15 document(en) met "zwaartekracht"


Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Omdat alles op scène versterkt wordt, kan je je de eigen motoriek bewust maken en naar boven brengen... Eigenlijk is zwaartekracht mijn esthetiek

Patricia Kuypers: willen wegvliegen: Dansevenement: "Ceci n'est... • 4 februari 1988
een tweede deel wordt die beperking van de zwaartekracht opgeheven...zekere zin deelt deze koreografie nog de belangsteling voor zwaartekracht en snelheid die zo typerend is voor Paxtons werk...Maar de belangstelling die hier uitgedrukt wordt voor het "ideële" aspekt van dans, het materializeren van het verlangen zelf om het lichaam van zijn zwaartekracht te ontdoen, laat vermoeden dat

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
Allengs beantwoorden zijn bewegingen ook meer aan de wetten van de zwaartekracht, worden ze heviger en sneller, tot bijna stampvoetend met heftige armuithalen toe

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
snelheid en zwaartekracht en de grillige fenomenen die daarvan het gevolg kunnen zijn

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
De Jonge: "Tenzij je het alleen hebt over de aanwezigheid van een lichaam en zijn strijd met de zwaartekracht...Het voortdurende verrekenen van zwaartekracht is al wat we doen bijvoorbeeld

Koreografe Trisha Brown te gast : Overzicht... • 9 november 1993
De tweede wordt liggend gebracht, zodat de benen, niet meer gehinderd door zwaartekracht, mee aan het akkumulatie-proces kunnen deelnemen

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
Nu eens verheffen haar armen zich in sierlijke bogen en onttrekt ze zich aan de zwaartekracht; dan weer schrompelt haar lijf in elkaar en worden haar trippelpassen de parodie van een oude heks op het

Droulers blaast prachtige zeepbel • 21 november 1996
Wat zich slechts met veel moeite aan de zwaartekracht onttrekt, het menselijk lichaam, lijkt quasi gewichtsloos...Wat ogenschijnlijk geen gewicht heeft, volgt de wetten van de zwaartekracht

Twee dansboegbeelden in deSingel • 17 september 1997
Een gemeenschappelijke trek is nog steeds beider grote aandacht voor de werking van het lichaam en de effecten van zwaartekracht en snelheid op de dans

Dansersbestaan in een notendop • 10 maart 1998
Het lijkt integendeel alsof het lichaam van Charmatz zich nauwelijks aan de zwaartekracht kan onttrekken, en naar beneden zakt

Zeg het al dansend • 6 juni 2001
Het beeld daarbij is dat van een zwaartekracht die van richting kan veranderen

Ernstig, maar niet serieus • 6 november 2002
Dat staat los van de belangstelling voor zwaartekracht als bewegingsprincipe bij choreografen als Trisha Brown of Steve Paxton...Als ik rondtol, verdwijnen mijn gezicht en lichaam in de werveling, alsof ik op het punt sta aan de zwaartekracht ontsnappen

Op komst Podiumkunsten • 3 juni 2004
deze initiatietocht schijnen de twee dansers, Pierre-Yves de Jonge en Cil Lansade, met hun sprongen en uitschuivers de zwaartekracht uit te dagen

Chaos in lichaam en geest: Franse choreografe... • 23 september 2004
Maar de voorstelling toont ook hoe zwaartekracht op ons inwerkt, hoe we elkaar meeslepen in de val maar ook tegen de zwaartekracht kunnen vechten, overeind kunnen blijven

De woorden en de werkelijkheid: Een voorstelling... • 16 maart 2006
Daarbij tarten ze de wetten van de zwaartekracht op een verbluffende manier...waar en wanneer Stuk, Leuven, dinsdag 14 maart Diaz (l.) en Dudley tarten de wetten van de zwaartekracht op een verbluffende manier