17 document(en) met "schrijvers"


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Maar het is wel zo - dat is me bij dit stuk ook opgevallen - dat vrouwen, omdat ze pas veel later zijn gaan schrijven of erkend werden als schrijvers, dingen verwoorden die mannen al lang verwoord...Mannen (schrijvers) zijn daar al sinds Oidipous zelf mee bezig, terwijl vrouwen die problematiek nog moeten doorwerken, op hun manier...Vrouwen als Joyce Carroll Oates, Djuna Barnes behoren tot mijn favoriete schrijvers

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
BRUSSEL -- Dit jaar komen in het Brussels Kamertoneel Oosteuropese schrijvers aan bod rond het tema mensenrechten

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
hadden die schrijvers een verbazend inzicht in de psychologie van de mens, er werden in die stukken verbazend progressieve, moderne gedachten ten berde gebracht

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
Voor hun gesprek gingen ze hun licht opsteken bij andere schrijvers, en niet de minste: Anton Tsjechov Donald Barthelme

Duitse aktrice Edith Clever leest Nietsche, Bernhard... • 14 mei 1992
Dat element bepaalde de keuze voor precies deze drie schrijvers

"Kartonnen dozen" op de planken • 22 september 1992
de voorstelling van Vlaamse schrijvers van het Nieuwpoortteater, 3 bics et un pc zag je een zelfde beperking van tekst en stijl tot de huiskamerproporties

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
Het ambitieniveau van de bundel is echter beperkt: het is een eerste ontginning van een gebied dat in onze taal nauwelijks thematisch ontsloten is. Een groot aantal filosofen, schrijvers en

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Beiden zijn akteurs, maar ook schrijvers, regisseurs, film-en tv-makers, en zelfs, in het geval van Jansen, op een blauwe maandag koreograaf

Monniers radicale breekbaarheid • 2 februari 1998
Hier krijg je af en toe beelden die als vanzelf de namen van schrijvers als Beckett ("I wil go on"!) of Michaux oproepen, en die blijken achteraf inderdaad inspiratiebronnen geweest te zijn

Tweemaal bevreemdende lichamen • 5 maart 1998
Op een oorverdovende Metal Machine Music van Lou Reed maken Rosa Hermans, Marie-Anne Schotte, Ineke Schrijvers en Vanrunxt zelf hun opwachting op de scène...Er zijn grote verschillen in de intensiteit van de uitvoering: vol ingehouden kracht bij Vanrunxt tot vloeiend en soepel bij Ineke Schrijvers

Obsceen lucide: Foto's en teksten over het... • 17 september 1998
Laermans, het moet opgemerkt, is zich in zijn tekst nadrukkelijk bewust van deze valstrik en grens). Als een momentopname van wat enkele belangrijke intellectuelen-schrijvers beweegt op dit moment

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Dat was de basisgedachte van 'EXTENSIONS'. Dankzij een kleine subsidie kon ik dansers, schrijvers en kunstenaars uitnodigen om een bijdrage te leveren aan zo'n onderzoek

Indische dans in DeSingel • 20 februari 2002
kan er kennismaken met grootmeesters van de traditionele Indische dans en muziek, maar ook met hedendaagse Indiërs en Pakistani uit Londen: schrijvers, muzikanten en stand-up comedians...Een en ander wordt tijdens debatten tussen journalisten, schrijvers en artiesten in het juiste perspectief geplaatst.De spits van het gebeuren wordt afgebeten door een eerste reeks avonden waarop drie

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Omgekeerd hebben ook filosofen, schrijvers en wereldverbeteraars van allerlei slag altijd graag architecturale metaforen gebruikt om hun voorstelling van een ideale maatschappij aanschouwelijk te

Theater • 29 januari 2004
Gelukkig zijn er nog enkele andere passagiers om hem daarbij te helpen, zoals de filantropische piraat Zwara, de praatgrage papegaai Koka en vooral een hele rist schrijvers en dichters die aan boord

'Elke kunstvorm heeft zijn codes en regels,... • 28 mei 2004
Elke kunstvorm heeft zijn codes en regels, als een taal' Poni maakt totaalevenement met rock als kapstok (tijd) - Poni is een groep van dansers, beeldend kunstenaars, schrijvers en muzikanten

Onnatuurlijk realistisch: rechtstreeks inpluggen op de onderbuik... • 21 november 2007
De onderwerpen zijn maar al te voorspelbaar: schrijvers die hun diepste gedachten niet op papier krijgen of acteurs die klagen of hun (gebrek aan) jobs