroffen finesse, het technisch en kompositorisch meesterschap en de verbluffende direktheid van de herwerkte Stella zet de zwaktes van Hic et nunc helaas nog meer in de verf...Alsof de koreografe het de moeite niet vond de gebalde energie van de groepsbeweging tot zijn volle impact aan te scherpen, en erop vertrouwde dat de natuurlijke charme van de meisjes wel volstond...De ene omdat de begeestering, de totale investering mankeert, de andere omdat ze nogal banaal en slecht uitgevoerd is. De teatrale enscenering werkt hier dan nog averechts omdat ze de al zeldzame

"Rouge Adagio" van Ganase niet evenwichtig • 24 mei 1991
Met deze voorstelling toont Ganase dat ze zich een eind verwijderde van de taal van Anne Teresa De Keersmaeker, maar dat proces levert een niet onverdienstelijke, maar niet evenwichtige voorstelling...De voorstelling is zelfs gekonstrueerd als een lange flash-back na de openingsscène...Die scènes zijn soms met veel gevoel gekonstrueerd; de manier waarop Ganase Kovac ontloopt en tegelijk aanlokt met haar sierlijke dans, de hoekige en energieke, soms bijna radeloze bokkesprongen van

Michèle Anne De Mey overtuigt maar half • 28 mei 1991
BRUSSEL - Michèle Anne De Mey gaf haar Châteaux en Espagne -- de Franse uitdrukking voor luchtkastelen -- een citaat mee van Paul Valéry over de studies van Degas: "Comme il arrive qu'un lecteur...demi-distrait crayonne aux marges d'un ouvrage, et produise, au gré de l'abscence et de la pointe, de petits êtres ou de vagues ramures en regard des masses lisibles, ainsi ferai-je, selon le caprice de...Niet de zuivere, abstrakte beweging, maar deze kaleidoskoop van gestes die iets suggereren over de mensen die we op de scène zien, houdt De Mey bezig