Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


97 document(en) met "brieven" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Nu dienen er besluiten getroffen, veel brieven geschreven...Enkelen hebben hun mening over veel plaatsen al in brieven meegedeeld...Opengebroken sloten, onderschepte brieven en gif en dolk, Wat hem alles voorzweeft, Je hebt het laten onderzoeken, onderzocht, en wat heb je gevonden

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De groep bewijst dat jonge werkloze theatermakers (en amateurs) niet geïnteresseerd zijn in het opbrengen van brieven maar over creatieve impulsen beschikken waarop het Vlaamse theater uit

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De personages zijn naar waarheid, stukken dialoog worden zelfs geciteerd uit brieven en teksten van Munch

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Gloster Alle brieven van 30 bladzijden, waar mijn sekretaresse geen barst van begrijpt, komen van mensen met fantazie...Maar de mensen wachten, de brieven moeten gelezen worden, de tranen gedroogd, de riolen ontstopt

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Vorig jaar kreeg met name De Zwarte Komedie... "Wel, ik krijg sinds twee jaar brieven van de Zwarte Komedie, waarin zij klagen over te weinig geld en de groepen die wel vertegenwoordigd zijn...Als daar geen plan tegenover staat, een visie, dan blijft het louter lobby-werk: de vakbonden komen hier, de Zwarte Komedie schrijft twee brieven, een actrice schrijft een brief... "Jamaar...Dat is een bewijs dat het systeem scheefgegroeid is. Telkens we voorstelden om in de D-gezelschappen één theater naar beneden te drukken, kregen we ogenblikkelijk loeiende brieven

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Daarom ben ik zo vrij - ter staving van de uitlating - te vragen of de vereniging zo vriendelijk zou willen zijn ons dringend de nodige kopieën van de brieven te willen bezorgen waarin het NTG ooit...werd uitgenodigd lid te worden van de vzw GENOT, plus een kopie van de brieven waarin één of meerdere verantwoordelijken van het NTG zich uitspreken liever aan dat lidmaatschap te verzaken

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Dag, Yusuf, ik zorg voor de brieven

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
emmeren over 'het geringe tekstpakketje' van de voorstelling, maar het daarnaast krampachtig vertikt ook maar een regel aandacht te besteden aan de drie lange brieven van Tsjechov waarmee de voorstelling...Dat de kritiek geen aandacht besteedt "aan de drie lange brieven van Tsjechov waarmee de voorstelling aanvangt," zoals 't Stuc beweert, is dat het gevolg van een gebrek aan scherpzinnigheid bij de...een nonchalance waarmee die brieven in de voorstelling worden gepresenteerd

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Klaas Tindemans/Pieter T'Jonck (1) "Vier brieven over toneel" (tussen Parool-criticus Hans Van den Bergh en Gerardjan Rijnders), in Hollands Maandblad, december 1983, pp

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Er komt een figuur (Jan Decorte) de kamer in, die zeer geestig met veel dubbele bodems fragmenten uit brieven van Tsjechov voorleest: een ontmoedigde, vermoeide Tsjechov, die niet meer weet voor wie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Integendeel, van de drie opvoeringen is deze de meest komische (Tsjechov noemde zijn stuk heel be- wust een komedie en wou, naar hij zelf in brieven schreef, dat men

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
52 In de kroniek recensies, berichten en brieven van lezers

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Voeg daarbij het feit Lucio Silla - foto's Abisag Tüllmann dat, al schrijft vader Mozart enthousiaste brieven over het groot succes van de opera te

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
48 In de kroniek recensies en brieven van lezers, pag

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
dienst De vergadering vindt plaats in het Kasteel van Ham te Steenokkerzeel en duurt van 14 tot 18 uur I. MEDEDELINGLN 1) Uit verschillende telefoontjes en brieven is gebleken dat er

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
een portret van The National Theatre, impressies van diverse theaterfestivals, brieven, leestafelkruimels en oprispingen in de marge, pag

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
medewerkers laten hem brieven ondertekenen die niet eens vrij zijn van kinderfouten tegen het Nederlands

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Hadewychs nagelaten werk - Brieven, Strophische Gedichten en Visioenen zijn de belangrijkste titels - ontstond aan het eind van de twaalfde, begin dertiende eeuw...Voor de sedert het kolonelsregime in Nederland levende Griekse regisseur Apostolos Panagopoulos 'is Hadewych geen historische figuur, maar zijn haar brieven, lyrische gedichten en visioenen het werk

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Edmund, bastaardzoon van Gloucester en prototype van de gewetenloze verrader, acteert erg kruiperig, sluw, wat vooral in de scènes met de vervalste brieven wordt benadrukt

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Jean-Louis Ik ben gekomen om te zeggen dat de toon van uw brieven en de inhoud ervan mij zwaar op de maag liggen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK