48 document(en) met "Nacht" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
Het is als stond een vreemde op een gevorderd uur van de nacht zijn problemen te "expliqueren". Die gerichtheid op zijn "ik" is wellicht ook debet aan de nogal brokkelige struktuur van het

Orkater komt met "Onder het melkwoud": Betoverende... • 23 april 1987
Het verhaal beslaat de duur van een nacht, een dag en weer een nacht, en door een ingenieuze belichting zie je de zee langzaam opdoemen uit de duisternis, in heldere dag en dan weer tegen de...het eerste duister klinkt de donkere stem van Josse de Pauw, schaars verlicht vanuit de coulissen: "Het is lente, nacht zonder maan in de kleine stad, zonder ster en bijbelzwart, de stille straten en

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
Onrechtstreeks ligt deze keuze in het verlengde van de serie die het verleden jaar rond het tema "mensenrechten" bracht, omdat Catastrophe, een van de drie stukken, Becketts bijdrage was tot de "nacht

De heerlijke lichtheid van het bestaan: "Technicolor"... • 29 april 1988
Het "verhaal" van deze voorstelling is eena nogal associatieve collage van beelden, bijeengebracht in het fiktieve tijdsverloop van een dag en een nacht (wat aangegeven wordt door de belichting) die

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
de nacht dat ze met hem slaapt, en hem onthoofdt, komt ze tot een onthutsend inzicht in de drijfveer van haar daad

Leuke dansfantazie: Gertrud en James/Mister and misses... • 17 februari 1990
eigenaar uit huis is. In het tweede deel zie je een koppel, blijkbaar, "just married", die een niet helemaal rimpelloze eerste dag of nacht doorbrengen, waarin ze broederlijk Kuifje lezen

Jan Fabre vat zichzelf samen in jongste... • 26 april 1993
Het stuk is gekonstrueerd als een drieluik dat kan staan voor de afwisseling van valavond-nacht-dageraad, of nog ordechaos-orde

Hoe Fabriaanse landschappen ontstaan • 26 juni 1993
De ondoorgrondelijke, soevereine blik van het dier dat heerst over de nacht, suggereert een magische wereld waar je als mens uit buitengesloten bent

Fabre toont sadistisch universum: Koreografie verwijst naar... • 1 oktober 1993
De nacht valt, de hel breekt los...Hij staat, met de vernederende borden als opstap, uiteindelijk boven zowel de beklemming van het dorp als de chaos van de nacht...Drie vrouwen in een perfekt symmetrische opstelling maken enkele grote, bezwerende gebaren in deze leegte van de zuivere schoonheid die na de dag en de nacht komt

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Bokswedstrijd Peter Van Kraaij ging voor zijn regie niet over een nacht ijs

Cuarteto: een al te schone dood • 18 maart 1994
eenvoudig, de metaforen (de zee, de nacht, de afzondering) zijn overbekend

Autentieke emoties in "Witte nachten" • 26 oktober 1994
Op een nacht redt een jonge man een meisje van zeventien van een opdringerige kerel...De ontmoetingen tussen beiden in de nacht zijn de perfekte passionele situatie: een verhouding is onmogelijk, wegens de afwezige derde, zodat de onderdrukte emoties hoog kunnen oplaaien...Als het er in de laatste nacht op gaat lijken dat de twee toch voor elkaar zullen kiezen, daagt de afwezige geliefde op

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Sophie, met een vriend en een vriendin in het hotel voor een nacht gestrand, beantwoordt helemaal niet aan dat ideale vrouwbeeld

Rieks Swarte betoverend als Oosterse verteller • 20 januari 1995
Hoogstens kent men het raamverhaal: een sultan, bedrogen door zijn echtgenote, besluit nooit meer langer dan een nacht met een vrouw het bed te delen...Elke nacht slaapt hij met een andere jonge maagd, die hij de volgende ochtend laat terechtstellen...Sjahrazaad (Sheherazade) slaagt er echter in het oordeel 1001 nachten uit te stellen: elke nacht tot aan het ochtendgloren vertelt zij een verhaal, waarvan het vervolg pas de volgende nacht komt

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
Een "blauw" deel -- het moment waar de nacht in de dag overgaat of vice versa -- wordt gevolgd door een zwart, onderaards, nachtelijk deel, en hij besluit met weer een blauw of kleurig deel Het...De ijzeren wetmatigheid van de opvolging dag-nacht-dag als voor- en achterkant ervan, de terugkerende figuren van de gepantserde ridder en de insekten, de duivel, het stervende paard, en vooral de

De Keersmaeker legt haar eigen klemtonen in... • 4 november 1995
BRUSSEL -- Anna Teresa De Keersmaeker brengt met Verklärte Nacht geen slaafse verdubbeling van Schönbergs partituur en Dehmels gedicht

Danslandschap dreigt te verstarren: "Grote drie" onder... • 28 augustus 1996
Er stond slechts een nieuw werk van Anne Teresa De Keersmaeker op de affiche, Verklärte Nacht, een choreografie die paste in een totaalproject van de Munt rond Schönberg

Carroussel brengt bizar portret van zelf-zoekers • 10 oktober 1996
Uit deze stof werd ook Dag en Nacht van Carroussel opgetrokken

De Keersmaeker bouwt broze droom op :... • 16 januari 1997
Verklärte Nacht is veel meer verhalende dans, gebaseerd op het gedicht van Richard Dehmel: een vrouw verklaart in het woud haar liefde aan een man, maar bekent tegelijk dat zij zwanger is van een...Verklärte Nacht stipt Loemij heel even de kwetsbaarheid van dromen en verlangens aan -- het verschil tussen zwevend dansen en verstrooid stappen -- als zij op het allerlaatste ogenblik ophoudt met

Hoe je geweld niet kan tonen op... • 18 maart 1997
De hotelkamer is de uitgelezen locus van een dubbele moraal, de plaats van oorlogsreporters, de metafoor van de laatste reddingsboei van een instortende samenleving die zich enkel nog per nacht de