22 document(en) met "gemeenplaatsen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Karol Armitage danst toekomst van traditie: "Doublé... • 15 oktober 1985
Daardoor worden gemeenplaatsen van de dans en de erotiek scherp omlijnd, om dan plots uitgespeeld te worden tegen Jets" anders, dat soms humoristisch, soms direkt intiem kan worden

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
De moeder is van kunstenares gedegenereerd tot (demi-)mondaine, die denkt in gemeenplaatsen

Het verhaal van Freuds ontdekkingen : De... • 1 maart 1994
Losse opmerkingen tussendoor over terapie, over het verschil tussen film en teater -- waarin op een grappige manier allerlei gemeenplaatsen daarover aan de orde zijn -- blijken steeds vaker direkt te

Guy Cassiers draait tijd om • 21 oktober 1994
De tekst van Handke is een lange reeks gemeenplaatsen en typische zinswendingen, zoals "handen wassen" of "niet naar buiten leunen". Viviane De Muynck spreekt ze uit alsof ze onder de vele zinnen die

Kaaiteater opent met bittere lach van Discordia • 1 december 1994
Het meest persoonlijke wordt geformuleerd met de meest banale gemeenplaatsen of onhandige formuleringen

Chaos groeit tot bewegingsgedicht : Dansers als... • 24 juni 1996
Zoals voor alle gemeenplaatsen geldt: dat is slechts een halve waarheid

Festival toont theaters van gaststad Brussel • 27 augustus 1996
Wie eens wat anders wil horen en zien dan de gebruikelijke gemeenplaatsen over Brussel en het eeuwige gezeur over files mag deze gelegenheid niet missen

Geouwehoer over kunst herkenbaar bij KVS • 23 september 1997
Precies op die momenten lijkt de plot een reeks gemeenplaatsen te worden, omdat de simplificaties en de karikaturen gaan doorschemeren

Kleine burgers aan de roddel • 6 november 1997
Hun conversatie is louter tijdverdrijf, stijf van gemeenplaatsen en gemeenheid, met een uiteraard afwezige zondebok als slachtoffer van het geroddel...Hij declameert bij aanvang, zeer ironisch in het licht van de komende tirade van gemeenplaatsen, hoe, deugddoend in het gewone leven de gemeenplaats is. Dat wordt in wat volgt zo grondig

Frédéric Flamand mislukt in beeldessay • 11 maart 2000
ziet hier enkel gemeenplaatsen...Afgezien van Hadids genie ruiken ook deze beelden vervaarlijk naar gemeenplaatsen

Amerikaans drama echter dan echt • 23 maart 2000
Die is ontstellend armoedig, niet meer dan een reeks stoplappen en gemeenplaatsen

Tsjechov verdrinkt in beeldenvloed : Aan de... • 25 mei 2000
Ze voeren elk een nummertje op dat hun plaats in het stuk meteen duidelijk maakt: de zelfingenomen narcist, het leeghoofd dat uitsluitend in gemeenplaatsen denkt, de man die wanhopig probeert aandacht

Brigitte Lefèvre, "Klassiek niet hetzelfde als geklasseerd" • 21 september 2000
Alle gemeenplaatsen over ballet ten spijt zijn wij dus allerminst een museum

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
anders doet dan gemeenplaatsen over het lichaam spuien, ontwikkelen

Een festival naast het kunstenfestival • 8 mei 2002
Dit ruikt gevaarlijk naar architecturale gemeenplaatsen als geplooide oppervlakken en blobs die meestal niet meer zijn dan slecht verteerde verbeeldingen van theoretische concepten zoals Deleuzes pli

Vanrunxt door Kortes Lynch • 15 oktober 2003
Het resultaat zetten ze om in een voorstelling die, voorspelbaar genoeg, een opeenstapeling is van gemeenplaatsen over dans en theater, vol idyllische scènes met blauwe luchten vol zwanen

Theater in vreemde tijden • 11 mei 2004
Dat mist zozeer scherpte dat het op een haar na in gemeenplaatsen vervalt

Merce Cunningham tekent voor pragmatische dansrevolutie: ANALYSE... • 19 januari 2005
lot beschoren: nog tijdens hun leven wordt de betekenis van hun werk vernauwd tot enkele gemeenplaatsen

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
Ze hapert steeds vaker in een poging om te beslissen welke van de souffleurs ze zal volgen, tot er niets dan een hortende reeks gemeenplaatsen over het theaterspel uit haar mond komen

Dansschool PARTS haalt zijn grand cru's boven • 27 juni 2006
Het is een patchwork van dansante gemeenplaatsen, dat enkele malen herhaald wordt