Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Beoordelingscommissie Dans" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
dramatische kunst, dans of muziektheater of op het vlak van multidisciplinaire kunstuitingen met Nederlandstalige dramatische kunst, dans of muziektheater als hoofdbestanddeel'. De productiecriteria waaraan een...Profiel Nog voor het podiumkunstendecreet in voege trad, was er al kritiek op de 'schotten' tussen de diverse categorieën (theater, dans, muziektheater, kunstencentra). De kritiek betrof...elk geval wijst hun nieuwe naam ('beoordelingscommissie') niet in de richting van luisteren en onderhandelen

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
Een goed bewaard geheim Kiki Vervloessem licht het Koninklijk Ballet van Vlaanderen door met de criteria van de Beoordelingscommissie Dans...22 Manifest: De klassieke dans en wij Wanneer men in dit land de klassieke dans als irrelevant beschouwt, is dat te wijten aan de zelfgenoegzaamheid en de inertie van het Koninklijk Ballet van...Katrien Darras en Clara Van den Broek in gesprek met vijf jonge dansers over de verhouding tussen ballet en hedendaagse dans

Nr. 69, Januari 1999 • Kiki Vervloessem • Een goed bewaard geheim
De Beoordelingscommissie Dans adviseert de Vlaamse Regering over erkenning en/of subsidiëring van dansorganisaties en -projecten, met uitzondering van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (KBVV). Kiki...De eigenheid, historische verankering en positionering van klassiek ballet ten opzichte van andere vormen van dans is een veelkantig probleem dat een klassiek ensemble noodgedwongen treft...Maar de nuanceverschillen in stijl en genre die klassieke dans kan suggereren, staan in een parallelle verhouding tot de specifieke capaciteiten van de dansers als uitvoerend kunstenaars

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
deze voorstelling op het grensgebied tussen muziektheater, dans en acrobatie voerde het zeskoppige Oxalys Ensemble een nieuwe compositie van Jan Kuijken uit, geïnspireerd op het gegeven van Joseph...Alleen: dan ga je ervan uit dat jij in je eentje het gebrek aan belangstelling voor een jong publiek van de meeste kunstencentra, operahuizen, dans-, muziek- en theatergezelschappen moet compenseren...als in CC Berchem is hieruit een vruchtbare samenwerking ontstaan die de traditionele jeugdtheaterprogrammering ver overstijgt: in hun reguliere programmering worden - vooral op het vlak van dans en muziek

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
van minimum tien theater- of vijf dans- of muziektheatervoorstellingen gerealiseerd hebben, vijftig procent van de medewerkers moest afkomstig zijn uit een gesubsidieerd gezelschap of in de voorgaande...Dansfestivals worden beoordeeld door de Beoordelingscommissie voor dans, theaterfestivals door de Beoordelingscommissie voor dramatische kunst,... interdisciplinaire manifestaties door ad hoc...Het mimetheater, dat volgens de betrokkenen zelf dans noch theater is, zal naargelang het project door de beoordelingscommissie theater, dans of muziektheater worden beoordeeld en indien nodig door

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
Op het eerste gezicht weerspiegelt die taakopsplitsing de daarbuiten bestaande functionele differentiatie van de maatschappij in diverse deeldomeinen of Beoordelingscommissie Nederlandstalige...De beoordelingscommissies voor 'Nederlandstalige dramatische kunst', voor dans, voor de kunstencentra en voor het muziektheater schalen de aanvragende organisaties artistiek...Er kwam bijvoorbeeld meer, veel meer hedendaags theater en contemporaine dans, en dat dankzij zowel de ondertussen enigszins uitgedeinde 'Vlaamse golf' als de nieuwe kunstencentra en de

Nr. 71, Maart 2000 • Redactioneel
Luk Van den Dries, voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, noemde het een 'unicum in de geschiedenis van het adviseren' dat de adviezen voor theater, dans...De Beoordelingscommissie voor Kunstencentra deed dat wel met Nieuwpoorttheater en TheaterTeater...De Beoordelingscommissie voor Dans stelt tweejaarlijkse instapperiodes en het statuut van 'gesubsidieerd choreograaf' voor

Nr. 72, Juni 2000 • Luk Van den Dries • Vaudeville
Luk Van den Dries, voormalig voorzitter van de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, legt uit waarom hij en zijn commissie ontslag hebben genomen en wat er ontbreekt in de...ook dat deze commotie altijd enkel het theater treft, de andere commissies - dans, muziektheater en kunstencentra - blijven buiten schot...Om enkele voorbeelden uit de dans te nemen

Nr. 72, Juni 2000 • KUNSTENAARS OVER HUN PROJECT
Dans is een fysieke belevenis voor de uitvoerder en ook voor de toeschouwer...Beoordelingscommissie voor dans, en aansluitend geen erkenning van minister van Cultuur Anciaux, nvdr). Het doet misschien deugd om weer sec vanuit bewegingen te werken...Het gesproken woord kan daarbij van groot belang zijn, in combinatie met beeld en dans

