Advanced Search found 2 item(s) featuring "Hugo de Groot"

1921-06-25 Een kunstfeest te Aalst (Anon.)
  • . . . een gewaagd idee voor luitenant Van Nuffel met de leerlingen uit de Vlaamsche Legerpupillenschool Vondels dichterlijke bewerking van Huig de Groot 's Latijnsch treurspel "Sophompaneas" in te studeeren en in een reeks openlucht-vertooningen het kunstminnend publiek aan te bieden. Welnu zonder de minste overdrijving . . .
1926 J. v.d. Vondel: "De leeuwendalers" (Lode Monteyne)
  • . . . de bijzonderheden dezer gelijkenis gewezen. De ernstige strijd tusschen Remonstranten en Contraremonstranten, die het protestantsche Holland op godsdienstig gebied verdeelde, en advokaat Oldenbarnevelt, Hugo de Groot e.a. plaatste tegenover den stadhouder Maurits, werd voor Vondel de aanleiding tot het dichten van «Palamedes of vermoorde onnooselheyd» nadat . . .