38 document(en) met "De Pauw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Orkater komt met "Onder het melkwoud": Betoverende... • 23 april 1987
het eerste duister klinkt de donkere stem van Josse de Pauw, schaars verlicht vanuit de coulissen: "Het is lente, nacht zonder maan in de kleine stad, zonder ster en bijbelzwart, de stille straten en...door de voortdurende afwisseling van stemmen, de hele groep aan als het levende lichaam van het stadje Llareggub, en terwijl je de prachtige taal smaakt, begin je als vanzelf te fantazeren over de figuren...Alleen al door de unieke akteerprestatie van de groep -- behalve De Pauw ook Ban van Rosmalen, Aat Ceelen, Chris Bolczek, Bert van Dijk, Ria Marks, Annet Malherbe en Thijs van der Poll --, wordt deze

Jan zag eens slurfjes hangen: Jan Decorte... • 16 november 1987
dekor dat enkel een nieuwe lik verf kreeg, Sigrid Vinks als een sprookjesfiguurtje (een twaalfje, verwant aan de elfjes deze keer) en de figuur van de (vooral zeer op sexueel verkeer beluste) existentiële...De travestie wordt niet door Decorte zelf waargenomen maar door "nieuw feit" Josse De Pauw, als inspekteur van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen...pinguïns deze keer Peter de olifant met de verschrikkelijke, vliegende slurfjes). Ook is er nauwelijks een samenhangend verhaal te bespeuren, er wordt herbegonnen en voortdurend gestopt, en de

Kaaiteater prezenteert imposant seizoen '88 -'89: Kombinatie... • 16 september 1988
Josse De Pauw brengt ook een nieuw stuk van Peter Van Kraaij en hemzelf, Ward Cromblez-he do the life in two voices, met muziek...De bescheidenheid van de diverse subsidies, en de wispelturigheid waarmee ze toegekend worden, is des te meer een bedroevende zaak daar de organizatie moeilijk van slecht beheer kan verdacht worden...goed voor 43 miljoen subsidies, en traden vooralsnog enkel op in de BAM in New York en Théâtre de la Ville in Parijs, maar toch... Meer inlichtingen bij Kaaiteater-onthaal, Trefcentrum "De

Hoogst vermakelijk alkohol-delirium: "De eeuwige fietser" van... • 25 januari 1989
het type van de politieagent, de timing van de voorstelling en niet in het minst de scenografie van Pat Van Hemelrijck, die zelf ook de rol van politie-agent waarneemt...Na Josse De Pauw is Van Hemelrijck het tweede ex-Radeislid dat met Orkater samenwerkt...De ondersteuning van zijn zang door de drie agenten als een gedateerd mannenkoortje van dertig jaar geleden, zet de licht ironische, maar ook lichtjes weemoedige toon -- heimwee naar de tijd waarin

"Ward Comblez" door Josse de Pauw • 22 maart 1989
Ward Comblez -- he do the life in different voices gooit Josse de Pauw zijn hart voor de voeten van de toeschouwers en maakt daarmee een vage onrust los, niet ongelijk aan de zijne...Het antwoord geeft hij nooit, maar het is "aanwezig" in zijn verhalen over de mensen en de gebeurtenissen in de plaatsen die hij aandoet...Tussen zijn monologen door, in onderhemd en met verwarde haren, gaat De Pauw soms bij dat schermpje zitten, en steekt het lampje aan, zodat het beeld oplicht tussen de papierflarden

Een ander repertoire • 4 juli 1989
Als je kijkt naar hun schitterende programmatie dit jaar, krijg je dadelijk een antwoord op hoe je "repertoire" ook zou kunnen begrijpen, al kwam daar in het debat geen antwoord op, en hielden de...Discordia en individuele kunstenaars als Josse De Pauw, Steve Paxton en sinds dit jaar ook Johan Leysen (de opsomming is niet volledig) zijn onder onze neus bezig een corpus teaterwerk te bouwen van...De enorme buitenlandse bijval kan dat alleen maar bevestigen

