369 document(en) met "beeld" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Klapstuk 83 gaf een beeld van de nieuwe dans...Klapstuk '83 gaf - als eerste Vlaamse dansfestival, met dus onvermijdelijk een didactische functie - in een tijdsspanne van drie weken een panoramisch beeld van de recente danstradities

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Eerst de moeder op het balkon en het meisje in het tuinhuis, een beeld dat ik uitvergroot heb tot wat het nu is: een stem van de moeder die in de wieg spreekt

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Ondertussen wijzigt constant het beeld dat je krijgt van het totale gebeuren door het steeds verder uiteenschuiven van de tribunes, tot op een bepaald moment dat diffuse, vale beeld van een...Een van die lijnen is een man die af en toe, verkleed als een grote witte hand, het beeld doorkruist en interfereert met de handelingen van de dansers (als hij op de grond gaat liggen, gaat Paxton...Het beeld van het dansen wordt daardoor schimmiger, alsof je vooral contouren ziet; en dat roept de schimmige foto's van de sportmanifestaties op, maar wat je hier ziet zijn geen foto's maar tableaux

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
de laatste scène -- opnieuw gekibbel -- wordt de zegging dan ook steeds onduidelijker, alsof het beeld langzaam uitgedraaid wordt

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De titel "Absolute Kunst" verwijst naar de schilder Jan F. Van Deene die in 1911 in parijs de absolute kunst ging uitvinden, het definitieve beeld

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Sinds enige tijd is de alarmkreet dat complete bossen op die manier aan het afsterven zij, niet meer uit het nieuws weg te branden, en met enige fantasie is dan ook snel een apocalyptisch beeld

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Het is typisch voor Studio's Onafhankelijk Toneel dat ze, om dat in beeld te brengen (de tekst van dit stuk is minimaal) uitgaan van zeer eenvoudige, bijna abstrakte basis-situaties, waar bijna als

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
Opvallend zijn Childs voorkeur voor het dansen langs diagonalen en het opsplitsen en verdubbelen van het beeld, in "Available Light" wordt dat effect b.v

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Op een na die kleiner is, beantwoorden de dansers nauwelijks aan het beeld dat doorgaans van hen gevormd wordt...De klankband -- heterogene klanken, hard, hol, metaalachtig en chaotisch -- 'complementeert' het beeld

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
zetten de poort op een kier naar spekulaties: waarom spreekt het beeld van de moedermaagd zo aan; in welke samenhang verschijnt dat vrouwbeeld historisch

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Viviane De Muynck, van de Mannen van de Dam, in regie van het tandem Paul Peyskens (woord) en Johan Daenen (beeld), brengt daar een schitterende voorstelling van...van de stijl... Het geeft de ernst van de aangehaalde problemen een lichtvoetigheid mee, die bepaald zeldzaam is. Dat Viviane De Muynck deze regie recht weet te doen, kompleteert het beeld van een

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
uitgesproken zonder enige hoorbare interpunktie, over een vakantie aan zee, door een vrouwenmond die in een klein kadertje midden in het beeld rechtop gekanteld (waardoor de mond expliciet refereert naar een...Het beeld wordt analoog met muziek van Schumann en de maker zelf gemonteerd: "Cadrage, montage en camerabewegingen worden niet zozeer bepaald in funktie van de beeldinhoud, maar werden opgebouwd uit...manipulaties (opdelen van het beeld in drie niet-synchrone stroken, slow-motion, kleurverzadiging van het beeld). De beelden tonen drie vrouwen die in een verlaten fabriek (de Dijlemolens te Leuven) op straat en op

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
Dat imposante beeld is een groot, kleurig versierd zwembad (echt) dat op scène staat, met een kroonluchter erboven en een palmboom ernaast

Wooster Group toont replica van de turbulente... • 9 oktober 1986
Daaruit groeit een beeld over het naïeve geloof in de macht van LSD in die tijd, over de hang naar euforie en de onlustgevoelens

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
LEUVEN -- De jonge Amerikaanse podiumkunstenaar Tim Miller hing met zijn Buddy Systems, in 't Stuc een hyper-individueel beeld op van zijn relaties als homoseksueel

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Dat mytische aspekt kulmineert in het apokalyptisch beeld op het einde van de voorstelling

Cerebrale verbeelding van het verlangen: "De jonge... • 6 november 1986
Daaruit ontstaat een beeld van een al even mytische vrouw

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
tekst en beeld die het ongezegde van het origineel, de "onmogelijkheden" en de spookbeelden achter de tekst aanwijzen

Pijnlijk weerzien De Mannen van den Dam:... • 12 december 1986
Storend is ook dat de akteurs zich vaak gewoon geen houding weten te geven als ze niet aan het woord zijn, zodat het algemeen beeld verwordt tot een kollektie vreemd uitgedoste figuren die per toeval

Theaters in historische gebouwen op 't Zuid:... • 1 januari 1987
Oorspronkelijk was boven de ingangspoort een beeld van Herkules voorzien, uiteindelijk werd het een leeuw