89 document(en) met "gebouw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
Dewit: "Het gaat om hoe mensen voorwerpen manipuleren… mens contra gebouw

Open Compagny opent teaterruimte: Nieuwe versie van... • 22 november 1985
het grote gebouw is naast de inrijpoort en de traphal een bar ingericht, en als je de monumentale trap, met een kleine loggia erboven, oploopt, kom je in een suite grote kamers, waar enkele oude

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Die holte ziet eruit als een replica van een groezelige, nauwelijks bemeubelde kamer in een vervallen gebouw

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Als toeschouwer zit je in een klein zaaltje op de zolder van het BKT-gebouw aan de Kapellemarkt, aan café-tafeltjes waarop het (teater-)menu staat, temidden van enkele decorstukken, een tafeltje

Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
Het gebouw aan de Van Evenstraat wordt -- niet ten onrechte -- als afgeleefd en inadekwaat bestempeld voor de "werkplaats" die 't Stuc voor ogen heeft

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
tenminste toch niet aan de turbulente economische en sociale omwentelingen vandien - verstrekte het gebouw van de architecten F. Sel en F. Truyman aan de vooravond van de twintigste eeuw nog steeds de...Nochtans was het gebouw in vreselijke staat bij de aanvang van de werken: de onderste verdieping was dichtgewerkt met platen om een afgesloten lokaal te bekomen, en onttrok zo de hele constructie aan...metafoor voor een nieuwe tijd). Dit gebouw is geen metafoor meer van de intieme burgerlijke waarden maar van de ratio van de industriële omwenteling

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Stuc kreeg het gebouw in bruikleen van de universiteit, en zou in de toekomst al zijn aktiviteiten daar willen huisvesten...Het legt een verband tussen het vroegere wetenschappelijke gebruik en het toekomstige artistieke (alchemie: van alledaagse dingen het uitzonderlijke maken) van het gebouw

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
plaats van in een of andere zaal vond die gewoon in de kantoren op de tweede verdieping van het gebouw aan de Van Evenstraat plaats, tussen de visuele sporen van de arbeid...Het zaaltje in de Van Evenstraat is afstands, en het Arenberggebouw aan de Naamsestraat en het gebouw in de Vlamingenstraat hebben oa...De voorstelling van het Arenberg-project voor het gebouw in de Naamsestraat heeft niet ogenblikkelijk tot wilde dadendrang geleid bij de overheid, en daar wil 't Stuc dit jaar aan doorwerken, door

Drukke agenda voor herboren "Varia": Garageteater omgebouwd... • 13 september 1988
Maar achter dat eerste gebouw lag een binnenplaats en daarachter... een vergeten teater, met de naam "Varia", dat in onfortuinlijker periodes als garage werd gebruikt...Na enkele jaren werd duidelijk dat het gebouw een grondige opknapbeurt nodig had...De optie was de benedenverdieping van het oude gebouw aan de straat op te vatten als een ruimte die vervloeit met de achterliggende koer

"Cerceau" als een late Tsjechov: Intrigerende kennismaking... • 1 december 1988
De kennismaking met de datsja werkt ontnuchterend: het gebouw is helemaal dichtgetimmerd, vuil en vervallen

Spelen met ruimte: "Lijn 9" op Klapstuk... • 12 oktober 1989
hetzelfde gebouw bouwde Dirk Meylaerts in de ruimte tussen een glazen dak en het glazen plafond van een auditorium een tafel die een intrigerend zelfbesloten beeld geeft: een lang blad in donkere en

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
Tegenover de roestige, robuuste konstruktie van het gebouw vol oude machines (die bij wijze van "entrée en matière" nog een in werking gesteld werden voor je de zaal in kon) staat een glanzend...Een scherm op de achtergrond over de hele achterwand van het gebouw roept op subtiele wijze de tocht van het schip van zijn afvaart tot zijn ondergang op terwijl de dans evolueert

Verknoeid staaltje van interbellum-architektuur • 30 juli 1993
Het Sint-Lukasarchief stelde een geschiedenis en beschrijving op van het gebouw, op vraag van de AB...Het is dan ook verbluffend met hoeveel brio hij de modernistische inzichten in dit gebouw naar zijn hand zet om een schijnbaar zeer eenvoudige gevel een maximaal dramatisch effekt mee te geven...Alhoewel deze architektuurbeweging mijlenver af staat van de kompositieprinciepen van dit gebouw

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
De oude retorten en machines om essences te trekken uit stoffen brachten ons op het idee van het gebouw als een reusachtige machine waar je iets instopt om iets anders, meer uitgepuurd, te bekomen

Kaaiteater bouwt werk- en leefruimtes voor artiesten... • 29 november 1994
Door de steriele renovatie verdween echter de sfeer van het vroegere gebouw...De glazen wand is het enige grote architekturale gebaar van het gebouw...Al zie je van de vroegere ruwe bakstenen binnenhuid van het gebouw nauwelijks nog iets onder de noodzakelijke bepleisteringen, de nieuwe materialen roepen nog even die sfeer op

Herontdekking van de negentiende eeuw: Gerenoveerde theaters... • 1 februari 1995
Decorateliers en stockeerruimte, repetitiezaal en gastenverblijven werden ondergebracht in een totaal nieuw complex, het Minnemeers-gebouw (1988). Zo kon het lege KNS-gebouw grondig aangepakt worden...Die relatieve vrijpostigheid is ook om een andere reden best te verantwoorden: het gebouw op zich is veel minder interessant dan de opera...Alleen al daarom is het een geluk dat het gebouw door de huidige ploeg van Vooruit van de slopershamer gered werd -- wat men ook mag denken over de architecturale merites ervan

Baervoets' modernisme oogt heel klassiek • 10 februari 1995
Het ene gebouw lijkt als twee druppels water op het andere

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Het nieuwe URBIS -gebouw hier in Gent is voor mij gewoon potsierlijk, in vergelijking met de bibliotheek ertegenover, al is die nu ook behoorlijk ontsierd door verbouwingen

Henry van de Velde geeft Rosas ander... • 17 juni 1996
Lange tijd circuleerden er zelfs plannen om het gebouw gewoon af te breken -- waarom na Horta ook Van de Velde niet, scheen men te denken...Binnenkort krijgt het gebouw een nieuwe bestemming, onder meer als stadsbibliotheek...De film toont nog even het oude, voor de gelegenheid opgeruimde, gebouw in zijn oude glorie

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Een kolossaal gebouw, schijnbaar even willekeurig als zijn broeders in Seoul, Atlanta, Singapore, maar wat staat daar, in koeien van letters, als verantwoording te lezen...het gebruik echter konden de bewoners die op de geometrische huid van dit gebouw liepen of door zijn ogen keken een stimulerende onstoffelijkheid ervaren...Een citaat dat op vele punten merkwaardig goed van toepassing is op dit 'Mystery House'. En ook hier weer zit het fantasmatische ingebakken in de structuur zelf van het gebouw De geheime kamer, de