84 document(en) met "vader" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
De verhouding moeder-dochter ligt anders dan die tussen vader en zoon...Die doen dus alles wat God en de Vader verboden hebben

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
De voorstelling opent met de scène waarin Hamlet een aantal acteurs die op bezoek zijn om hem af te leiden van zijn waanzin, het verhaal van de moord op zijn vader laat opvoeren; in het...Wel een goede partij voor de twee clowns, Sigrid Vinks en Rudi Bekaert, die hem in al zijn gekke ondernemingen steunen en uiteindelijk, na zijn duel met het ontstemde gezag (vader en moeder, gespeeld

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Die oude man is de vader van Eddie (Dirk Buyse) en May (Mia Grijp), kinderen die hij verwekte bij twee verschillende vrouwen...Daarin verschillen ze niet van de vader, die zijn hele leven lang geregeld spoorloos verdween, zijn droombeeld van de ideale vrouw najagend, zonder veel bekommernis om zijn werkelijke vrouwen...Zij zijn de katalysators van de dramatische aktie: de onthulling van de traumatische verhouding Eddie-May-vader, de vaststelling van een overgeërfd, ondefinieerbaar, onverzadigbaar en alomvattend

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Een vader en zijn zoon zitten op het appartement van laatstgenoemde...Deze zoon (Leslie De Gruyter), die er een nogal schimmige levensstijl op nahoudt, veracht zijn vader om diens lafheid en schijnheiligheid...De vader beseft het patologisch karakter van hun relatie niet ten volle, wuift alle woorden van de jongen weg en gaat zijn gangetje

Halfslachtige Harold Pinter: "De Thuiskomst" door "De... • 21 december 1985
De vader is een mytomaan, die voortdurend sterke verhalen ten beste geeft over zijn heldendaden met een Mac Gregor; de werkelijke toedracht van die heldendaden is minder heldhaftig: klaarblijkelijk

Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
De poppenspeler blijft dus stom; één van zijn poppen, een vader, zijn vader, draagt hem op, een voorstelling te geven voor een publiek (de mensen in de zaal) om te bewijzen dat hij het waard is om te...De vader gaat af, en op doordringend belgerinkel verschijnt de ene pop na de andere van onder een zwart doek: een oude kompagnon van de vader die nog geld van hem moet, de moeder van de poppenspeler...Op het einde vermoordt de poppenspeler achter de coulissen de pop van de vader

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
Voor Dries Wieme, die de vader speelde, moet het sukses in Brussel zoet gesmaakt hebben, nadat hij verleden jaar met zijn Brialmontteater gedesavoueerd werd door de subsidiënt Vlaamse Gemeenschap

"Teater" leest Strindbergs "Met vuur spelen" radikaal:... • 17 oktober 1986
En dat in een achterlijk, bedompt en zeer kleinburgerlijk milieu met een versleten moraal (geïnkarneerd in de seniele vader). Kurt is de zoon van rijke ouders, die zich teruggetrokken hebben en...moeder met de vader zou kunnen trouwen, waardoor de erfenis aan hun neus zou voorbijgaan...doorkruisen dat scenario; allen eindigen als verliezers, behalve het nichtje dat door haar zorgzame omgang met de vader en haar Cassandra-achtige uitspraken nog een zekere integriteit weet te bewaren

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
die door zijn vader in de steek waren gelaten

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Gallotta loopt voortdurend zelf rond in de coulissen, als Christopher Lemm, als de regisseur, ten slotte bijna als God de Vader die het gebeuren subtiel naar zijn hand zet en bijna triomfantelijk

Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
Uitgangspunt van de voorstelling is een familie -- uiteraard -- waar vader en moeder afwezig zijn (vermoord of verstikt door een kolenkachel) en de (eveneens afwezige) analist Werdegang fungeert als...middenstander, door de knieën blijkt te gaan wanneer het gesprek van de vader naar de moeder verschuift

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
De algemene direkteur, zoon van de stichter van de uitgeverij, loopt zodanig gebukt onder de schaduw van zijn eertijds meer suksesvolle vader, dat hij eigenlijk geen andere oplossing kan bedenken...Op het allerlaatste ogenblik weet hij zich (voorspelbaar genoeg) op te richten, hij onttrekt zich aan de demonische drijverijen van zijn verkoopsdirekteur en de herinnering aan zijn vader en neemt

Melancholisch terugblikken op een katolieke jeugd: "De... • 9 februari 1988
Vooral de oudste broer, Jacob de oudste geheten om hem te onderscheiden van Jacob de jongste (vader Jacob noemde twee kinderen naar zichzelf voor het geval er eentje mocht sterven), is een biezonder...Zo maken we een bezoek aan een bordeel mee van de drie en zien we ook de verschijning van Franciscus aan Jacob de oudste tijdens zijn halsstarrig vasten uit boetedoening voor zijn losbandige vader

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
De vader heeft slechts een oog meer, het andere werd door de moeder uitgestoken in een woedebui omdat hij zich altijd terugtrok in zijn fysika-lab...En de kreatie van de vader blijkt dan later weer in de handen van de zoon een instrument van vernietiging te kunnen worden...misplaatst realisme (Willem Carpentier die doet alsof hij naar een porno-film kijkt als hij fantazeert over de hernieuwde ontmoeting tussen zijn vader en moeder). De aansluiting tussen wat de een zegt en doet

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Dat Neoptolemos hem haat -- hij nam de wapenrusting van diens overleden vader in beslag -- raakt hem niet maar is een nuttig gegeven om de haatdragende Philoktetes gm de tuin te leiden

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
je op, zoals tegen mijn vader, maar die praat nog gewoon tegen zijn hond

"De linkerhand van Meyerhold" van Karst Woudstra... • 13 maart 1990
Een moeder die even drukkend aanwezig blijft als de vader afwezig is, sinds jaren trouwens na de scheiding van zijn vrouw

"Het kind van de smid", spannende tocht... • 24 december 1990
Het kind" en Pomp zijn halfbloeden met een Indiaanse moeder en een Ierse smid en een Canadese soldaat als vader

Pat Van Hemelrijck knutselt vrijblijvend objectentheater • 3 september 1991
Dat je het wel degelijk zo moet begrijpen blijkt uit een inleidend kaderverhaal over een vader die zijn zoontje beveelt geen lastige vragen meer te stellen en voort te doen

Entoesiasten sleutelen aan vader-zoonrelatie • 3 november 1992
Het resultaat is Karamazov goes crazy: een verzameling korte, vaak dolzinnige fragmenten met een harde ironische ondertoon rond spaaklopende vader-zoonrelaties...Van Dijck staat zonder meer voor de tirannieke vaderfiguur, Dehollander voor de zoon die psychisch aangetast is door zijn slaafse verhouding tot de vader en op de duur amok gaat maken...Dat is niets anders dan het lachwekkende en tegelijk tragische van vader-zoonrelaties, als geen van beiden wil aanvaarden dat hij hoe dan ook gedoemd is die rol door te maken en weer van het toneel te