Naakte passie en machtshonger: "Morgane" van Hilde... • 19 december 1989
LEUVEN -- Morgane is de titel van de eerste versie van een mantel- en degenstuk van A. Villiers de l'Isle-Adam, dat in de uiteindelijke versie van 1874 Le prétendant genoemd werd...Ze maakt haar wijs dat Sergius op Morganes nichtje verliefd is. Die mededeling stort Morgane in wanhoop, en zoals de opbloeiende passie leidde tot de machtsgreep, brengt de wanhoop er haar toe de...Al kan je je op die ogenblikken wel inbeelden dat dit stuk, met deze twee aktrices en akteurs van het formaat van Josse De Pauw en Johan Leysen, met dezelfde regie, indringend en ontroerend zou kunnen

"Het kind van de smid", spannende tocht... • 24 december 1990
BRUSSEL -- "Het kind van de smid" is een verhaal van Josse de Pauw en Peter van Kraaij...Via hun levensverhaal beleef je ook de grote veroveringen van het westen van de VS in het begin van de 19de eeuw, de onlusten in het Ierland van die tijd en de kolonizering van Australië...de mond van De Pauw, zegt veel meer over de verbijstering van de Indianen als de blanken eraan kwamen dan een lange uiteenzetting over die ontzetting

Jan Ritsema bedenkt vernuftige kunstgreep • 23 mei 1991
De voorstelling Trio in mi-bémol van Josse De Pauw en Lineke Rijcman, in een regie van Jan Ritsema, maakt van die nood een deugd, en is daarom niet alleen vermakelijk, maar ook intelligent opgezet...George Alexander van Dam, Jeroen Robbrecht en Takashi Yamane vervullen de rol van pianospelende De Pauw en Rijcman, en de rol van cd-speler...En ze maken er goed gebruik van: ze reageren aandachtig op elkaar, ze brengen de replieken op de juiste toon, met de juiste snelheid en de juiste pauzes

Mannetjesputters onder elkaar: "De meid slaan" van... • 19 februari 1993
Als Tom Jansen en Josse De Pauw precies zo'n avondje op scène zetten, zonder al te veel opsmuk of stilering, dan kom je af en toe niet meer bij van het lachen...Twee grote lederen fauteuils en een hoopje uitgesmeulde houtblokken (het obligate haardvuur) stellen de woonkamer in huize De Pauw voor...Maar -- en dat maakt de voorstelling zeer genietbaar -- De Pauw en Jansen vergrijpen zich allerminst aan wezenloze sentimentalisering

Het geheimzinnige leven van de objekten: Pat... • 23 augustus 1993
Met mijn kameraad Josse De Pauw en enkele anderen wilden wij daar iets tegenover zetten, met kortfilmpjes...Op vraag van De Meulemeester ontstond Circus Radeis, een parodie op de circus- en variétéwereld, in een oude kiosk op het Muntplein, waarbij Erik De Volder en Jan De Bruyn ook van de partij waren...Radeis wegens ziekte was daar een vervolg op, met Josse De Pauw en Dirk Pauwels

Kaaiteater programmeert vergeten stuk van Joyce • 9 november 1993
BRUSSEL -- Hoofdbrok van de Kaaiteater-programmatie voor de komende maanden zijn drie voorstellingen...De regie wordt gevoerd door Peter van Kraaij, de cast bestaat uit Josse De Pauw (die eerder met Van Kraaij het kind van de smid maakte), Frieda Pittoors, Tamar van den Dop en Josse Verbist...Op donderdag 11 november is er om 19 uur in het Lunateater een gesprek met vertaler en regisseur over het stuk, de vertaling en de regie

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Maar als je Van Kraaij's briljante cast aan het werk ziet, met Josse De Pauw als schrijver Richard Rowan, Frieda Pittoors als zijn geliefde Bertha...Josse De Pauw, als de schrijver die ook de plot van het echte leven -- de ontrouw van zijn geliefde Bertha en het verraad van zijn vriend Robert -- volledig manipuleert herken je de man en de...Die precisie is onontbeerlijk, want het is daardoor pas dat de vele spiegelingen en de onderhuidse betekenisverschuivingen van woorden als liefde, vrijheid, hartstocht, die als het ware terloops in de

