Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Tooneelgids"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
  • . . . worden erkend als Vereeniging zonder winstbejag en gelijkvormig de wet van 27 juni 1921. De stichting gebeurde onder afgevaardigden der Algemeen Tooneelboekerij , van Tooneelgids , het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel , namelijk: Jan Bernaerts , pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te . . .
  • . . . het beheer der " Algemeen Tooneelboekerij ", waarvan zij eigenares is; 2° door zedelijken en stoffelijken steun aan: a) het " Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond ", " Tooneelgids " en " Het Vlaamsche Volkstooneel ". b) het opzoeken en uitgeven van belangrijke handschriften der Nederlandsche dramatische litteratuur. c) de uitgave van doctorthesissen betreffende het . . .
1927-02-15 Een premiere te Sint-Niklaas: "David" van Feber (R.S.)
  • . . . Michel Van Vlaenderen : "Theatrale betweter-kritiek: gebrek aan tooneelinzicht". Daar straks nog schreff de heer Th. De Ronde in het Januari-nummer van " Tooneelgids ": "Dat inzicht heeft nu de moderne tooneelbeweging gebracht: de tekst, wat we gewoonlijk noemen het stuk, is slechts een der factoren, waaruit een opvoering . . .