Advanced Search found 13 item(s) featuring "J.B."

1923-09-30 Czardasvorstin (J.B.)
 • . . . wordt er nog bijgevoegd. Zoolang bij de exploitatie van de Folies-Bergère dergelijke mentaliteit voorziet kan van onzentwege geen aanbeveling worden gegeven. J.B. Alle avonden, tot Donderdag inbegrepen, te 8 uur: "Czardasvorstin", operette in 3 bedrijven. Muziek van Em. Kalman . Vertaling van A. . . .
1923-10-15 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "De Gelukzoekster" (J.B.)
 • . . . want voor de volgende week wordt nog eens een minderwaardige klucht aangekondigd, ... de vijfde vertaling uit het Fransch op zes opgevoerde werken J.B. . . .
1923-11-05 Oud-Heidelberg (J.B.)
 • . . . als Känhe. J. Duvosel als Karel-Heinrich, R. Dubois als Lutz. Door stijlvol decorum wist men elk bedrijf uitstekend te omlijsten. J.B. . . .
1923-10-22 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely) (J.B.)
 • . . . wel lastig te hebben. Zijne Excellentie, J. Duvosel bereikte een voortreffelijke typeering, en ook de dames dienen even te worden vermeld. J.B. . . .
1927-04-10 Casino: Première van "Miss America" (J.B.)
 • . . . Voor de geregelde theaterbezoekers op rijpe jaren geen bezwaar. Voor andere wel. Noch lichtzinniger, noch minder lichtzinnig dan vele andere operetten en opera's. J.B. . . .
1923-10-08 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: "De man die een moord deed" (J.B.)
 • . . . van moordenaars uit liefde die bijna tot held worden gemaakt. Wanneer neemt de troep van den Kon. Vlaamsche Schouwburg een revanche? J.B. . . .
1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
 • . . . was weinig los van allure. En de twee kleine juffertjes speelden om ter liefst. Het stuk blijft nog tot Donderdag op het repertorium. J.B. . . .
1923-04-11 Ik dien (J.B.)
 • . . . "Tange" Mej. P. Dieltjens als "Onze Lieve Vrouw" en M. A. Dubois als "De duivel op de kermis" voornamelijk moeten worden geciteerd. J.B. . . .
1927-02-23 De wedstrijd van het landjuweel: "David" (Feber) door de Katholieke Gilde van St-Niklaas (J.B.)
 • . . . door aan de beoordeling te onderwerpen: het kunstgehalte en de tooneelwaarde van het werk waardoor zij dit apostolaat vervult. Zij heeft mooi gestreden J.B. . . .
1927-01-18 De vijfde landjuweel wedstrijd te Mechelen (J.B.)
 • . . . De Linde " van Leuven op met "Stoops Fecit", tooneelspel in 3 bedrijven door D. Claeys en H. Coopman Th . J.B. . . .
1927-03-08 Te Lokeren: "O.L.Vrouw in de Doornkens" van Henri Ghéon en Felix Timmermans (J.B.)
 • . . . dat jongens met luttel vorming in de schamelste tooneelzaal, op enkele vierkante meter scène, ons aantrekkelijker tooneel weten te schenken dan hoogdravende schouwburgacteurs. J.B. . . .
1927-04-08 Katholiek Toneel te Leuven: Kreatie van "De Blinde" (E.H.C. Lindemans) (J.B.)
 • . . . typisch Vlaamsch tooneel in Leuven en elders bijwoning der tweede voorstelling op Vrijdag 8 April te 8u in Leuven-Palace , gretig rekommandeert. J.B. . . .
1931-07-30 Vier zomersche uren te Halle: De zooveelste opvoering van het Mariaspel (J.B.)
 • . . . gillenden tram onder den zomerhemel, zeggen twee duizend menschen met velerlei woorden: het was een weldadige Zondag en vier uren is zoo kort. J.B. . . .