41 document(en) met "Logika I" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Ondertussen ontrolt het verhaal zich met de ijzersterke logika van het cliché

Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
atmosfeer, het ontbreken van woorden die enkel bestaan binnen de gruwelijke poppenwereld (of de grijze en besloten logika van de waanzin) kan dat

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
Zonder voorkennis is dit koncept niet dadelijk te distilleren uit de video, maar het pleit voor het werk dat het ook bij een eerste visie een sterke interne logika overbrengt

Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
verschaft tot de logika van zijn verhaal

"Othello" zonder krullen en franjes: Blauwe Maandag... • 25 november 1986
onverbiddelijke logika van het drama aanzienlijk aan -- geen kans omzich in een rijk en vooral vér verleden te wanen

"Woont hier A. Hitler?" een open performance • 28 november 1986
de situaties die ze creëren, zetten ze het publiek dan nog vaak op het verkeerde been door in de eigen logika ervan abrupte breuken aan te brengen, die een eigenaardig soort spanning en suspens

Maatschappij Discordia met Kipphardtkomedie • 5 december 1986
Hij volgt de tekst, speelt af en toe souffleur en maakt hier en daar een kleine opmerking over de "logika" van de voorstelling

Altijd weer words, words, words: "Ritter, Dene,... • 6 december 1986
Tenminste, Berhard gaat ervan uit dat akteurs finaal altijd zichzelf moeten zijn, ze gaan altijd op de loop met hun personage, en in die zin vertoont de titel natuurlijk een zekere logika...hoefde gekke broerfilozoof Ludwig, schrijver van een onbegrijpelijk "Logika I en II", van het gesticht terug naar het ouderlijk huis te brengen

De leegte tussen koper en verkoper • 23 februari 1987
gratuitement". Maar met een onontkoombare logika voel je al van bij de aanvang van het stuk dat de deal niet zal doorgaan, waarna enkel nog geweld overblijft

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
je pense donc je suis") dat zowel in zijn eigen logika als door de processen die het onbewust drijven, onvermijdelijk steeds stuit op zijn eigen onverklaarbaarheid of onbruikbaarheid

Nicole Mossoux danst "Les petites morts": Uitzonderlijke... • 24 februari 1988
Ze is geen afgeleide van een talige logika

Een heel leven in zes dagen: Vrije... • 12 november 1988
Het duurt even voor je al die elementen aan elkaar kunt rijgen, en de repetitieve struktuur haar volle logika ontvouwt

Dialoog tussen danser en pianist: "Goldberg Variations" • 9 december 1988
Soms lijkt het of hij bijna willekeurig elk deel van zijn lichaam onafhankelijk kan laten bewegen van de andere delen, terwijl daar toch een soort (ongeziene) logika in de totale beweging uit

Dertigers toveren tienerfantazieën: "L'amour, la mort" van... • 21 december 1988
Doordat een echte verhaallijn ontbreekt, komt de eenzaamheid waarin die fantazie met een onverbiddelijke maar voorlopig nog onschuldige, ongekompromitteerde logika beleefd wordt heel sterk

Een niet te missen droom van betovering:... • 28 januari 1989
ANTWERPEN - Sept peaux de Rhinocéros van Josef Nadj met zijn gezelschap Théâtre Jel, de dansvoorstelling die nu loopt in deSingel, is als een droom, waarin de beelden volgens een bizarre logika

Tekst van Lowry heeft geen "teater" nodig:... • 23 februari 1989
Je gaat dan uiteraard zoeken naar een logika in de verdeling van die tekstfragmenten

Onafwendbaar labyrint: "Nachtwake" van De Blauwe Maandag... • 15 maart 1989
Al geven de personages zich daar niet per se rekenschap van, de spelregels van wat ze aan het doen zijn, zijn reeds bij voorbaat gegeven, en wat gebeurt, gebeurt met een onverbiddelijke logika

Een ander repertoire • 4 juli 1989
Het kan op termijn konstitutief zijn voor onze manier van teater kijken en begrijpen, en het vertoont een grote interne artistieke samenhang en logika

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Zijn devies: "Als je niet hebt wat je begeert, moet je begeren wat je hebt". Die logika wordt hier tot een soort absurd extreem doorgetrokken als hij met een monomane blik en stem als van een

De kommunikatie voorbij?: Jan Fabres "Die Reinkarnation... • 29 september 1989
Maar Fabre toont dat als een vreemde, kompleet fantasmatische wereld die buiten het meisje om geen realiteitsbinding meer heeft, maar alleen nog beantwoordt aan een eigen onverbiddelijke logika