Archief Etcetera


ALLES LIEBE...Perceval-Roofthooft

ALLES LIEBE...

naar La dama boba van Lope de Vega

Personen: Octaaf, Laurent, Jean-Louis Brandts, Pedro Turin, Robert Duchateau, Marcel Denil, Heieen, Pauline.

produktie: R.V.T. 1.1 Nacht

(Jean-Louis Brandts, Pedro Turin, Laurent)

Jean-Louis Is ze echt zo lelijk? Heieen. Is ze echt zo lelijk?

Laurent Ge hebt lelijk en lelijk.

Jean-Louis Ge hebt gezegd dat ze brede heupen

heeft. Hoe breed? Zo of zo? Zo breed of zo

breed?

Laurent Als ge met die lamp in m'n gezicht schijnt zie ik niks.

Jean-Louis (lamp à Pedro) Zo breed of zo

breed? Hoe breed? Zo? Of zo?

Laurent Minder.

Jean-Louis Zo?

Laurent Nog minder.

Jean-Louis Zo?

Laurent Iets meer.

Jean-Louis Zo?

Laurent Ongeveer.

Jean-Louis Dat is toch niet breed. Dat is normaal. Dat is breed. Dat is toch niet breed. Dat is normaal. Dat is vrouwelijk. Een man is zó. Een vrouw is zó. Een man is zó. Een vrouw is zó. Voila. Hé Pedro?

Laurent Kijk. Dat is toch niet recht. Hier is het recht. En daar is het rond. Jean-Louis Nee, nee. Dat is iets anders. Dat is een achterste. Dat zijn geen heupen. Een achterste is zo. Heupen zijn zo. En nog iets. ... Ge hebt gezegd dat ze lispelt. Dat kan ook niet want ze heeft geen spleet tussen haar tanden. Iemand die lispelt heeft een spleet tussen zijn tanden. Jimmy Frey lispelt. Waarom? Omdat hij een spleet tussen zijn tanden heeft. Will Tura lispelt niet? Waarom? Omdat Will Tura géén spleet tussen zijn tanden heeft. Ik heb een foto van haar en daarop heeft ze geen spleet tussen haar tanden.

Laurent Maak daar nu geen punt van. Dat is toch niet zo erg. Dat kan zelfs sympathiek zijn. Ge hebt bijvoorbeeld van die meiskes die zo wat loensen...

Jean-Louis Ze ziet nog scheel ook! Laurent Nee. Maar dat kan sympathiek zijn. Jean-Louis Heel sympathiek. Ongelooflijk sympathiek. Brede heupen. Dom. Lispelen. Wat mankeert ze nog? Stinkende adem. Haar op de benen. Grote oorlellen. Maar heel sympathiek. Wreed sympathiek.

Pedro Die mop van die krik... (Pedro vertelt de overbekende mop van de krik) Jean-Louis Voila. Zo ben ik ook. Zoals die mens in die mop. Zo ben ik ook. Pedro Nee. Dat bedoel ik niet. Jean-Louis Jawel. Die mens in die mop heeft gelijk. Ik ben zoals die mens in die mop. Die mens in die mop zegt: "hou uw krik". Ik zeg... Laurent Nee. Ge verstaat het niet.

Jean-Louis Jawel. Ik versta het wel. Die mens in die mop zegt: "Hou uw krik". Ik zeg: "Hou Heieen, bedankt". Pedro Nee.

Laurent Ge verstaat het niet.

Jean-Louis Jawel, jawel. Ik heb het begrepen.

Ik ben die mens in die mop.

Pedro Nee.

Jean-Louis Dat is niet waar. Jean-Louis Die mens in die mop zegt: "Hou uw krik*'. Ik zeg: "Hou Heieen". Zoals die mens in die mop. Ik ben zoals die mens in die mop. Pedro Maar nee.

Jean-Louis Jawel. Die mens in die mop zegt:

"Hou uw krik". Ik zeg: "Hou Heieen,

bedankt". Zoals die mens in die mop. Ik ben

zoals die mens in die mop,

Pedro Ge verstaat het niet. Het gaat mij alleen

om de manier waarop die vent redeneert. Niet

over wat hij heeft gezegd. Een goede verstaander

heeft maar één mop nodig....

Pedro Kom. We gaan slapen.

(Jean-Louis en Pedro Turin af; even later komt

Jean-Louis terug)

Jean-Louis Pardon. Hoe heet u eigenlijk. Laurent Laurent.

Jean-Louis Jean-Louis Brandts. Aangenaam. Mijn vriend. Pedro. Welterusten.

1.2 Ochtend

(Robert, Marcel, Pauline, Laurent)

Pauline Goedemorgen. Robert. Marcel. Robert Goedemorgen Pauline. Kunnen wij U even spreken.

