Een kunstfeest te Aalst

Anon., 1921-06-25


Source

De Standaard, 1921-06-25


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jozef in Dothan... 1921-02-01
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: Vondels "Lucifer" in... 1931-06-30
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05

Een kunstfeest te Aalst

Zullen we dan toch nooit die akelige vooroorlogsche mentaliteit geheel kunnen afschudden: doodzwijgen het mooie dat hier in eigen land gepresteerd wordt? Als leerlingen van het Arnhemsch gymnasium het aandurven "Sophocles" in 't Grieksch te vertolken en gedurende hun voorstellingen op de aanmoedigende tegenwoordigheid mogen rekenen van de Nederlandschen Minister voor Onderwijs in hoogsteigen persoon, de meest gezaghebbende burgerlijke autoriteiten, zonder te gewagen van ettelijke hoogleeraars van alle slag, dan bezingen Vlaamsche kranten om strijd die kranige gymnensiasten. Maar dat we in Aalst - in het zich cultureel staag opwerkend Aalst - een zestal kunstvoorstellingen mochten bijwonen, die de meest critisch-onderlegden van enthousiasme deden zinderen, daarover in heel ons Vlaamsche pers geen woord.

Het was nochtans een gewaagd idee voor luitenant Van Nuffel met de leerlingen uit de Vlaamsche Legerpupillenschool Vondels dichterlijke bewerking van Huig de Groot's Latijnsch treurspel "Sophompaneas" in te studeeren en in een reeks openlucht-vertooningen het kunstminnend publiek aan te bieden. Welnu zonder de minste overdrijving mag gezegd worden dat luitenant Van Nuffel ons met zijn jongens iets geschonken heeft, eenigs in Vlaanderen.

In een overheerlijk Egyptisch decor, omarmend den spiegelvijver, de Nijl voorstellend, ontrollen zich op de meest volmaakte wijze de aangrijpende tooneelen van Vondels treurspel. Wat een genot voor de oogen: én decor én costumes! Wat een genot te luisteren naar de fij-gestyleerde, gevoelige zegging, zoo innig-vol en zoo echt! Met welk natuurlijk en toch ingehouden gebaar bewegen zich die jonge mannen op het wijdsch tooneel. Kortom daar is in dat heel openluchtspel een eenheid bereikt: in decor, costumes, spel, zegging, beweging, figuratio (boven allen lof verheven), waaraan we heusch niet verwend zijn.

Alle kunstminnaars uit het Vlaamsche Land moeten en Zondag 26 juni, den noodigen tijd afdoen om een der namiddagvoorstellingen in 't Park bij te wonen, ze zullen er tevens een goed werk mee verrichten daar de opbrengst aan de invalieden geschonken wordt.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (author) Anon. • (date-year) 1921 • (date-month) 1921-06
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Jozef in Dothan... 1921-02-01
  (author) Anon. • (date-year) 1921 • vlaamsche • Joost van den Vondel
 3. ◼◼◻◻◻ Anon.: Vondels "Lucifer" in... 1931-06-30
  (author) Anon. • Joost van den Vondel
 4. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  (author) Anon. • (date-year) 1921
 5. ◼◻◻◻◻ Anon.: Se non è vero... 1921-09-05
  (author) Anon. • (date-year) 1921
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Prinses Zonneschijn... 1921-11-08
  (author) Anon. • (date-year) 1921
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Een lezing van Herma... 1925-12-15
  (author) Anon. • vlaamsche
 8. ◼◻◻◻◻ Anon.: Modern Vlaamsch toon... 1928
  (author) Anon. • vlaamsche
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • vlaamsche
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: "Gudrun" door het Vl... 1922-04-15
  (author) Anon. • vlaamsche • Joost van den Vondel