Advanced Search found 3 item(s) featuring "Jan Boon"

1927-02-15 Oprichting van een Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale (R.S.)
  • . . . Tooneelboekerij , van Tooneelgids , het Algemeen Katholiek Tooneelverbond en Het Vlaamsche Volkstooneel , namelijk: Jan Bernaerts , pr. te St Jans-Molenbeek, Jan Boon te Elsene, Fr. De Pillecyn te St Niklaas-Waas, Edm. Kerstens te Eekeren, Lod. Bock te Thienen, Pr. Thuysbaert te Lokeren,
  • . . . naam: " Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale ". Zijn als Beheerders aangeduid: Voorzitter: Jan Bernaerts , pr. Graaf van Vlaanderenstraat 79, te St Jans-Molenbeek; Afgevaardigde-Beheerder-Schatbewaarder: Jan Boon , Seizoenenlaan 84, Elsene-Brussel. Reeds op 13 Maart a.s. wordt te Mechelen door de " Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale " een algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelcongres ingericht. . . .
1930-02-24 "En waar de ster..." honderd maal opgevoerd: Hulde aan auteurs en acteurs: Tien jaar tooneelarbeid gevierd (Q.)
  • . . . Timmermans en Veterman , Z. E. H. Bernaerts , geestelijk adviseur van het Vlaamsche Volkstooneel , de heeren Herman Deckers, J. Boon , bestuurder van het Vl. Volkstooneel , Senator Van Dieren, Dr Jan Grauls, rechter H. De Coster, Em. Hullebroeck , E. Van Grieken, . . .
  • . . . en de auteurs worden bedacht met prachtige bloemstukken. Spreker heeft ten slotte een warm woord van hulde en dank over voor den h. Jan Boon , bestuurder van het Volkstooneel , zijn verborgen prestaties, zijn geloof en vertrouwen, zijn werk, waaraan het Volkstooneel zoo veel te danken heeft. . . .
  • . . . zijn verborgen prestaties, zijn geloof en vertrouwen, zijn werk, waaraan het Volkstooneel zoo veel te danken heeft. De beheerraad heeft den h. Boon op een tastbare wijze willen huldigen, zegt de h. Van de Velde en heeft hem een zachten... clubzetel geschonken (warme toejuichingen). De . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
  • . . . traag, ontzettend traag, als weifelend, ging het reclamedoek in de hoogte. Het was toen half negen. Toen verscheen daar plots onze sympathieke collega Jan Boon op het podium, en zei, met een te begrijpen ontroering, nagenoeg het volgende: "Dames en Heeren, ik heb U de slechte mare te . . .