14 document(en) met "goden"


Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Trouwvriend praat de vogels een vernuftig plan aan (waar hij vooral zelf beter van denkt te worden): een muur bouwen tot aan de hemel, zodat de offergaven van de mensen aan de goden onderschept kunnen...Uiteindelijk delven de goden het onderspit, grotendeels omdat Herakles tijdens de onderhandelingen niet kan weerstaan aan de gebraden kippetjes (opstandige vogels volgens Trouwvriend) die hem...Het Gevolg" heeft dat probleem opgelost door Atheense toestanden te vervangen door meer hedendaagse (zoals een konferentie onder de goden die veel weg heeft van een VN-vergadering) taferelen

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Er wordt niet tegen het lot, de goden of gelijk wat gevochten, iedereen zit gewoon tot aan de lippen in een stinkend moeras van kleingeestige kuiperij

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Het brein, oorzaak van de prometheïsche reflex van de mens om de goden te evenaren, dat visualizeert ze biezonder pompeus als laatste beeld van de voorstelling

Gemiste kansen van Johan Boonen: "De reis... • 10 maart 1988
Deze partikuliere wrijving wordt dan gekoppeld aan het tema van de eenogige cycloop die instrumenten voor de goden maakt

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
het oorspronkelijke verhaal wordt Philoktetes, die van Herakles een onfeilbare boog kreeg, gebeten door een slang terwijl hij een offer brengt om de goden gunstig te stemmen tegenover de Griekse vloot...Omdat hij niet buiten het morele paradigma van persoonlijke eerlijkheid, trouw aan het leger en aan de goden kan treden, kan hij Odysseus handelen niet duiden

Het verval van de rede • 26 december 1990
Jean-Marie Piemme voorzag de choreografie van een begeleidende tekst die twee goden ten tonele voert: Apollo, de god van het licht en de rede, die bij de evolutie in de wereld, en meer in het...Het TV-beeld verdwijnt daarna, enkel wordt tussendoor de afbraak van de Berlijnse muur getoond, en we zijn getuige van een geleidelijke assimilatie van de bewegingen van de goden, Tobias Bausch en

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
De gigantische gedachte om het heterogene niet te harmoniëren maar te theatraliseren, om niet een waarheid te kiezen, maar de goden te verzamelen, om - met Simmel - de willekeurige delen samen te

Myte van Prometheus tweemaal op muziek • 1 april 1995
BRUSSEL -- De myte van Prometheus, die het vuur van de goden stal, kan zich in een hernieuwde belangstelling verheugen

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Hij begint al met de goden uit te dagen om hem de mond te snoeren, nu ze hem zo wreed in het ongeluk gestort hebben...Zij worden voor hem het beeld van de echte goden, omdat zij in tegenstelling tot de mens en zijn goden, steeds overleven

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
Voor ons is hij onschuldig, een speelbal van de goden...Bij het schrijven van deze tekst heb ik heel vaak zitten denken aan de woorden van de Italiaanse auteur Roberto Colazzo: 'In de moderne literatuur, sinds Baudelaire, zijn de goden als brokstukken...Daar wonen de goden, nog slechts schimmen van hun vroegere macht, in een huis in Gent

Anglo-Aziatische top • 24 februari 2002
Kaash is het Hinduwoord voor 'als'. De inspiratiebron voor deze voorstelling zijn het gedrag en de symbolen van de Indiaanse goden: Ganesha (de god met het olifantenhoofd), Krishna (de fluitspeler) en

Een trap in de kont van het... • 30 juli 2004
De val van de goden', Hollandia's bewerking van Luchino Visconti's film 'The damned', biedt een spannender theatermodel

Geslaagd waagstuk • 3 december 2005
Hoe belangrijk dat is, blijkt bij uitvoering door mindere goden: de magie ervan verschrompelt al snel tot een akelig skelet

Charleroi/Danses wervelt tot over de taalgrens • 15 maart 2007
Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in productiesteun van enkele belangrijke Franstalige gezelschappen zoals dat van Michèle-Anne De Mey en Pierre Droulers, maar ook iets mindere goden als Peeping Tom