26 document(en) met "Griekse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Vlaamse versie van Griekse komedie: "De vogels",... • 14 december 1985

Ivo van Hoven ensceneert "De Bacchanten": Euripides... • 27 februari 1987
En de Griekse tragedie, dat is werkelijk een gapend gat, dat staat werkelijk enorm ver van ons af

Blauwe Maandaag speelt kommentaar bij Oidipous • 14 maart 1987
Wat ons weer brengt bij de overweging dat van het heilige karakter van de Griekse tragedie bij de hedendaagse toeschouwer niets blijft hangen, maar de nood om bloed te zien vloeien zeer wel bevredigd

Charles Vandenhoves geslaagd debuut als decorontwerper: Attributen... • 25 januari 1988
Het is een imposante ruimte geworden, die via zijn welbekende vierkantmotieven een sakraliteit suggereert die zowel naar de Griekse tragedie als naar de Japanse kuituur verwijst

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
het oorspronkelijke verhaal wordt Philoktetes, die van Herakles een onfeilbare boog kreeg, gebeten door een slang terwijl hij een offer brengt om de goden gunstig te stemmen tegenover de Griekse vloot...Na tien jaar wordt hij opgehaald door Odysseus en Neoptolemos, geneest zijn wonde door tussenkomst van Herakles en levert hij uiteindelijk een belangrijke bijdrage in de Griekse overwinning

Müller- bewerking niet geloofwaardig • 10 december 1988
Ook het scènebeeld -- met fragmenten van de Griekse kunstenaar Iannis Kounellis -- creëert door het kontrast met een klankband met straatrumoer en kindergeschreeuw een beklemmende beslotenheid op de

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Van in de Oudheid is de stad een smeltkroes geweest van culturen en niet de drager van een waarheid zoals de Griekse polis

Over Oedipus, Iocaste en de anderen • 11 december 1997
Griekse drama's hebben een koor, weet u wel). Maar dat kan het stuk echt niet redden

Minder wordt meer (of te veel): Het... • 15 oktober 1998
Het optisch effect van doorhangende overkragingen werd zo gecorrigeerd - een effect niet ongelijk aan subtiliteiten van oude Griekse tempels om optische misvormingen te corrigeren...Dat in de klassieke symmetrie die het resultaat is op onverwachte wijze het vernuft van oude Griekse tempels of van een Schinkel doorschemert, geeft het gebouw een ogenblikkelijke klassieke

Ramsey Nasr. Grote emoties in alle toonaarden • 11 februari 2000
Hij haalt zijn inspiratie trouwens uit de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice

Niets wordt opgelost • 7 november 2001
De bron waaruit de auteur deze keer put is de Griekse mythologie en theatertraditie, meer bepaald de verhalen van Antigone, Klythaemnestra en Medea, met Oidipous als schim op de achtergrond...Maar vooraleer u denkt: o ja, Griekse tragedie, dat is zoiets met koren en calamiteiten, ‘Mind the Gap’! De tragedies van deze drie vrouwen worden in de nieuwe Hertmans-tekst niet met al hun...ROFFELEN 'Griekse tragedies zijn kosmische drama's. Goden lijken op mensen, en komen tussen in hun leven

Het lichaam in beeld en beweging • 13 maart 2002
Ondanks de soms onherkenbare vervorming ervan in tot het uiterste vertraagde bewegingen blijft schoonheid, zoals belichaamd in antieke Griekse beelden, de referentie in Raeves werk

Het vreemde van en in de cultuur • 11 mei 2002
Als je bedenkt dat De Sutter er met hedendaagse teksten wel in slaagt de subtekst van een stuk te verhelderen, dan is dit zonder meer een gemiste kans.WaanzinOok van de antieke Griekse teksten geloven

Het gekwelde lichaam • 25 mei 2002
alleen in de woorden dik op: hij grimeert zijn acteurs tot ze haast karikaturale uitvergrotingen zijn van een mens die door de diepste miserie getroffen is. Hun gezichten zijn maskers als in een Griekse

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Het woord "utopie" is een samentrekking van het Griekse topos (plaats) en zowel eu (goed) als ou (nergens). Een utopie is dus letterlijk een niet-bestaande plaats waar het goed toeven is. Thomas Morus

Als het centrum leeggelopen is • 1 december 2002
als een grote verworvenheid werd beschouwd dat de zaal helder verlicht kon worden, als was het een ruimte in de open lucht (met alle mogelijke connotaties van het Griekse publieke theater). Het

Dubbelluik vanThierry Smits • 5 maart 2003
Dionysos' last day' beleven we de laatste dag in het leven van de Griekse wijngod

Smits in Tongeren • 23 april 2003
Dionysos' last day' beleven we de laatste dag in het leven van de Griekse wijngod

Theater • 15 april 2004
Informatie: 02/412.70.70 of www.collectieftheaterhart.be Dans Dedonderdagen #4 deSingel Antwerpen Barbara Mavro Thalassitis is een Griekse danseres en choreografe die de jongste

OP KOMSTPODIUMKUNSTEN • 22 april 2004
Die figuren zijn de Oud-Griekse wijsgeren Plato en Socrates enerzijds en de Franse componist Eric Satie anderzijds