18 document(en) met "gewaden"


Veel maten bloed voor niets: "Caligari, an... • 18 mei 1988
De muziek wordt live gezongen door drie zangers die in zeer plechtstatige gewaden opgesteld staan in drie torens op de achtergrond van de scène, met de haren stijl omhoog

Een niet te missen droom van betovering:... • 28 januari 1989
dode soldaat die als een marionet voortgeduwd wordt, een stervende, drie betoverende vrouwen in lange gewaden... In de vreemde schemerzone, waarin oorlogslawaai, kodeberichten over de radio, legerorders

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
Ze dragen slechts de meest rudimentaire wollen gewaden, elke opschik of schmink is afwezig (behalve, voorspelbaar genoeg, bij Helena die er nog steeds "toonbaar" uitziet, maar zich wijselijk afzijdig

Marti Co toont Brusselse apestreken met een... • 27 februari 1993
De grote vondst daarbij is dat de walvis zelf wordt voorgesteld als een zeer verleidelijke vrouw in 18e-eeuwse ruisende gewaden

Klapstuk in zakformaat • 16 oktober 1993
De koreografe zelf en haar zus, Carlotta, zitten in lange witte gewaden op twee stoelen op een verhoog

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
dicht bij onze voorstellingen van heksen en nobele lieden, maar zijn overgoten met een licht exotisch sausje, door de gewaden en de kleurige doeken en stoffen

Kitsch, diepzinnigheid en camp op Flemish Dance... • 31 januari 1995
Gewaden Anti-lichaam van Marc Vanrunxt is zonder twijfel de beste voorstelling van dit festival (al was er niet echt veel konkurrentie). In een eerste beweging, op Trauermusik van Paul...Hindemith, staan Eric Raeves, Annamirl Van der Pluym en Van Runxt zelf in lange, beschilderde gewaden op de scène...Plots krijgen de lange gewaden en de geschilderde armen een totaal andere betekenis

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
een chaotisch gewemel dat slechts fragmentarisch samenklontert tot een koherente dans, leggen de dansers een na een hun oude gewaden af...De dansers dragen nieuwe gewaden, die in het duister oplichten als glimwormen (of de lege hulzen van dode kevers

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Vanrunxt zelf, Eric Raeves en Rosa Hermans verrijzen in lange, wit beschilderde gewaden...De lange witte gewaden worden uitgetrokken, en de drie dansers staan er nu in witte broek en hemdje...Het gebruik van lange, vrouwelijke gewaden die de beweging belemmeren, is een vast item in zijn produkties en keert ook hier terug

Daniel Larrieu schept sfeer met zachte beeldenstroom • 3 februari 1996
De kostumering is ook totaal verschillend: in Jungle en Anima dragen de dansers er informele, zelfs gescheurde (werk-)kledij, in deze stukken dragen ze iets wat je als gewaden zou kunnen bestempelen

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Een grote groep dansers voert in zwarte, half verscheurde en doorzichtige gewaden een prachtig, klassiek getint ballet op

Vanrunxt belichaamt onpeilbare melancholie • 8 februari 1997
De twee danseressen, de gracieuze, haast lyrisch, dansende Rosa Hermans en Annamirl van der Pluijm in lange, glanzende gewaden, staan in schril contrast tot de veeleer sjofel uitgedoste Vanrunxt zelf

Vassiliev brengt Molière als ritueel : Russische... • 1 augustus 1997
Acteurs trekken in verschillende rollen andere, vaak prachtig geborduurde gewaden aan, alsof we ons in een klassiek Oosters theaterritueel bevinden

Reflecties over opera, film en choreografie: Pieter... • 1 juni 1998
Blauwbaard omkleedt nu ook Judith, net als zijn vroegere geliefden, met gewaden en juwelen, waaronder zij langzaam verstart, om ten slotte met de vroegere geliefden te verdwijnen achter de gesloten

"Performance" in Antwerpen: diepe ernst van Marc... • 21 maart 2000
Ze verschrompelen, glijden eraf en raken bedolven onder hun gewaden

Duitse Schaubühne met "Zweiland" te gast in... • 23 januari 2001
Drie vrouwen die met aan elkaar gebonden vlechten, in zware fluwelen gewaden over het speelvlak tollen

Vanrunxt door Kortes Lynch • 15 oktober 2003
Van in het begin gaat het over de onmogelijkheid tot bewegen, bijvoorbeeld door lichamen in te snoeren in onmogelijke gewaden of ze te dwingen in een uiterst strakke geometrie

Kunstenares laat schilderij uitbeelden vanuit muziek: Ingrid... • 16 december 2004
De regisseur speelde hier in op de zinnelijkheid van Rubens' eigen werk, waar kleur- en materiaaltegenstellingen zoals rode gewaden, zwart bont en bleke lichamen sterke effecten opleveren