Archief Etcetera


(personalia)(personalia)

PERSONALIA

Peter Anthonissen, redacteur van Etcetera, is freelance theaterpublicist en dramaturg.

Marleen Baeten, redacteur van Etcetera, is educatief medewerker bij Open School Leuven.

Maaike Bleeker doceert aan de Universiteit van Amsterdam (Theaterwetenschap), de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam en het Piet Zwart Instituut (tweede fase opleiding beeldende kunst, Rotterdam). Daarnaast werkt zij als dramaturg samen met verschillende regisseurs en choreografen en doet zij onderzoek naar de rol van het lichaam in het tot stand komen van ervaring en betekenis, in het bijzonder bij hedendaags theater en dans.

Alice Chauchat studeerde aan het Conservatorium van Lyon en aan P.A.R.T.S. in Brussel. Samen met Tom Plischke, Martin Nachbar en Hendrik Laevens richtte ze het collectief B.D.C. op. Ze werkte ook met Marten Spangberg en Xavier Le Roy. Haar eigen werk bevat onder meer de solo Quotation marks me en het duet Choreographies.

Tuur Devens is (kinder- en jeugd) theater recensent voor De Bond en De Scène. Hij publiceert ook over figurentheater en dans.

Wouter Hillaert studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent, GGS Theaterwetenschap en Teatervetenskap aan de Universiteit van Stockholm. Hij is freelance theatermedewerker voor de krant De Morgen.

Erwin Jans is dramaturg bij het ro theater (Rotterdam). Hij doceert aan het departement Culturele Studies (KU Leuven) en de Erasmus Hogeschool Antwerpen (Toneelafdeling Dora van der Groen). Hij recenseert voor de De Financieel Economische Tijd.

Vera Knolle studeerde Butoh met Susanna Akerlund (Zweden) en filosofie en culturele studies in Berlijn. Ze maakt sinds 2001 deel uit van het choreografisch team 9x9 van Christine de Smedt / Les Ballets C. de la B. In november 2002 stelde ze Alienation voor, een lezing over verschil en fictie, bij B-Visible in de Vooruit in Gent.

Rudi Laerinans doceert cultuursociologie aan de KU Leuven en is tevens actief als essayist-criticus.

Jeroen Laureyns doceert kunstactualiteit aan Sint-Lucas Gent en is recensent actuele kunst voor de krant De Financieel Economische Tijd en radio Klara.

Kurt Melens is dramaturg bij Het Toneelhuis, lid van de Bijzondere Advies Commissie poëzie, essay en theater van het Vlaams Fonds voor de Letteren en initiatiefnemer van het Schrijverspodium Vlaanderen.

Dries Moreels, redacteur van Etcetera, is coördinator collecties van het Vlaams Theater Instituut, waar hij ook een project rond cultureel erfgoed in de podiumkunsten trekt.

Jeroen Peeters studeerde kunstwetenschappen en wijsbegeerte en is actief als danscriticus en dramaturg. Hij is redacteur van www.Sarma.be, online platform voor dans- en performancekritiek.

Staf Pelckmans is directeur van cultuurcentrum de Warande en voorzitter van de commissie cultuurcentra. Tijdens de periode 1992-2000 was hij lid van de beoordelingscommissie Nederlandstalige dramatische kunst.

Willy Thomas, lid van het theatergezelschap Dito'Dito, is auteur en acteur.

Elke Van Campenhout studeerde filosofie en theaterwetenschappen. Ze is werkzaam als dans- en theaterrecensente voor de krant De Standaard en radio Klara.

Clara Van den Broek is romaniste en theaterwetenschapper. Ze werkt als actrice (o.a. bij SKaGeN) en als dansrecensente (voor de krant De Morgen). Voor Etcetera coördineert ze de boekenrubriek.

Marianne Van Kerkhoven, redacteur van Etcetera, is dramaturge bij het Kaaitheater en Het Net en is daarnaast actief als essayiste.

Els Van Steenberghe studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent en de Universitaire Instelling Antwerpen, waar ze momenteel een project voorbereidt over het kindbeeld in Nederlandstalige jeugdtheaterstukken opgevoerd door Vlaamse professionele theatergezelschappen in de periode 1968-2000.

Judith Vindevogel, sopraan, is artistiek leider van muziektheatercollectief WALPURGIS.

