22 document(en) met "ramp" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Een kruisbestuiving tussen deze ecologische ramp en een nucleaire ramp levert -- tenminste in de wereld die Pantarei met "Coeur Humide" op de plankenzet -- paarse regen op; vier mensen overleven deze...Het lawaai en de lichtshow verhelen enigszins dat Pantarei hier, afgezien van het lawaai, niets over te melden heeft, tenzij volgens hen moet aangenomen worden dat iedereen na de uiteindelijke ramp op

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Voor een voorstelling waarin veel dans en mime verwerkt zit en geen zinnig woord wordt gezegd, lijkt dat een ramp, maar ze slagen erin die krukken op een bijna vanzelfsprekende manier in hun act te

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
Het einde van een beschaving, na een grote ramp of zoiets, met enkele "survivants", daar draait het om

L'Esquisse piekert over nakende rampen • 22 februari 1995
hun inleidende tekst geven Bouvier en Obadia aan dat ze een voorstelling wilden maken over een wereld waar de staat van oorlog nakend is, of een ramp in de lucht hangt...Als vereenzaamde individuen proberen ze een houding te vinden tegenover die nakende ramp

Eerste stappen van een levend tijdschrift • 16 februari 1996
Aanleiding hiervoor was een uitzending over hoe de ramp van het failliet van Barings Bank mogelijk was geweest

Olivier Py presenteert fabelachtige ramp in Avignon • 28 juli 1997
Het gevolg van al deze vondsten is, tot overmaat van ramp, dat de voorstelling oeverloos lang duurt: de eerste pauze viel na zowat drie uur spel

Een oeverloos vagevuur: Vandekeybus kampt in Pasolini-project... • 19 oktober 1998
De 'scènedwang' leidt tot overmaat van ramp tot een oeverloos lange voorstelling; op die manier beleef je uiteindelijk zelfs aan de prachtige vondsten en buitengewone présence van veel acteurs geen

Junge Hunde etaleren schaamteloos hun emoties • 22 februari 1999
Dus als die zalen halfleeg zijn, is dat niet zo'n ramp

La bodega de los feos en het... • 23 maart 2001
de voorstelling van dit jonge gezelschap van choreografen Fernandez en Juan Benitez dan een echte ramp

Wie is bang van zwetsende theatermakers? • 17 april 2001
Maar als je niet tussen de regels van Bernhards tekst het oeverloze, groteske en al te voorspelbare van de plot verdisconteert, ligt er een ramp op de loer

Zwemmen in herinneringen: DANS - Sarah Chase • 11 december 2002
Dat was niet zo verwonderlijk: de bewoonster had de flat nog maar net betrokken, en bleek tot overmaat van ramp ongewoon meticuleus en netjes te zijn

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
Tot overmaat van ramp bespreekt ze dan met Sagna luidop Effroys aantrekkelijke lichaamsbouw

Franse festivals op de helling • 5 juli 2003
Ook burgemeester Frêche van Montpellier heeft, nu 'zijn' festival definitief afgevoerd is, een studie besteld om de economische gevolgen van deze ramp te becijferen

Bezeten theater: PODIUMKUNSTEN - Meg Stuart over... • 3 september 2003
Stuart: 'Het beeld dat mij tegelijk voor ogen stond was dat de performers als het ware van een andere planeet kwamen en op aarde landen na een geweldige ramp

Een kwaadaardig meesterwerk: Gerecenseerd theater • 22 juni 2004
De onwaarschijnlijke aanspraken op dat geluksbeeld hebben echter een prijs: wat verdrongen wordt, keert terug als de angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp

Gedachten formuleren met lichamen en bewegingen: Prue... • 6 oktober 2004
Het kan op een complete ramp uitlopen

Theater als showbusiness: DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN... • 1 december 2004
het benzinestation ziet Zoolander, één van de modellen -de enige die symbolisch genoeg de ramp overleeft- in een vuilbak (toevallig...De onwaarschijnlijke aanspraken van het geluksbeeld van de media hebben dus een prijs: het verdrongene keert steeds terug als angst voor een onvoorspelbare, catastrofale ramp, die in wezen niets...Dat leidt tot een bijzondere ervaringsstructuur: het 'echte', 'goede' leven heeft de structuur van een loop van steeds dezelfde beelden die eindigen op een anti-climax: de net vermeden ramp

Beperking en overdaad • 14 juli 2005
Het verhaal is hier echter gesitueerd in een onbepaalde toekomst: een groep mensen heeft zich na een onbekende ramp afgezonderd van de wereld

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
mooipraterij, 'ongeloofwaardigheid'. Omdat ze, o ramp, 'onecht' is. Je zou echter ook kunnen zeggen: het is mooipraterij tegen beter weten in, spreken in het besef van de ijlheid van dat spreken

Vandaag opent het gerestaureerde kvs-gebouw eindelijk de... • 7 april 2006
En ook de zaal die na een brand in 1958 heropgebouwd werd, was qua zichtlijn en comfort een ramp