Advanced Search found 3 item(s) featuring "Emmerich Kálmán"

1923-09-30 Czardasvorstin (J.B.)
  • . . . TE BRUSSEL, Volksschouwburg Folies Bergère : "Czardasvorstin" (Muziek L. Kalman .) Dit is een operette in het betere genre, gehouden in den specifiek Weenschen toon: een zweempje melancholie onder een luchtig lachje, en . . .
  • . . . geraakt. Hoe die twee trots alle hinderpalen mekaar zullen krijgen wordt in de operette uitgesponnen op een sentimenteel gekleurde wijze. De muziek van Kalman bezit verschillende uitmuntende eigenschappen voor dit soort operetten. Zij is ook dadelijk populair. Er werd keurig gespeeld; kostumeering, decoratie, ineenzetting, waren net verzorgd. Maar . . .
  • . . . onzentwege geen aanbeveling worden gegeven. J.B. Alle avonden, tot Donderdag inbegrepen, te 8 uur: "Czardasvorstin", operette in 3 bedrijven. Muziek van Em. Kalman . Vertaling van A. Leemans . . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Ernest Kindermans (LUDO)
  • . . . van Willem Putman en Emiel Hullebroeck . NOG NIET GEZIEN Als vreemde werken volgen de suksessen: "Viooltje van Montmartre" van Kalmann , de "Chocolade-Soldaat" met muziek van Joh. Strauss en gegevens genomen uit Shaw 's "Oorlogsmannen". Verder het "Verliefde Eskadron" operet-klucht, de "Zilverwolf" . . .
1921-10-17 Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven (Cr.)
  • . . . Volksschouwburg Folies-Bergère . Het Hollandsch Wijfje: operette in 3 bedrijven van Em. Kalman Over de première dezer operette, welke voor de eerste maal in Belgie het voetlicht zag, kunne wij in twee woorden onzen indruk . . .