Kaaitheater schetst landschap van de dood • 9 december 1993
Op de duur zal je het zo ook zeer nauwkeurig kennen, maar de aard van die kennis zal sterk verschillen van de wetenschappelijke, exacte opname...Je kreeg fragmenten te zien van Kurt Jooss' choreografie De groene tafel over de gruwelen van de oorlog, een fragment waarin de aan aids lijdende acteur Kurt Raab zijn behandelende arts imiteert, een...Jan Lauwers, regisseur bij de Needcompany vertelde een zeer persoonlijk verhaal over zijn omgang met de doodsgedachte, Josse De Pauw vertelde over de betekenis van de dood in Japan

Simpele verkeersregels : De eigenzinnige benadering van... • 21 april 1994
Stop thinking about names". De oorspronkelijke kern, met Frank Vercruyssen, Damiaan De Schrijver, Waas Gramser en Yolente De Keersmaeker werd geleidelijk uitgebreid met Sara de Roo, Kris Van Trier...Matthias De Koning was de eerste die de aandacht voor de tekst, en niet de personage-opbouw, de expressie of het koncept, als belangrijkste gegeven vooropstelde...Maar de radikaal-politieke aanpak van de tekst, met slechts weinig aandacht voor persoonlijke morele drama's van de personages, liet de satirische kwaliteiten van het stuk bovendrijven

Onbestemde gevoelens in hotel-lobby en lege flat • 13 januari 1995
Litanie In De verhuizing staat Josse De Pauw alleen op de scène...De herinneringen komen druppelsgewijs, nu eens wat sneller, dan weer trager, terwijl De Pauw hulpeloos rondkijkt in zijn nieuwe appartement, dat hij betrok om aan de herinnering aan de meisjes te...De Pauw weet met die traagheid echter feilloos om te gaan

Twee artiesten buiten kategorie • 3 februari 1996
Ze draagt de zelfbewuste signatuur van de artistieke keuzes van de oprichters en spilfiguren, de Amsterdammer Tom Jansen en de Brusselaar Josse De Pauw...SCHADE/schade van Jansen kreeg de Vlaams-Nederlandse Toneelschrijfprijs in 1993, Het kind van de smid van Josse De Pauw kreeg de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Toneel...Jansen en De Pauw vragen geld, omdat iemand gelooft in de waarde van hun kunstzinnige aktiviteit, onder welke vorm ook

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
onder welke kondities ze mogelijk of onmogelijk is. Het brute verbale geweld dat de twee elkaar eerst aandoen, ontaardt uiteindelijk in de zelfmoord van Josse De Pauw en de moord van Tom Jansen op Louise...De Pauw: "Het is best denkbaar dat je met andere metodes een beter rendement, in de zin van een grotere output of grotere specializatie, kan halen, maar dit is waar we van houden...Maar of ze echt belangstelling hebben voor de zinloze dingen die we maken... De Pauw: "De zinloosheid van de kunst is echter de vrijheid ervan

Spel vol nuances in verhaal Dirk Roofthooft • 1 maart 1996
GENT -- Laagland, de organizatie waarin akteurs-auteurs Tom Jansen en Josse De Pauw hun krachten verenigen, gaf aan de Amsterdammer Hans Aarsman een schrijfopdracht voor een nieuw stuk...Nog steeds is er die indruk van een conférencier die zich op het standpunt van de gewone man in de straat zet om de lichte absurditeit van het bestaan te illustreren...Wellicht precies door de uiterste eenvoud van de regie, blijven de tekst en het beeld ook na het einde van het stuk doorzinderen

Et si nous arrêtions de nous contempler... • 1 januari 1998
Ne serait-il pas possible que l'étrange conglomérat de ville de province et de métropole que nous appelons "Bruxelles" ait été la terre nourricière par excellence de cette expression artistique, qui...LE PARI DE L'AVENIR Il n'est donc pas étonnant que l'ensemble du monde des arts de la scène de la capitale ait commencé à s'intéresser à cette ville en tant que biotope naturel des arts de la...Des artistes comme Jan Decorte, Anne Teresa De Keersmaeker, Josse De Pauw, Jan Lauwers, Jan Fabre, Guy Cassiers et beaucoup d'autres, qui donnaient le ton à Bruxelles au milieu des années 70, ont