117 document(en) met "Het Gevolg" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


"Waanzinnen", gevecht met woorden: Brialmont halt André... • 22 mei 1985
Het gevolg is dat dit acteren, tegen de intrinsieke bedoeling ervan in, vals gaat klinken, als een niet ter zake doende toevoeging aan de tekst...wanen, zijn vragen over het woord en God ("Was God een spraakleraar"). Dat is uiteraard een puur tekstueel gebeuren, het is nauwelijks relevant of Baillon nu echt woorden "doodsloeg" of dacht dat een...Deze productie kwam tot stand met de bijdrage van Hypothesesarts, of het duo Christian Leblicq (spelleiding en klank) en Xavier Rijs (scenografie-. In het decor van Xavier Rijs wordt die wereld van

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
BRUSSEL -- Dat macht niet noodzakelijk door pure dwang en repressie, ontstaat, maar het gevolg is van een spel van relaties, houdingen en posities van mensen en instellingen onderling; waarbinnen die...Vooral in het illustreren van de wijze waarop macht uitgeoefend wordt -- en het is niet noodzakelijk degene die de leiding heeft, die ook werkelijk de macht uitoefent - zitten er zeer rake observaties...Het is tegelijkertijd een kommentaar op de gang van zaken in het leger, de zakenwereld, de medische stand of de padvinderij

Halfbroer en halfzus met erfelijke trauma's: "Fool... • 18 november 1985
Niet alleen werd er voor het decor teruggegrepen naar eenzelfde inspiratiebron (Edward Hopper) en speelt het verhaal zich af in een onbestemd Amerika, in een desolaat motel ver van de grote steden...Het stuk doet zowel in zijn tematiek als in zijn konstruktie denken aan Amerikaanse toneelliteratuur als "In het tuinhuis" of "Tramlijn Begeerte". Het gekke aan de regie van Ger Thijs is dat deze...Het gevolg is wel, hoewel er op de vertolking en de regie weinig of niets af te dingen valt, dat het verhaal lichtjes ongeloofwaardig wordt

Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985
TURNHOUT -- Is het al niet eenvoudig om een klassieke tragedie aanvaardbaar op de planken te brengen, het heeft er alle schijn van dat het nog moeilijker is een klassieke komedie, van Aristophanes...Toch heeft "Het Gevolg", een jong gezelschap verbonden aan De Warande, dat geprobeerd met De vogels van die Aristophanes...Het Gevolg" heeft dat probleem opgelost door Atheense toestanden te vervangen door meer hedendaagse (zoals een konferentie onder de goden die veel weg heeft van een VN-vergadering) taferelen

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
Het bereiken van de godheid staat gelijk met het bereiken van het diepste innerlijk...Het gevolg is immers geen verheldering van de inhoud, het lijkt door dat procédé allemaal zo voor de hand liggend en duidelijk dat je zelfs de moeite niet meer neemt om over het gebodene na te denken...Het was, bijvoorbeeld, interessant geweest als de regisseur even nagedacht had over een vorm die de mystieke koncentratie van het soefisme kon bevatten, in plaats van een nogal gemakkelijke

Schilderen op dans met licht: "Sans Légende"... • 13 januari 1986
Het gebruik van de dia-projektor heeft het eigenaardige gevolg dat de ruimte in spaanders gehakt wordt...Daardoor wordt de danseres, Ines Verhoye, als een filmakteur die weerloos overgeleverd is aan de grillen van de montage, het decor en het publiek...Bij het einde van het stuk rukt Verhoye de lakens weg van de wanden (ze werden niet gewassen om beschilderd te worden met het licht van Moyano), en eet bijna letterlijk de lichtstraal op, waarmee de

Studenten herlezen Schillers "Don Carlos" • 5 maart 1986
En die wil nogal eens op het appèl ontbreken, met als gevolg een monotoon aaneenrijgen van akteurshoogstandjes, "tics" zo je wil...Je zou deze "Don Carlos" liefhebberstoneel, maar dan wel in de allerbeste betekenis van het woord, kunnen noemen...Tot vrijdag 7 maart om 20 u. 30 in het Kolenmuseum, 2e verdieping, de Bériotstraat 32

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
Op een of andere manier is het moeilijk om je de schok voor te stellen die het stuk veroorzaakte toen het in 1953 door Roger Blin geënsceneerd werd...Toch blijft het een onthutsend stuk, al is Beckett sindsdien nog veel verder gegaan in het ontbinden van het betekenisgevend personage, tot er zoals in Ohio Impromptu alleen nog stemmen overblijven...Het breekpunt dat het stuk betekent, het verdwijnen van de "mens" met een soort morbiede vrolijkheid, wordt daardoor helder inzichtelijk gemaakt

"Rit over Bodenmeer" als agressieve ontlading: Regisseur... • 18 februari 1988
Handkes Rit over het bodenmeer onderging door Strijards zorgen een minstens even destruktieve behandeling, waarbij het destruktieve zelfs letterlijk te begrijpen is. Naarmate de voorstelling vordert...Dat is niet het enige...Zoiets organizeren op een uur, het is een merkwaardige prestatie

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Het stuk draait om twee liefdesrelaties van Kean...Een met een gravin die ten einde komt op het ogenblik dat een vertwijfelde Kean op het toneel zijn rol afgooit; en de Engelse adel in eigen naam begint te beledigen...Het gedoe met de souffleur heeft tot gevolg dat de voorstelling ook voor de akteurs tot op zekere hoogte onvoorspelbaar is. De situatie genereert altijd weer nieuwe dubbele bodems, het doorslaan van

