211 document(en) met "Onze-Lieve-Vrouw van" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Kalldewey wordt therapeut: Botho Strauss’ "Farce" bij... • 16 april 1985
verdienstelijke lezing van het stuk gegeven, hoewel je niet aan de indruk ontkomt dat de regie het stuk sterk reduceerde tot een zedenschets van de lotgevallen van vier particuliere individuen in onze samenleving...figuur al bij voorbaat ondergraven is. Ook andere mythische elementen, zoals de heksendans die de vrouwen uitvoeren bij het vermoorden van de man, verliezen veel van hun indringendheid, omdat ze allemaal...Het draagt als titel:"Het leven van een therapie", maar al het vorige was daar reeds een illustratie van, de spanning tussen leven en de mallemolen van de therapie is reeds vóór dit bedrijf begint

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Deze eigenaardigheid blijkt bij nader inzien de kern te raken van de intrinsieke thematische tweeslachtigheid, van de onduidelijkheid van deze voorstelling...De vier bewoners van de studio handelen helemaal niet alsof ze de "laatste der Mohikanen" zijn; integendeel, ze handelen als nogal zwaar aangezette ‘en niet bepaald diepgravende) van burgermannetjes...Dit alles samen vormt het ene been van de voorstelling: hoe kon het zover komen met de degeneratie van onze omgeving

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
De mainstream van onze cultuur bevestigt en versterkt een bestaande taal, en is daarom hiërarchisch...aanvankelijke keuze van Booth en Dewit om het kader van de zaal te gebruiken als een metafoor voor een cel waarin herinneringen de motor van het heden en de kreatie zijn, heeft Laurie Booth zich in de selektie van...de voor stellingen zitten ook fragmenten uit Buster Keatons film "Steamship Bill Junior" omdat Keaton een van zijn grote helden is. Het hele koncept wordt in de aankleding van de ruimte sterk

Amerikaanse dans heeft meer oog voor lichaamsbeheersing:... • 15 oktober 1985
Er wordt gebruik gemaakt van het vocabulaire van klassiek ballet, maar tegelijk wordt er voortdurend van afgeweken...Alleen er is natuurlijk wel een hoge graad van zelfbewustzijn, en bewust zijn van de zijn van de andere persoon op scène, en van de wegen waarlangs die begeerte ontstaat en zich ontwikkelt We zijn...Maar die worden hier op een humoristische manier gebruikt En anderzijds wil ik een soort klassiek ballet van onze tijd ontwikkelen

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
Trouwvriend praat de vogels een vernuftig plan aan (waar hij vooral zelf beter van denkt te worden): een muur bouwen tot aan de hemel, zodat de offergaven van de mensen aan de goden onderschept kunnen...Er ontspinnen zich nogal wat intriges tussen de aanvoerder van de vogels, Trouwvriend en de goden, om de grootste hap van de macht te verwerven...De regie van Ignace Cornelissen heeft bovendien een goed tempo, en maakt een interessant gebruik van extra-teatrale elementen als dans en mime

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
Hoewel het er wel naar uitziet dat de groep, in navolging van het grote voorbeeld Pasolini, voor de algemene inkleding van de voorstelling een omgekeerde semiotiek toepast: eerst is er het (imposante...dat nog een overblijfsel van haar Genet-vertolking in het eerste deel van de trilogie...Het eindigt ermee dat in het tweede bedrijf de hoop gered wordt, op een nogal ironische wijze dan; blijkbaar geloven de akteurs zelf niet in het heil van hun reddingsoperatie

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
ware, het problematische karakter van tragediespel in onze tijd en het gewijzigde gelaat van "helden" aanstipt...Discordia was met "Feuilleton" voor de tweede en laatste maal te gast in Leuven (en België). In de programmabrochure kreeg dit buitenbeentje in hun oeuvre het epiteton "enscenering van de migraine van...Waarvoor dient het voorspel, het voordoek, de kompositie van het decor, de muzikale omlijsting, hoe is de verhouding met film en televisie, wat maakt de aantrekkelijkheid uit van een bepaalde tematiek

"In Eden" komt niet tot eenheid • 26 september 1987
ANTWERPEN -- In Eden van Jan Roets is een inhoudelijk en vormelijk vrij ambitieus projekt: het vormgeven van de onpeilbare kloof tussen enerzijds "Eden", te begrijpen als een toestand van...gelukzaligheid, en anderzijds de armzaligheid van het dagelijks leven waarin op een stumperige manier een fraktie van dat geluk doorbreekt als een plots ogenblik van ontroering...Soms geeft het samenlopen van die elementen een mooi resultaat, o.a in scène III waar het kontrast tussen de zuivere zang van een nogal eterisch voorgestelde Rolande Van der Paal en het gekras in het

Is dat nu niet om te lachen?:... • 15 november 1988
Het stuk van Pownall biedt ter zake niet zoveel houvast, het vraagt goede akteurs om de satirische en vrij summiere psychologie van de personages in, te vullen...Onze figuren refereren aan de machthebbers van nu...Het gebrek aan akteerhoogstandjes tegenover het scenische geweld van de andere twee, wordt in de loop van het zich steeds langer voortslepende stuk een kwaliteit: hun werkelijke kunde, pianospelen, en

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
BRUSSEL - "Bruzzle '89" is een festival met een ruim teateraanbod van onze Noorderburen, maar de spits van de teaterprogrammatie werd afgebeten door het Brusselse Dito' Dito', met een teaterdrieluik...De man van wie ze hield, en die haar aanzette verder te schilderen, heeft haar blijkbaar misbruikt, ze heeft de vernederingen van de nazi-vervolging moeten doorstaan, en dan gaat ze bovendien nog...Door een potsierlijke inleiding van Guy Dermul, door het gebruik van stereotiepe maskers, en doordat bijna alle gesprekken van Rubek met de anderen op klankband opgenomen zijn (hij laat ze afspelen