Loek Zonneveld is theaterverslaggever voor het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer.

theater, dans,

etcetera •••

Abonnementen 2003 (21ste jaargang, 5 nummers)

- België: 30 euro; studenten en CJP: 27,50 euro

- E.U.: 38 euro

- Andere landen: 45 euro

Losse nummers

- 7 euro

- Etcetera 84 (dec. 2002): 22 euro (driedubbeldik nummer, buiten abonnement)

Oude nummers (voor zover beschikbaar)

- 7 euro (nummers 37 tot 49: 4 euro) + verzendingskosten

Betalingen

Op rekening 433-1185601-92 bij de KBC te 1000 Brussel; voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de ABN Amrobank te Hulst (giro van de bank is 1068635).

Abonnementenadministratie

Etcetera c/o Grafisch Centrum, Laarbeeldaan 70, 1090 Brussel, tel. 02 477 99 74 e-mail etcetera@arte.be

Ontwerp

Stefan Loeckx, Megaluna, Brussel

Druk

Arte-Print, Brussel

Verkooppunten Vlaanderen Theaters

Antwerpen: deSingel, Monty brussel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS/de bottelarij gent: Vooruit leuven: STUK tongeren: De Velinx

Boekhandels

Antwerpen: Acco-Somville, Adoeh, Belis Vinck, De Groene Waterman, Dierckxsens-Avermaete (IMS), IMS Meir, Fnac brugge: De Bladwijzer, De Brugse Boekhandel, De Reyghere (Brugge en St-Kruis), IMS Brugge brussel: City Press Center Anspach, De Slegte, Press Shop De Brouckère deerlijk: Etiket cenk: Malpertuis gent: Art Book, De Brug, Fnac, Limerick, Poëziecentrum, Walry hasselt: IMS Hasselt kontich: Athena kortrijk: Theoria leuven: Acco, IMS, Plato mechelen: City Press, Forum, Salvator mol: Bredero mortsel: De Boekuil Oostende: Corman, De Internationale Boekhandel oudenaarde: Beatrijs roeselare: Hernieuwen sch i lde: 't KLAverVIER s 1 nt-n i k la as : DeWase Boekhandel, 't Oneindig Verhaal tienen: Plato turnhout: Taxandria vilvoorde: De Plukvogel wijnegem: Fnac

Verkooppunten Nederland

amsterdam: Athenaeum Nieuwscentrum, International Theatre & Film Bookshop, Theater Instituut Nederland 's h ertogenbosch: A. Heinen

Distributie boekhandels

Culturele & Literaire Tijdschriften vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever

Johan Wambacq, Mangelschotsstraat 13, B-1861 YVolvertem

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2003-06, jaargang 21, nummer 87, p. 76

Trefwoorden eurostudeerderedacteurdoceertdramaturguniversiteitkrantleuven

Namen ABN Amrobank te HulstAccoAdoehAlienation voorArt BookAthenaeum NieuwscentrumB-VisibleB.D.C.BelgiëBelis VinckBerlijnBeursschouwburgBijzondere Advies CommissieBleekerBrederoBrusselButohChauchatChristine de SmedtCity Press Center AnspachConservatorium van LyonCormanDe BladwijzerDe Boekuil OostendeDe BondDe Brugse BoekhandelDe Financieel Economische TijdDe Groene AmsterdammerDe Groene WatermanDe Internationale BoekhandelDe MorgenDe MuntDe PlukvogelDe ScèneDe StandaardDe VelinxDeWase BoekhandelDierckxsens-AvermaeteDito'DitoDora van der GroenE.U.Erasmus Hogeschool AntwerpenEtceteraFilm BookshopFnacForumGermaanseGrafisch CentrumIMS BruggeIMS HasseltIMS MeirInternational TheatreJohan WambacqJudith VindevogelKLAverVIERKU LeuvenKaaitheater en Het NetKlaraLimerickLiteraireLoek ZonneveldMangelschotsstraatMarleen BaetenMarten SpangbergMartin NachbarMegalunaMontyNederlandseNederlandstaligeOneindig VerhaalOpen School LeuvenP.A.R.T.S.Peter AnthonissenPiet Zwart InstituutPlatoPoëziecentrumQuotationRotterdamSKaGeNSchool voor Nieuwe DansontwikkelingSchrijverspodium VlaanderenSint-Lucas GentStefan LoeckxSusanna AkerlundTaxandriaTheater Instituut NederlandTheoriaTom PlischkeUniversitaire InstellingUniversiteit GentUniversiteit van AmsterdamVera KnolleVlaams Fonds voor de LetterenVlaams Theater InstituutVlaamseVooruitWalryWarandeWouter HillaertXavier Le RoyZweden


Development and design by LETTERWERK