17 document(en) met "vernuftig"


Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Trouwvriend praat de vogels een vernuftig plan aan (waar hij vooral zelf beter van denkt te worden): een muur bouwen tot aan de hemel, zodat de offergaven van de mensen aan de goden onderschept kunnen

Ongelijke voorstelling over erotiek: "Liqueurs de chair"... • 27 januari 1990
Preljocaj laat zijn dansers daarbij bewegen in ingewikkelde, maar vernuftig gekonstrueerde patronen, vol snel afwisselende deelsymmetrieën, met onverwachte kombinaties van bewegingen

Blauwe Maandag Compagnie rekonstrueert Amerika 1928 • 19 april 1990
Een handelwijze die in de jaren twintig allicht voor de hand lag, maar dat nu allerminst nog is. De manier waarop Amerikanen toen dachten dat emotionele drama's zich afspelen, vernuftig

Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
Maar de oplossing is even vernuftig als eenvoudig: Ritsema plaatste gewoon een trio muzikanten op de scène

Hommage aan de "Ballets russes" : Preljocaj... • 27 oktober 1994
De weinige scène-attributen, niet meer dan vijf bankjes, worden vernuftig aangewend om de mannen en vrouwen in telkens nieuwe, sterk formalistische kombinaties, tegen elkaar uit te spelen

Virtuoos vlechtwerk van bewegingen: Munt brengt nieuwe... • 14 november 1997
Roberto Olivan betreedt even later de scène van de andere kant, en voor je het goed beseft zijn zij verwikkeld in een vernuftig uitgewerkt spiegelballet, met kleine variaties binnenrijmen als het ware

Staalkaart van neoklassiek rond Elizabeth Corbett • 3 november 1999
Door de kale presentatie, zonder decors of rekwisieten die de aandacht afleiden, zie je pas goed hoe vernuftig Forsythe de klassieke taal kan manipuleren en tijd en ruimte kan ordenen

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
Simpel, maar vernuftig, zijn ook de andere middelen die hij inzet

"Highway 101" maakt vernuftig gebruik van Kaaitheaterstudio's... • 17 maart 2000

Wooster Group knap in onzin : Portret... • 27 juni 2000
Dit vernuftig, maar abstract decor laat, net als de abstracte speltactiek van de regie, toe om op een soepele manier de verhoudingen tussen de spelers, tussen mannen en vrouwen te manipuleren en te

Duitse Schaubühne met "Zweiland" te gast in... • 23 januari 2001
Toch zijn er ook opvallende zwaktes aan deze vernuftig in elkaar gezette beeldenstroom

Kunst, spektakel en navelstaren • 27 juli 2004
Dat multiculturele is een opmaat om in vernuftig aaneen geregen scènes hete hangijzers aan te kaarten: de 'underdog'-positie van immigranten, de negatieve berichtgeving erover in de media, de

Een toonaangevende architect in de schaduw: ANALYSE... • 9 juli 2005
van Loos' driedimensionaal 'raumplan'. De grondslag bleef een klassiek vernuftig spel van assen en lijnen

Drie keer is geen scheepsrecht: Koninklijk Ballet... • 17 januari 2007
Vernuftig laat hij de ene figuur in de andere overvloeien, zonder ooit in banale oplossingen te vervallen

Een klein wonder voor tien dansers: Dans... • 27 juni 2007
Vernuftig wordt die basiszin een uur lang op alle mogelijke wijzen gesplitst, omgekeerd en bewerkt

Onstuimig applaus • 14 januari 2008
Vernuftig Het materiaal uit de improvisaties werd uiteengerafeld en weer gemonteerd...Dat gebeurt erg vernuftig

Vernissage Fabre in Louvre: de kunst van... • 11 april 2008
Door Pieter T'Jonck Koningin Paola, een trouwe Fabrefan, beet de spits af: om zes uur stipt begon ze haar rondgang door de zalen waar Fabre zijn eigen werk vernuftig binnengeloodst