Czardasvorstin

J.B., 1923-09-30


Source

De Standaard, 1923-09-30


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◼◻◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-15
 2. ◼◼◻◻◻ J.B.: De advokaat der arme... 1923-09-24
 3. ◼◼◻◻◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-22
 4. ◼◼◻◻◻ J.B.: Oud-Heidelberg... 1923-11-05
 5. ◼◼◻◻◻ J.B.: Ik dien... 1923-04-11

TE BRUSSEL, Volksschouwburg Folies Bergère: "Czardasvorstin" (Muziek L. Kalman.)

Dit is een operette in het betere genre, gehouden in den specifiek Weenschen toon: een zweempje melancholie onder een luchtig lachje, en in de atmosfeer van een poëtisch bedoelde liefderoman.

Een jonge prins en een eenvoudige, maar lieve Hongaarsche zangeres zijn op elkaar verliefd geraakt. Hoe die twee trots alle hinderpalen mekaar zullen krijgen wordt in de operette uitgesponnen op een sentimenteel gekleurde wijze. De muziek van Kalman bezit verschillende uitmuntende eigenschappen voor dit soort operetten. Zij is ook dadelijk populair. Er werd keurig gespeeld; kostumeering, decoratie, ineenzetting, waren net verzorgd. Maar jammer is het dat men het noodig heeft geacht af en toe er een Brusselsche boer...tusschen te lappen, en dat een en andere speler weleens een caricatuur opzette.

De koren lieten te wenschen over.

Beslist moeten we ook verzet aantekenen tegen de bedenkelijke wijze waarop deze schouwburg reclaam voert voor zijn stukken. Op de propagandabiljetten van "Czardas-Vorstin" wordt de spijt uitgedrukt dat dit voor éénmaal geen "pikante" operette is, maar dat er toch evenveel bekoring in ligt, als in de echt-moderne gewrochten waarvan, volgens den propagandadienst van den schouwburg, de twee aantrekkelijkste eigenschappen heetten te zijn: nuchterheid en perversiteit. En een reeks bedekte insinuaties over honingzoete dames wordt er nog bijgevoegd.

Zoolang bij de exploitatie van de Folies-Bergère dergelijke mentaliteit voorziet kan van onzentwege geen aanbeveling worden gegeven. J.B.

Alle avonden, tot Donderdag inbegrepen, te 8 uur: "Czardasvorstin", operette in 3 bedrijven.

Muziek van Em. Kalman. Vertaling van A. Leemans.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◼◻◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-15
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 2. ◼◼◻◻◻ J.B.: De advokaat der arme... 1923-09-24
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B. • (date-month) 1923-09
 3. ◼◼◻◻◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-22
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 4. ◼◼◻◻◻ J.B.: Oud-Heidelberg... 1923-11-05
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 5. ◼◼◻◻◻ J.B.: Ik dien... 1923-04-11
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 6. ◼◼◻◻◻ R.S.: De Dansgravin... 1923-01-07
  (date-year) 1923 • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◼◻◻◻ J.B.: Te Brussel: Kon. Vla... 1923-10-08
  (date-year) 1923 • (author) J.B. • J.B.
 8. ◼◻◻◻◻ J.B.: De wedstrijd van het... 1927-02-23
  (author) J.B. • J.B.
 9. ◼◻◻◻◻ M.S.: In den Zesden Hemel... 1935-02-10
  Folies Bergère, Brussel • operette
 10. ◼◻◻◻◻ Cr.: De telefoonjuffer... 1921-11-01
  Folies Bergère, Brussel • operette