97 document(en) met "passen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Palermo, Palermo": verlangen naar Italië • 18 mei 1991
Allen schrijden voorwaarts, met telkens drie passen, maar uit een zak onder de arm strooien ze geen graan over de akker maar afval op de omgevallen muur

Dialoog met herinneringen • 14 januari 1992
Een regie die er niet voor terugdeinst de tekst aan te passen aan de spelervaring en meer rigoureuze verdelingen in de speelruimte aan te brengen, zou de voorstelling enorm aan kwaliteit kunnen laten

Komplete anarchie in "Tasso" van Maatschappij Discordia • 3 maart 1992
Kostuumwisselingen zijn niet van de lucht, maar meestal passen ze nauwelijks binnen de kontekst (Tasso in Napoleonkostuum) en hangen de kaartjes van het verhuurbureau nog overal aan de kostuums

Bij de dood (van een broer) • 21 november 1992
Langzaam aan begint zo een puzzel ineen te passen: het verhaal van de reis blijkt een reis naar de laatste rustplaats van zijn broer te zijn bij voorbeeld

Geslaagde proeven uit het danslaboratorium • 22 december 1992
Geheel in de stijl van de tijd is de dans hooguit aanleiding voor een "diepgravend" gesprek: om de twee passen houden ze stil, keren zich naar elkaar, en beginnen een konversatie...Het mooie van deze scène is dat ze uiterst gestileerd is. Het is in de herhaling van telkens twee passen en een babbel dat het komisch effekt ontstaat

Vicente Saez onder woestijnzon • 1 maart 1993
Op harde elektronische ritmes zag je een extreem afgemeten geometrie van bewegingen en passen, bijna als van mekanische poppen...Met brede, zelfbewuste armzwaaien en passen stellen zij zich op tegenover de zaal, om dan plots de opgeladen spanning vrij te geven in soepele, maar biezonder heftige sprongen waarbij armen en benen

Sagna misleidend en afstandelijk • 13 mei 1993
aan het tango-ritueel, waar de onderhuidse emotie in bedwang gehouden wordt binnen een complex en elegant spel van passen en houdingen

Vera Mantero vlucht in absurditeit • 26 oktober 1993
Vera Mantero is een danseres met een ongelooflijk talent, en dat merk je zelfs aan de vijf passen die ze al dansend zet

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
De herhaalde, maar groeiende looplijnen lijken ineen te passen in een evenwichtige proportie, parallel aan de muziek en de tekening van een gulden-snedeontwikkeling op het podiumvlak

De Keersmaeker danst en kijkt toe :... • 6 september 1994
Net als Saunier in het eerste deel opent zij hier met een elegische, bedachtzame solo, en het lijkt wel alsof je in de trage passen, de enkele sprong, mee kan beleven hoe het werk zijn vorm aan het

De Keersmaeker kijkt door kaleidoskoop : "Amor... • 2 december 1994
Het is een partituur die niet op een evidente manier in ritmische passen en bewegingen om te zetten is. Aan de koreografische zijde is het unisono -- dat in de vorige voorstellingen van Rosas reeds

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
het laatste deel bij voorbeeld zijn er twee figuren, eenvoudige, maar snelle kombinaties van enkele zijdelingse passen, wentelingen om de lichaamsas, uitzwaaiende benen en armen...De precisie van Enid Gill, de bevalligheid van Natalie Mc Donnell, de zelfbewuste, meer afgemeten passen van Rosa Hermans, vullen het schema totaal anders in. Als er drie andere dansers stonden, had

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
Zij herneemt de laatste beweging van The sound...: met ijzige traagheid maakt zij ternauwernood enkele passen en armbewegingen op String Quartett van Knapik, uitgevoerd door leden van de Beethoven

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
komen, maar al die mogelijkheden had ze nu net geschrapt; de schaarse passen waren de minimale uitdrukking van het feit dat ze wel degelijk leefde, en dat was dat

Klapstuk '95 biedt zuiver dansfestival van jonge... • 20 oktober 1995
Die laat prachtige poses toe, maar wordt bij snel huppelende passen ook een vreemd wiebelend, wat lachwekkend ding

De Keersmaeker legt haar eigen klemtonen in... • 4 november 1995
Loemy maakt zich los met enkele schuchtere passen, een hand die de grond raakt, en tolt dan plots wild en geagiteerd rond

Intrigerende Hamlet met jonge akteurs • 24 november 1995
Hoe ze lopen, hoe ze hun onhandighei of verlegenheid wegmoffelen achter iets te stoere passen of gevloek, hoe ze spreken en vooral, zich verspreken, hoe ze eruitzien

Koreografe Lucinda Childs boeit met uitgepuurde eenvoud • 1 december 1995
De sfeer wordt onwillekeurig plechtig, met afgemeten groepen dansers, in heldere, trage bewegingen, niet meer dan passen

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Niet omdat ze passen binnen een kultuurpolitieke strategie, kwantitatieve nonnen of een van die vele kriteria die aan de buitenzijde van het kunstenaarschap staan

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Maar dan kan je toch makkelijk opwerpen dat televisie, nog meer dan film, aan strikt ekonomische wetmatigheden gebonden is. Hoe kunnen jullie daar dan in passen