21 document(en) met "onverschilligheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Patricia Kuypers danst voetbal: "Elle s'en foot" • 18 december 1985
Een dansclip over voetbal, nationalisme en politieke onverschilligheid

Stuc, 10, kijkt naar toekomst • 20 oktober 1987
onverschilligheid en zelfs nauwelijks verholen vijandigheid tegenover een dergelijk initiatief, ook vanuit studentenkringen

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
Amme zegt het hele stuk door bijna geen woord, maar blijft aardappelen schillen, nadat Jason getoond heeft hoe dat gaat, met een soort onmenselijke onverschilligheid ("Ich bin älter als mein Weinen

De afwezigen hadden ongelijk: "Groupe Emile Dubois"... • 29 november 1988
De vier duetten die gedanst worden, suggereren telkens een heel verhaal van liefde, passie, haat, lust of wreedaardige onverschilligheid maar als je het verhaal wil gaan omzetten in woorden, merk je

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
Het wordt gekenmerkt door een beangstigende leegte en onverschilligheid, die gemaskeerd wordt door overdadige aktiviteit, spel, verleiding, puur effektbejag enz...Gevolg: struktuurloosheid, verveling en uiteindelijk -- en dat kan zijn bedoeling niet zijn -- onverschilligheid voor de geponeerde denkbeelden

Dans wikkelt zich om muziek in "Mozart/Koncertaria's" • 1 augustus 1992
Ze laten zich dan gaan in momenten van pronkzucht met hun virtuositeit, of bedelen om aandacht, of hanteren een bestudeerde onverschilligheid

Needcompany in greep van vervallen leven • 26 mei 1995
onverschilligheid verzand zijn

Vier vrouwen in een ondraaglijk isolement • 12 maart 1996
Alle vier hongeren ze naar een wereld waar er minder haat en minder onverschilligheid is dan in ons koude West-Europa

Verstilde wereld van Balthus inspireert choreografen • 22 augustus 1996
Zo kan ze, met een bestudeerde onverschilligheid, de man in de gaten houden

Stan op dreef in geestig stuk van... • 24 april 1997
Maatschappij Discordia) heeft een kleine gastrol als de meid Louise die het eindkrakeel met absolute onverschilligheid gadeslaat

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Om net voor je voeten neer te komen, in een vreemde mengeling van agressiviteit en onverschilligheid

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
Vreemde parallel toch wel, tussen de abrupte intellectuele 'ontvoogding' van de Belg, die haast lijnrecht naar de postmoderne onverschilligheid geleid heeft, en de urbanistische reuzensprong van pre...onverschilligheid geregistreerd worden -- blijft voorlopig stevig overeind

Van de vloer af omhoog: Choreograaf William... • 25 maart 1998
Alle internationale aandacht ten spijt, blijkt William Forsythe een uiterst innemend, bijna jongensachtig ernstig-enthousiaste man, met een erg Amerikaans aandoende onverschilligheid voor protocol

Reünie van oude Nederlandse toneelvrienden • 6 februari 1999
Vanuit het standpunt van Hedda/Anke is de voortdurende rolwisseling onder de acteurs ook een aanduiding voor haar volstrekte onverschilligheid voor wie ze voor zich heeft

Klapstuk sluit af met verstilde virtuositeit • 29 oktober 1999
Ook het bewegingsmateriaal is meer gevarieerd en minder "scherp'' dan in Prelude 17, al zie je weer de merkwaardige combinaties van uiterste virtuositeit en een zekere hoekigheid of onverschilligheid

Toneelregie in het verkeerde register • 11 januari 2000
Daardoor heb je aanvankelijk niet door dat haar verhaal niet zo vrolijk is als haar luchthartige onverschilligheid doet vermoeden, maar veeleer een attitude is om zichzelf te beschermen tegen

Een brug tussen verhaal en abstractie • 13 april 2002
De principiële openheid en onbeslistheid van een kunstwerk wordt hier irriterende onverschilligheid

De experimenten van Schad • 5 februari 2003
De principiële openheid en onbeslistheid van een kunstwerk ontaardden hier in een irriterende onverschilligheid

Met de deurklink in de hand: DANSTHEATER... • 23 april 2003
Over die onverschilligheid en verbijstering tegelijk gaat deze voorstelling

Klapstuk: voor dansers en hun publiek • 18 oktober 2003
Eva Meyer-Keller toonde met wetenschappelijke onverschilligheid honderd manieren om met gewoon huisgerei een kerstomaat te doden