17 document(en) met "puren"


Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
brokstukken van de moderne traditie te puren, bij voorbaat tot mislukken gedoemd, hoe loffelijk de poging ook mag zijn

Laat de kunst nu maar een bolhoed... • 1 augustus 1996
het ook niet negeren, maar juist uit deze materialiteit zelf een omgang, een pact met de beperktheid van het bestaan weten te puren

Verstilde wereld van Balthus inspireert choreografen • 22 augustus 1996
Dit soort beeldtaal, vol verstarring en verstilling, is niet evident als basisthema om een choreografie uit te puren

Carroussel brengt bizar portret van zelf-zoekers • 10 oktober 1996
BRUSSEL -- Tv-stations puren gretig programma's uit het allerintiemste

Hoghe draagt mis op voor herinneringen • 24 oktober 1997
Enkel door de handelingen extreem uit te puren, tot ze nog nauwelijks meer zijn dan symbolische gebaren, kan hij deze valstrikken vermijden en ons toch een inkijk geven in een zeer intiem en droef

Meditatieve evenwichtsoefening • 24 november 1997
Zijn choreografisch werk heeft een uitgesproken traag tempo, dat de ruimte laat om bewegingen sterk uit te puren, te ciseleren bijna

Staalkaart van jong danstalent uit Israël • 24 februari 1998
beide delen weet Naharin uit de verbinding van muziek en dans beelden te puren die door hun meerduidigheid zeer intrigerend en beklijvend zijn

Baervoets speelt met herkenbare beelden • 6 februari 1999
Zuivere dans, waarbij het aan de kijker overgelaten wordt om een betekenis te puren uit het gebodene, vraagt een meer aandachtige kijkhouding dan ballet of expressionistische dans

Afkalven tot de essentie • 13 juni 2001
en de choreografische arbeid uit te puren tot zijn loutere essentie

Wie is hier verantwoordelijk?: Alexander Baervoets, Christian... • 14 mei 2003
Brice daarentegen is nu al jaren aan het werk om zijn voorstelling tot in het laatste detail uit te puren en vast te leggen

Omdat vrouwen ontzettend belangrijk zijn: Jan Lauwers... • 21 september 2004
Ik wou soms dat ik zo'n kunstenaar was die zich kan toeleggen op één ding om daar de essentie uit te puren

Nieuwe regels voor dansimprovisatie: Dramaturge Myriam Van... • 30 september 2005
Dat sloeg de kijker misschien wel met verstomming, maar daagde hem daarom nog niet uit om zelf een betekenis of een verhaal uit het voorgestelde werk te puren

Topstukken voor vernieuwd Ballet • 8 oktober 2005
Maar het stuk uit 1970 blijkt nogal gedateerd: Robbins weet een karakter te puren uit een slimme combinatie van kostuums en bewegingskeuze, zodat je drie 'portretten' van koppels krijgt

Onversneden dansplezier • 25 oktober 2005
Wat fascineerde was echter niet zozeer het raadsel van de juiste toedracht, maar de buitengewone beeldende kracht van de figuren die de dansers en de muzikant uit het gegeven wisten te puren

Ongerijmde hartstocht: Rizzo in Wonderland • 1 januari 2006
die uit et banale een wonder kan puren (of epateert met onbenulligheden

'Tekenen is een verslaving': Theatermaker Jan Lauwers... • 6 maart 2007
Je moet hard werken om uit deze stoet van morbide, wellustige, wrede, verscheurde of ironische beelden voor jezelf betekenis te puren

Duizend-en-een verhalen: NTGent > Utopia GmbH • 9 mei 2007
Aan de toeschouwer om uit dit rijk geschakeerde beeld een verhaal te puren...Het is aan de toeschouwer om uit de rijk geschakeerde scènes zelf een verhaal te puren, en dat lukt wonderwel n In Utopia GmbH kruipt performer Kristof Van Boven in de huid van Dionysos, die alle