Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale

R.S., 1927-02-15


Source

De Standaard, 1927-02-15


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ R.S.: Een premiere te Sint... 1927-02-15
 2. ◼◼◻◻◻ Jan Bernaerts: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-18
 3. ◼◼◻◻◻ R.S.: Uitvoering van "pass... 1927-02-15
 4. ◼◻◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
 5. ◼◻◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15

Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale

Tot concentratie van alle katholieke kunstkrachten die thans werkzaam zijn op het gebied der Vlaamsche Tooneelbeweging werd zoo juist gesticht eene Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale met zetel te Brussel, die eerlang zal worden erkend als Vereeniging zonder winstbejag en gelijkvormig de wet van 27 juni 1921. De stichting gebeurde onder afgevaardigden der Algemeen Tooneelboekerij, van Tooneelgids, het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel, namelijk:

Jan Bernaerts, pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De Pillecyn te St Niklaas-Waas, Edm. Kerstens te Eekeren, Lod. Bock te Thienen, Pr. Thuysbaert te Lokeren, A. Van de Velde te Antwerpen, A. Van Veerdegem te Audergem.

De Vereeniging heeft voor doel het bevorderen van de Katholieke Vlaamsche Tooneelbeweging in al hare uitingen namelijk:

1° door het beheer der "Algemeen Tooneelboekerij", waarvan zij eigenares is;

2° door zedelijken en stoffelijken steun aan:

a) het "Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond", "Tooneelgids" en "Het Vlaamsche Volkstooneel".

b) het opzoeken en uitgeven van belangrijke handschriften der Nederlandsche dramatische litteratuur.

c) de uitgave van doctorthesissen betreffende het tooneelwezen, monographiën van Schouwburgen, Tooneelacteurs, Regisseurs, enz.

d) het uitschrijven van tooneelprijskampen.

e) het houden van tooneel- en voordracht-wedstrijden.

f) het inrichten van spreekbeurten en leergangen betreffende uitspraak, voordracht, regie, enz.

g) het inrichten van tooneelcongressen en tentoonstellingen.

h) de uitgave van eene bio-bibliographie van Zuid-Nederlandsche Tooneelschrijvers en alle dergelijke werkzaamheden goedgekeurd door den Beheerraad.

Zij heeft haar zetel te Brussel en draagt den naam: "Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale".

Zijn als Beheerders aangeduid: Voorzitter: Jan Bernaerts, pr. Graaf van Vlaanderenstraat 79, te St Jans-Molenbeek; Afgevaardigde-Beheerder-Schatbewaarder: Jan Boon, Seizoenenlaan 84, Elsene-Brussel.

Reeds op 13 Maart a.s. wordt te Mechelen door de "Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale" een algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelcongres ingericht.

R.S.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ R.S.: Een premiere te Sint... 1927-02-15
  (author) R.S. • R.S. • (date-month) 1927-02 • De Tooneelgids • (date-year) 1927
 2. ◼◼◻◻◻ Jan Bernaerts: Het Vlaamsche Volkst... 1930-05-18
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • Jan Bernaerts • vlaamsche volkstooneel
 3. ◼◼◻◻◻ R.S.: Uitvoering van "pass... 1927-02-15
  (author) R.S. • R.S. • (date-month) 1927-02 • (date-year) 1927
 4. ◼◻◻◻◻ Q.: "En waar de ster..."... 1930-02-24
  Anton Van de Velde • vlaamsche volkstooneel • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • Jan Bernaerts • Jan Boon
 5. ◼◻◻◻◻ C.Q.: "Jacob van Artevelde... 1927-05-15
  Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • vlaamsche volkstooneel • (date-year) 1927
 6. ◼◻◻◻◻ J.V.G.: Het Vlaamsche Volkst... 1931-10-10
  Anton Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • vlaamsche volkstooneel
 7. ◼◻◻◻◻ Jan Bernaerts: A.K.V.T. en "het Nat... 1927-01-06
  Jan Bernaerts • Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond • (date-year) 1927 • katholieke
 8. ◼◻◻◻◻ Herman Deckers: De krisis bij het Vl... 1930-05-30
  Anton Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel • vlaamsche • vlaamsche volkstooneel
 9. ◼◻◻◻◻ J.B.: De wedstrijd van het... 1927-02-23
  (date-month) 1927-02 • katholieke • (date-year) 1927
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Het Vlaamsch Volksto... 1924-10-08
  Anton Van de Velde • Vlaamsch Volkstooneel • Prosper Thuysbaert • Algemeen Katholieke Tooneelboekerij