"Emma", een groepsimprovizatie: "Les ballets contemporains de... • 26 mei 1988
Vreemd, als je bedenkt dat de akteurs en dansers in dit stuk allen overdag werken, maar misschien is het ook aan dit ongesubsidieerde vrijwilligersentoesiasme te danken dat de voorstelling een frisse...Beide gaan over een schrijfster; in het ene wordt zij overrompeld door onverwacht sukses met een schrijfkramp tot gevolg, in het andere komt zij tot het besef dat ze niet kan leven zoals de personages...Door het gebrek aan een konsistent verhaal blijft er voor de toeschouwer daarbinnen een zeer grote vrijheid om het gebeuren zelf mee in te vullen en steeds nieuwe betekenissen toe te kennen aan het

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
Wat maakt het verschil, hoe werkt de fictie in het een en het ander, waar staat de experimentele film nu tegenover de experimentele video...Het zaaltje in de Van Evenstraat is afstands, en het Arenberggebouw aan de Naamsestraat en het gebouw in de Vlamingenstraat hebben oa...De voorstelling van het Arenberg-project voor het gebouw in de Naamsestraat heeft niet ogenblikkelijk tot wilde dadendrang geleid bij de overheid, en daar wil 't Stuc dit jaar aan doorwerken, door

Blauwe Maandag Compagnie doet Tsjechov eer aan:... • 4 november 1988
Al lijkt het verhaal -- maar daar beginnen de moeilijkheden al, er is nauwelijks een verhaal -- op het eerste gezicht niet veel meer dan een soap-opera met onmatig veel driehoeksverhoudingen, de...Er moet een evenwicht gezocht worden tussen het afstandelijk-ironische van de dialoog en de schok van de directe herkenbaarheid van de kleinburgerlijke lui die het stuk bevolken, met en wrange komiek...zijn ontevredenheid: het zijn drie rollen waarin een aantal kenmerken van de acteurs bijzonder handig geëxploiteerd zijn, zonder dat het triviaal wordt

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
Het decor bestaat uit een grote houten kast met vier schuifdeuren...Daarin betoogt hij dat hij met deze voorstelling het moderne leven wil betrappen...Dat was op zich niet zo erg, omdat er wel boeiende momenten zijn, als Bonté zich maar niet ontslagen geacht had van het ontwikkelen van een teatraal argument/evenement na het schrijven van zijn tekst

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
Toch worden door het verhaal op een intrigerende manier allerhande bedenkingen over revolutie en samenleving en de verhouding tussen man en vrouw geweven, en is het basisgegeven, het samengaan van...Het gevolg van de tekstreduktie is dat er geen ruimte meer blijft voor "grandioos" akteren, voor het brede gebaar dat drijft op konventioneel métier...Terwijl het op de scène zou moeten gebeuren, zie je dat alles in hun hoofd aan het gebeuren is: ze zeggen een zin waarbij je ze al ziet denken aan de repliek en aan de passen die daarna te zetten zijn

Tweemaal hevige verlangens • 23 februari 1991
het gevolg van een tot het uiterste uitgepuurde timing, een af en toe hallucinante precisie in ritme en beweging, waar op het eerste gezicht alleen maar bruuske en ongekoördineerde uithalen te zien zijn...Je kan het teatrale hier zonder meer zien als een metafoor voor het willen aandacht trekken, het koketteren met het eigen lichaam...Het teatrale geeft daar ook de limieten van aan: het is uitdagen, dromerig spelen, proberen, maar zeker niet het eigen lichaam te grabbel gooien

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Het theatraliseren, het waardigen van de wereld door een vorstelijke blik is een in oorsprong niet-burgerlijke daad: niet de realiteit van arbeid en ratio is er aan de orde, maar het bepalen van de...Het schema dat Verschaffel uitzet is het schema dat op frappante wijze het werk van Jan Fabre kenschetst...problematisch geworden is. Om het met de auteur te zeggen: het is als een ster die dood is, maar waarvan het licht ons nog bereikt

"Aliud" van Angelika Oei opent Klapstuk '91... • 17 oktober 1991
Een begeleidende tekst spreekt niet over dans: het is een kollage van gemanipuleerde citaten uit het boek "From quarks to quasars", en handelt over de interferentie van beweiginspatronen, massa...snelheid en zwaartekracht en de grillige fenomenen die daarvan het gevolg kunnen zijn...Het is een uitstekende metafoor voor een voorstelling die erg systematisch is opgebouwd, terwijl het resultaat toch de meest grillige beweginspatronen zijn

Wooster Group herwerkt Tsjechovs stuk "Drie Zusters"... • 21 november 1991
Bij de Wooster Group is het net omgekeerd: het gaat je op de duur verwonderen dat je het verhaal nog kan volgen, ondanks alle "overbodige details", de parallelle video-montage, het gedoe aan de tafel...Het venijn op het scherm, het lief-onschuldige van de lagere sociale klasse (de wijze waarop broer Andrei, Willem Dafoe, haar ziet) in levende lijve...Het gevolg van deze versnippering en partikularizering van fragmenten tekst en beelden is een (gedwongen) andere waarneming van de tekst

Beursschouwburg zoekt jeugdiger publiek: Direkteur Paul Corthouts... • 4 juni 1992
Je kan het vergelijken met de verhouding die het nieuwe teater vijftien jaar geleden had tegenover het toen gevestigde teater...Maar het gevolg was dat er niet één, maar vijf Beursschouwburgjes waren, met weinig kruisbestuiving...En daarin is de Beursschouwburg dan weer een koploper aan het worden, in het opnieuw, en expliciet, formuleren van de positie en de inzet van de kunst