19 document(en) met "beleid"


Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
De perversies van het beleid Dirk Verstockt: Het grote aantal theatergroepen ligt misschien ook wel in het verlengde van de enorme, bloeiende amateur-theatercultuur in Vlaanderen

Dito'Dito kijkt over muurtjes in Brussel • 11 mei 1994
Voor dat nieuwe beleid hebben ze ook de belofte van een bescheiden strukturele subsidie gekregen van het Brusselse gewest...Mensen krijgen het gevoel dat het beleid enkel op de gevolgen werkt, en niet meer op de oorzaken

Leuvens Stuc legt nieuwe aksenten : Broedplaats... • 27 september 1994
LEUVEN -- Het kunstencentrum Stuc in Leuven stelde de krachtlijnen voor het beleid van het komende jaar voor

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
het beleid van productiehuizen zie je ook wel lichte verschuivingen optreden

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
De aanzwellende groei van verkeersstromen, de invasie van allochtone bevolkingsgroepen, een nefast stedenbouwkundig beleid en groeiende speculatie hebben de genoemde wijken vaak achtergelaten als een

En als we nu eens niet meer... • 1 januari 1998
beleid lijkt op een curieuze manier aan dit dubbelzicht te lijden...Naast de bestuurlijke janboel in Brussel -- en niet alleen daar in België -- als het aankomt op een coherent stedenbouwkundig beleid over een langere periode (om niet te spreken van de administratieve

Springdance legt link tussen nu en sixties:... • 12 april 1999
Er zijn uiterst hoogstaande dansopleidingen, ingebed in een evenwichtig beleid met voorzieningen op alle niveaus

Hoe lang is België nog navel van... • 24 juni 1999
Op de keper beschouwd is de centrale plaats van ons land in de dans immers veeleer het gevolg van veel toeval dan van een doordacht beleid

Brigitte Lefèvre, "Klassiek niet hetzelfde als geklasseerd" • 21 september 2000
haar beleid zweert ze niet alleen bij dit ijzeren repertoire

Dans op waakvlam • 30 mei 2001
een nieuwe ploeg het beleid overneemt

Nieuwe danswerkplaatsen gevraagd • 10 november 2001
Het beleid dat op dit ogenblik gevoerd wordt is een beleid van infrastructuren, van gebouwen...En dat komt omdat het denken en het beleid door theatralisten gemonopoliseerd wordt

De kronkelwegen van de broodheer • 19 februari 2003
Wat het Ballet betreft: de minister desavoueert het beleid van Robert Denvers zeker niet

Waarover men niet spreken kan • 26 februari 2003
Met Berlusconi hebben we een president die drie privé-zenders beheert, en als staatshoofd ook het beleid van de drie nationale zenders kan bepalen

Dansen aan de rand: DANS, ACTUELE MUZIEK... • 24 september 2003
Over het beleid van Hugo Haeghens, een eigenzinnig directeur

Gedruis en gefluister • 1 juni 2005
De uitstraling van het festival is daarom wellicht in grote mate op rekening te schrijven van Jacques Blanc, de directeur van 'Le Quartz', die tijdens zijn beleid consequent een politiek van creaties

'Mijn dansers en acteurs moeten kwetsbaar durven... • 2 juli 2005
Als je de schoonheid en de kwetsbaarheid van het individu verdedigt, kom je hoe dan ook in conflict met het geldende beleid, de autoriteit

Brakke Grond wordt vruchtbaar: Directrice Leen Laconte:... • 10 juni 2006
Toch is de toenmalige staf weinig te verwijten: zelfs al kenden ze de problemen, ze konden die niet verhelpen omdat het hen, als buitenpost, niet toegestaan was om een eigen beleid te voeren...Het huis werd in 2002 omgevormd tot een Stichting naar Nederlands Recht met een eigen binationale raad van bestuur en het recht om een eigen (personeels-)beleid te voeren...Omwille van die concrete veldkennis vroeg het Vlaams-Nederlands Cultureel Akkoord ons zelfs om mee het beleid in te vullen

'Iemand die ons elitair noemt, heeft hier... • 18 september 2007
De grote roem volgde pas op het einde van De Greefs beleid, toen het Kaaitheater twee zalen kreeg

Belgische dans miskend in eigen land: VTI... • 7 december 2007
Een 'Masterplan voor de dans', opgesteld door het VTI samen met de sector, probeert oplossingen aan te reiken voor het beleid, maar kijkt ook in eigen boezem...Dat het beleid weinig ook had voor de specifieke aard van dans, en het dus over dezelfde kam schoor als theater (al heeft dans dan geen vuurbakens als de stadstheaters) hielp daarbij niet