Date 1987-10-20

Publication De Standaard

Performance(s)

Artist(s)

Company / Organization

Keywords stucarenbergprojektdepartmentrektoruniversiteiterelichtteuniversitairfinevolwaardig

Stuc, 10, kijkt naar toekomst

LEUVEN -- Tijdens een receptie ter gelegenheid van tien jaar Stuc in de foyer van de stadsschouwburg werd het "Arenbergprojekt" voorgesteld: 't Stuc wil het Arenberginstituut aan de Naamsestraat verbouwen tot een volwaardig universitair kultureel centrum, een soort "Department of fine arts".

Uitgenodigd om te spreken waren minister Dewael en rektor Dillemans. De eerste liet verstek gaan. De rektor lichtte even zijn beleidslijn toe m.b.t. kultuur aan de universiteit en de positie van 't Stuc daarin, maar liet daarbij duidelijk verstaan dat de budgetten voorlopig zeer krap zijn.

Michel Uytterhoeven, direkteur van het Klapstuk-festival, lichtte, als koördinator van het Arenbergprojekt, even de opzet ervan toe. Bruno Verbergt ten slotte, voorzitter van vzw 't Stuc, noemde als voornaamste partners van een volwaardig kultureel centrum: de overheid, de universiteit en de stad Leuven. Hoewel 't Stuc nu meer dan vroeger erkenning krijgt voor zijn werk, ondervindt het nog steeds "kleine negaties" vanwege die instanties, die af en toe "vergeten" ere te geven aan wie ere toekomt.

Als grootste gevaar voor de uitbouw van een universitair "department of fine arts", gericht op avant-garde en in die zin als centrum binnen de universiteit uniek in Europa, zag hij echter de onverschilligheid en zelfs nauwelijks verholen vijandigheid tegenover een dergelijk initiatief, ook vanuit studentenkringen.