Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Driemaandelijks tijdschrift over theater, dans, muziektheater, etc. Verschijnt de 15de van maart, juni, oktober en december. Opgericht in 1982 door Hugo De Greef en Johan Wambacq

DRIEMAANDELIJKS JAARGANG XVII Nr69 OKTOBER 1999 AFGIFTEKANTOOR GENT X

Etcetera

Redactie

Peter Anthonissen, Marleen Baeten,

Katrien Darras, Rudi Laermans, Dries Moreels,

Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven

Eindredactie

Johan Wambacq

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Guy Cools, Eric De Kuyper, Bram De Sutter, Pascal Gielen, Erwin Jans, Jan Ritsema, Filip Rogiers, Claire Swyzen, Pieter T'Jonck, Myriam Van Imschoot, Kiki Vervloessem

Etcetera wordt uitgegeven door

Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel tel. 02/201 09 18, fax 02/203 02 05

Etcetera wordt gesteund door

het Minister van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Nationale Loterij.

Abonnementen

Informatie op pagina 64

Foto omslag

Der Fensterputzer - Pina Bausch, Tanztheater Wuppertal / Maarten Vanden Abeele

GRAND ECART?

2 De sprong van Nijinski

Myriam Van Imschoot en Rudi Laermans over Nijinski's Le sacre du printemps, misschien wel het eerste moderne ballet?

8 Een goed bewaard geheim

Kiki Vervloessem licht het Koninklijk Ballet van Vlaanderen door met de criteria van de Beoordelingscommissie Dans.

12 Dans in Vlaanderen 1980-1995

Pascal Gielen becijfert de kloof tussen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de rest van de danswereld in Vlaanderen.

18 Don't hassle me, I'm in transition

Bram De Sutter sprak met Paul Bronkhorst van de Nederlandse Stichting Omscholingsregeling Dansers over de voorzieningen voor 'gepensioneerde' dansers.

22 Manifest: De klassieke dans en wij

Wanneer men in dit land de klassieke dans als irrelevant beschouwt, is dat te wijten aan de zelfgenoegzaamheid en de inertie van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Een manifest van Alexander Baervoets.

24 Gebroken spiegel?

Katrien Darras en Clara Van den Broek in gesprek met vijf jonge dansers over de verhouding tussen ballet en hedendaagse dans.

31 Een antropologische kijk op de danswereld

Rudi Laermans over Ballet across Border: Career and Culture in the World of Dancers van Helena Wulff.

36 Ballet/Dans

Eric De Kuyper over de kunst van de vergankelijkheid.

37 Geen lichaam voor ballet

Clara Van den Broek over haar eerste balletles en de jaren die erop volgden.

39 Balanchines modernisme

De Amerikaanse danscriticus David Michael Levin beschouwt het oeuvre van George Balanchine als zowat het belangrijkste momentum in de twintigste-eeuwse dansgeschiedenis. Een essay, vertaald en ingeleid door Rudi Laermans.

HET THEATERFESTIVAL

47 Voor jou, voor jou en voor ons

De integrale State of the Union waarmee Jan Ritsema de Brusselse editie van Het Theaterfestival 1999 opende.

51 Heimattheater

Een 'illegale' State of the Union van Claire Swyzen.

JUKEBOX

53 De wereld door de zeef van je eigen geest laten sijpelen

Pieter T'Jonck in gesprek met de Amerikaanse danseres en choreografe Dana Caspersen.

55 Haal 600.000 kiezers uit hun cordon

Filip Rogiers plaatst kanttekeningen bij de brochure Vuile handen van het Vlaams Theater Instituut en pleit voor een andere strategie.

57 Desoriëntaties in een multiculturele wereld

Erwin Jans over studies van Rustom Bharucha, Patrice Pavis e.a., verplichte lectuur voor wie zich met theorievorming en argumentatie rond intercultureel theater bezighoudt.

61 Talking 'bout my generation

Etcetera 67 was gewijd aan het thema van de generaties in de kunst. Guy Cools reageert op het essay van Rudi Laermans, die op zijn beurt antwoordt.


Development and design by LETTERWERK