Nr. 74, December 2000 • Johan Thielemans • De toeschouwer als onderwerp van het politieke...
Johan Thielemans was voorzitter van de Raad van Advies voor Nederlandstalige Dramatische Kunst en lid van diens opvolger, de Beoordelingscommissie voor Nederlandstalige Dramatische Kunst...Theater en dans behoren daar toe

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
slaagt er toch in met hun theaterwerking en met de link tussen de lokale migrantengemeenschappen en de hedendaagse dans hun cultureel centrum op de kaart te zetten...Een vierde van het budget wordt bepaald op basis van de kwaliteit, door een beoordelingscommissie, op basis van een beleidsplan

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Ik schuif de opgeworpen vragen hierna eerst even terzijde voor een meer algemene kanttekening, om vervolgens opnieuw het thema '(dans)werkplaats' aan te snijden aan de hand van het door Dans...Mede op aanbeveling van de Beoordelingscommissie Dans opteert Dans in Kortrijk voor een 'verdiepende werking als danswerkplaats'. Die verkreeg ondertussen al enig profiel, een dat de meer algemene...Breeddenkendheid kenmerkt ook de toonmomenten die Dans in Kortrijk sinds kort onder de titel Dans&Tack opzet

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Hij is redacteur van www.Sarma.be, online platform voor dans- en performancekritiek...Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst...theater, dans, etcetera ••• Abonnementen 2003 (21ste jaargang, 5 nummers) - België: 30 euro; studenten en CJP: 27,50 euro - E.U

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Sommigen richten zich specifiek op een dans- of theaterpubliek, terwijl ik niet geloof dat er zoiets als een vast trouw muziektheaterpubliek bestaat: daarvoor zijn de onder deze noemer aangeboden...Dans, beeldende kunsten, muziek, cabaret, film, literatuur enzovoort...Het centrum als dusdanig krijgt zijn beoordeling via een beoordelingscommissie en kan zo extra Vlaamse middelen verwerven

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
De commissie ‘beeldende kunst’ geeft punten,8 de beoordelingscommissiedans’ trekt eerder punten af, terwijl de commissie ‘kunstencentra en werkplaatsen’ dan weer de beide doet Uit...Uit Artistiek Advies Zang en Dans De sterke allianties die Zang en Dans in het vooruitzicht stelt (producties met Het Toneelhuis, Collegium Vocale, Het Muziek Lod) klinken inspirerend en...De werking van de commissie en beoordelingscommissie beeldende kunst in 2000: een jaarverslag, beschikbaar bij de afdeling BKM van de administratie cultuur, en ook ten dele overgenomen in Kunst

Nr. 98, Januari 2005 • Liv Laveyne • Alles komt goed
Positief geëvalueerde gezelschappen als De Stichting (Peter De Graef), Zang en dans (Josse De Pauw), Action Malaise (Ivan Vrambout), Zeven (Inne Goris), Lampe (Pieter De Buysser), Lazarus (Günther...De beoordelingscommissie heeft het raden naar de inhoud van die evaluatie...Daaronder wordt de parallelle inzetbaarheid van evenwaardige elementen als video, geluidsontwerp, licht, dans en performance binnen één voorstelling verstaan

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
De beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen formuleert de volgende definitie: ‘Een werkplaats is een organisatievorm die zich toespitst op de ondersteuning van het gehele artistieke...Hilde Teuchies, Beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen) Dit kwalitatieve criterium is door de heterogeniteit van de werkplaatsen echter moeilijk te vatten, en staat in schril contrast met...Patrick Sterckx, WP Zimmer). ¶ ‘Enerzijds wil ik me richten op de jong afgestudeerden theater en dans

Nr. 106, April 2007 • Lieve Dierckx • Allemaal samen: mag ballet ook dans zijn?
Dans = hedendaagse dans + ballet Maar in het duet ballet en hedendaagse dans wordt over meer gestruikeld...Heeft die te maken met het feit dat tot 2004 de beoordelingscommissie Dans alleen over hedendaagse dans ging...De naamgeving op talig niveau, commissie Dans, heeft in elk geval gezorgd voor een unieke invulling van het begrip ‘dans’ op beleidsniveau: dans was geen ballet, dans gold enkel als alle vormen van

Nr. 112, Juni 2008 • (Personalia) • (Personalia)
theater in Gent), en is lid van de Beoordelingscommissie Theater...Jeroen Peeters (1976) is publicist, dramaturg en curator in het veld van dans en performance...Hij schrijft over dans voor o.a

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Zo bekeken is hedendaagse dans noch ‘puur theater’, noch ‘pure dans’ (inderdaad problematische uitdrukkingen, maar passons). Bewegingen worden onderzocht op hun uitdrukkingskracht en...Soms droom ik van een internationale danservakbond die navelstarend Vlaanderen wijst op de afgewende kosten van haar free rider gedrag binnen het veld van de hedendaagse dans... 1 Dat mag een...Beoordelingscommissie Dans publiceerde in het voorjaar van 2008 ter voorbereiding van de aankomende structurele subsidieronde het document De dans anno 2008: een voorzet... (het vertrekt, jawel, van het trefwoord


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK