44 document(en) met "objecten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
Om niet gek te worden, gaat hij spitten in zijn herinneringen, maar die herinneringen liggen zover in het verleden dat ze als vreemde objecten geworden zijn, die enkel een doelloze opsomming opleveren

Het verval van de rede • 26 december 1990
La nuit" van José Besprosvany -- opgvoerd in het Atelier Ste-Anne -- om gaat: een reusachtig rood doek, waar monochrome brokstukken als collage-objecten voor uitgespreid liggen, domineert de scène

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Ook daar lijkt de artistieke betekenis die men aan de objecten verleent te parasiteren op de kracht van de museale ruimte die hen omgeeft...Er wordt gedanst met een hoop objecten die samen een lichaamsachtige verschijning uitmaken

Royaal Lyrisch • 1 januari 1992
Eerst waren er twee figuren, een prins en een prinses, en twee objecten, de pompoen en de toren, alle bekleed met een heel precieze plaats in een onwrikbaar, onomkeerbaar proces, waar geen greintje

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
En zo zijn er een hele reeks objecten en ontwerpen die op het eerste gezicht een min of meer romantische gedachtenwereld in het leven roepen: deze van de kunstenaar die zich in eenzaamheid terugtrekt...cultische objecten zijn nostalgisch...Het lichaam dat opduikt in de bolsterige huid van de objecten en de portretten als groente verraadt een verlangen dat blijvend oscilleert tussen afscheiding en volledige opname

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
objectrelaties, nvdr) tussen het ik en de ander in het geheel niet tot stand dan worden substituutrelaties gecreëerd met zelfgeschapen, gefantaseerde en in het bewustzijn geïnternaliseerde objecten

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Maar al te vaak heeft hij, onnadenkend en vanuit een ongedefinieerde experimenteerzucht, objecten gemaakt die, naar hij toen nog graag geloofde, tegemoet kwamen aan de verlangens van de bewoners - al...Dat hij eerder een doorgeefluik, of hoogstens een orkestrator was van de objecten die in de buitenwereld gehyped of gedumpt werden als objecten van verlangen...Objecten van verlangen, het ene al vreemder dan het andere

Als beweging haar welsprekendheid verliest • 17 mei 1997
Hier is de afstand tussen de dansers een nauwelijks vermeden botsing tussen objecten, en de beweging als de onbeholpen krukken die enige tekening en structuur moeten brengen in een oneindige en

Speelvlak als focus van energie: Steve Paxton... • 5 februari 1998
een periode uit zijn werk die hier nagenoeg onbekend is. Het is een van de eerste producties waarin Paxton op onverwachte, absurde manier objecten manipuleert

Clichébeelden met neoklassieke saus • 18 september 1999
Een ander "significant" beeld volgt als de dansers elkaar met chirurgische handschoenen betasten als objecten

"Vergelijk het met voetbal": Interview met choreograaf... • 8 maart 2000
Ik gaf een opdracht aan kunstenaar Tom Hannes om objecten met geluid te maken...Dat werd vroeg beslist, zodat de zoektocht naar de juiste omgang met die objecten mee de voorstelling bepaalde...De combinatie van objecten en manipulatie van dansfrasen bleek uiteindelijk te complex: we eindigden met 84 regels en slaagden er niet in om dat aantal te beperken

Interview met choreograaf Alexander Baervoets: "Vergelijk het... • 8 maart 2000
Ik gaf een opdracht aan kunstenaar Tom Hannes om objecten met geluid te maken...Dat werd vroeg beslist, zodat de zoektocht naar de juiste omgang met die objecten mee de voorstelling bepaalde...De combinatie van objecten en manipulatie van dansfrasen bleek uiteindelijk te complex: we eindigden met 84 regels en slaagden er niet in om dat aantal te beperken

Frédéric Flamand mislukt in beeldessay • 11 maart 2000
Haar decor bestaat uit drie grote, in elkaar passende objecten die eruitzien als grillig geplooide dikke platen...Hun metalen oppervlak is zo behandeld dat deze objecten hun eigen massa ontkennen, tot stilstand gekomen vloeistof lijken...Haar drie objecten worden alleen gebruikt als brugjes of verhoogjes

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Het subject dat Barr voor ogen had, en in zekere zin ook creëerde, was het autonome, zelfbewuste subject dat zuiver esthetische, tijdloos schone objecten, vrij van elke maatschappelijke of politieke

Fascinerend spel bij Zuidelijk Toneel • 26 september 2000
Hoog boven haar hoofd zweeft een enorm baldakijn, waaronder allerlei objecten in het wilde weg opgehangen zijn

Cunningham briljant en onderkoeld • 5 oktober 2000
De installatie bestaat uit grote, doorschijnende objecten met daarop fragmenten van Marcel Duchamps Grand Verre...het tweede staan deze objecten naast elkaar, achter op het podium...Ze spelen dan nog eenmaal een belangrijke rol: tot besluit van het stuk verschansen de dansers zich achter de doorschijnende objecten

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Het voorbeeld par excellence zijn ballerina's. Ze zijn haast onstoffelijke objecten die onze willekeurige en onnadenkende bewegingen transformeren tot etherische, in zichzelf perfect logische maar

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
uitsluitend met woorden, de activiteiten en objecten in de straat omvormde tot een voorstelling...De objecten zijn vaak neutrale volumes of lichtobjecten, die echter op uitgekiende wijze in de tentoonstellingsruimte geplaatst worden

Anglo-Aziatische top • 24 februari 2002
Hij bouwde er een wereldwijde reputatie op met zijn plastisch werk, waarin zuivere pigmenten op objecten een vervreemdende, zelfs duizelingwekkende ervaring teweegbrengen

Gedachten in beweging • 2 mei 2002
Een tafel of een stoel, dat zijn artisanale objecten vol fascinerende details