Kan iemand zeggen wat repertoire eigenlijk is?:... • 4 juli 1989
Vergelijkingen met onze buurlanden waren niet van de lucht...veel van die zelfde mensen zelf al te zeer betrokken waren in dat complex van politieke, administratieve en financiële praktijken rond de bezetting van een patrimonium aan grote zalen, dat we gemeenzaam...orde is. Deze merkwaardige belangenverstrengeling gaf de verwijten van velen de allure van het geroep van stoute kinderen

Een ander repertoire • 4 juli 1989
mensen van Kaaiteater hun mond...Discordia en individuele kunstenaars als Josse De Pauw, Steve Paxton en sinds dit jaar ook Johan Leysen (de opsomming is niet volledig) zijn onder onze neus bezig een corpus teaterwerk te bouwen van...Het kan op termijn konstitutief zijn voor onze manier van teater kijken en begrijpen, en het vertoont een grote interne artistieke samenhang en logika

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Een eerste stap in het wegkrabben van die vernislaag, was het maken van een nieuwe vertaling van dit stuk door Robert Steyn; een vertaling die vooral gekenmerkt wordt door de "alledaagsheid" van de...Het is zowel een simulatie van de verstikking van een binnenruimte waar elke nieuwe opening een nieuwe chaos van opgestapelde herinneringen ontsluit, een ontluisterende presentatie van het bezit waar...de reeks voorstellingen van Discordia kan je nog gaan kijken naar "Op de hellingen van de Vesuvius" van Wanda Reisel op 5 en 6 juli, "Am Ziel" van Bernhard op 7 en 8 juli, "Der Schein trügt" van

"Ishi-no-hana", bijna perfekte, maar weinig zeggende voorstelling • 19 oktober 1989
De twee vrouwen kondigen als het ware de opeenvolgende beelden aan van de mannengroep...Een element aan het slot van de voorstelling suggereert een andere hypotese...En misschien kan iemand met een goede kennis van het hedendaagse Japan in die strukturen wel een metafoor zien voor de Japanse samenleving

Bedrieglijke rust van de huiskamer: "Le vide... • 14 december 1989
De irrationele logika van het lichaam om in één gebaar -- nagenoeg op de wijze van een symbool -- een oneindige betekenisreeks voort te brengen, wordt daardoor al te zelden geëxploiteerd...Er is de schilder, Marc Mérigaux, die op de achterwand van de scène bij de aanvang een afbeelding van mensen, een paard, jacht- en bloedhonden en een jachtvogel, allen in een panische vlucht, begint...Die claustrofobie, de huishoudelijke furie, de maaltijd, het zijn evenveel verwijzingen naar de intieme ruimtes van onze samenleving

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
BRUSSEL -- Van Wagner is een titel die getrouw de lading dekt van de nieuwe teatervoorstelling van "Dito Dito" in een regie van Jan Ritsema...Hoewel het nergens zo expliciet in het programmaboek vermeld wordt, kun je uit de uitgebreide literatuurlijst afleiden dat de tekst van de voorstelling ook echt ontstond uit een konfrontatie van...wat ze zeggen interessant is, of niet wil ik hier in het midden laten; de inzet van de voorstelling is immers niet historisch-teoretische akkuratesse, maar de teatralizering van het groepsgesprek

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
BRUSSEL -- Sigmaringen (France) van auteur en regisseur Daniel Benoin is een breeds opgezet spektakel met 27 akteurs in een reusachtig decor van de Franse Comédie de Saint-Etienne...Het is een licht geromanceerd verslag over het verblijf van de resten van Het Franse Vichy-regime op het eind van de Tweede Wereldoorlog in een Duits slot van de Hohenzollern...Wat de oude premier van het regime, Laval (Gilles Segal) en de schrijver Céline (Jean-Paul Farré) al van in het begin voorzien hadden, vindt zo zijn beslag

De keuzen van een festival • 11 oktober 1991
Terwijl ik precies geloof dat de kracht van het medium gelegen is in het scheppen van betekenissen in onze maatschappij...Een van de belangrijkste momenten van Klapstuk 89 vond ik dat, waarop Pep Ramis het haar van Maria Munoz kamt in de Mal Pelo-voorstelling Quarere...Expressionisme In de vorig editie, die jij programmeerde, kwam de expressionistisch-narratief getinte dans naar voor ten nadele van de fundamentele benadering zoals we die kennen van Amerikanen

Titanic negentiende-eeuws, Wagneriaans totaalspektakel • 7 maart 1992
CHARLEROI -- Titanic, de nieuwste konstruktie van het ensemble van Plan K, onder leiding van Frédéric Flamand, werd in de steigers gehesen met de hulp van Ars Musica '92 en de Biennale Charleroi...dilemma van onze moderne maatschappij, waar kunst en techniek pal tegenover elkaar staan" behandelt...Een scherm op de achtergrond over de hele achterwand van het gebouw roept op subtiele wijze de tocht van het schip van zijn afvaart tot zijn ondergang op terwijl de dans evolueert

Intrigerende momenten in flauw verhaal • 23 mei 1992
Vreemd genoeg is wellicht niet die duidelijkheid, maar de briljante en bizarre bewegingstechniek, en meer algemeen het geraffineerde estetisme van de voorstelling de oorzaak van de grote impact ervan...En ook de dans heeft een potentieel aan betekenaars van de ervaring van het lichaam die de "inhoud" van de voorstelling ver te buiten gaat...Nog te zien vanavond in Brussel, in de studio van het Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83