Pauline Moment. Ik kom direct terug.... Robert Het gaat over het volgende. Ik... Wij hebben een gedicht geschreven. Voor U. En nu wou ik vragen of wij dat even; enfin, ik bedoel ik dat even mocht voorlezen. Voor U. Pauline Vijf minuten. Ik heb nog heel veel te doen.

Robert Ja, ja. Het duurt zeker niet langer. Moment. ... De titel is "Laurieren voor een serafijn"; door Marcel Denil en Robert Düchateau. "De reeuwse made schreeuwt / Maanklacht / In het wepelvuurkruis van aarde. / Getast, geteisterd / Beurse Reu / Gepijnde pelgrim ik / Nachtblind / Verzakend en verzandend reeds, / tot brakke drap van rokend eel. / Gesteende tonen zing ik, / voor de kristallen serafijn. / Was eeltig zaad tot eeuwig / en wimper naar een oude God. / Alstublieft. Voor u."

Pauline Het klinkt heel goed Robert. Maar... Robert Ja, natuurlijk. Het is een beetje moeilijk. Maar dat is niks. Dat is poëzie. Ge moet dat niet verstaan. Ge moet dat voelen.

Voelen. Voelen. Dat is gevoel. Dat is poëzie en dat is gevoel. Dat is klank. Klank. Dat is klank. En klank dat zijn trillingen. En die trillen. Die trillen. Die trillen door de lucht. Die komen over, door de lucht tot bij u en die trillingen die trillen; en die maken iets los. Bijvoorbeeld: De reeuwse made / schreeuwt, schreeuwt... / Aarde, Aarde

Robert Beurse reu / Beurse reu / de eu / eu / Beurse reu / Gepijnde, pelgrim ik. Robert Ja. Maar dat is heel reëel. Dat is heel symbolisch. Metaforen. Bijvoorbeeld: Wepelvuurkruis. / Het vuur, vuur, vuur, vuur, / En dan. / Het kruis, kruis, kruis. / Dus het kruis. / Het kruis. / En het kruis. / Het kruis als kruis. / Naar de calvarieberg van / het driftmatige. / Was eeltig zaad. / Zaad, zaad, zaad. / Zaad. / Sex enfin. ... Laurent Heeft er iemand sigaretten bij? Pauline Ik wil ook een sigaret. Robert Asjeblief. Laat zitten Marcel. ... Robert Lees het nog es. Maar ge moet dat hardop lezen. Ge moet het hardop lezen. Ik heb u dat uitgelegd. Precies omwille van die trillingen. Anders heeft het geen impact op de toehoorder. Hardop lezen. Dat is de vereiste. Begrijpt ge. Dat is een heel, heel lichamelijk fysisch proces;

Robert Daarom moet ge dat gedicht hardop

lezen, (valt over een tafeltje) 't is niks, 't is niks.

Pauline Pijn gedaan?

Robert Nee, nee. Geen erg, geen erg.

(Pauline wil de was ophangen)

Robert Laat. Laat. Wij zullen dat wel doen.

Wij zullen dat wel doen.

1.3 11 uur

(Heieen, Laurent, Octaaf)

(Heieen op zoek naar Lola, het konijn) Laurent Kariatide van m'n evenwicht. Of hoe zal ik je noemen m'n koninkrijk m'n licht. Heieen Ge zou beter in een bed slapen voor uw gezondheid.

Laurent Binnen of buiten. Maakt geen verschil. De vlam die in mij gloeit. Heieen Vlam.

Laurent Verlangen. Heb mij lief. Heieen Ik ben bezet.

Laurent Ge krijgt bezoek? Verliefd? Op wie? Heieen Ik ken hem niet. Ik ken hem alleen van foto's. (Heieen laat een foto zien) Laurent Knappe gast. Sportief. En zijn onderkant? Het stuk dat hij van de foto heeft geknipt. Zijn bilzen. Hij heeft dus geen benen. De man die z'n benen kort liet knippen. Hij heeft dus geen benen. Heieen Iedereen heeft toch benen.... Laurent Trouwen? Heieen Ik heb daar niks op tegen. Laurent Ook met een man zonder benen. Heieen Jaloers!

Laurent Alles was mir nicht tötet, macht mich starker.Alles Liebe (RVT), Bob Snijers, Dimitri Dupont - Foto Pascale De Cleyn

Heieen Schoon.

Laurent Ik heb een gedicht geschreven. Voor u. Laurent "O Liebe, O Liebe / So golden schön / Wie Morgenwolken auf jenen Höhen" (Octaaf verschijnt)

Octaaf Heieen! Pauline! Ah Paulineke, Heleneke. Hij is er, hij is er. Kom doe dat toe. Hij zit met zijn vriend in de keuken. Kom, ik ga hem onmiddellijk halen. Ah, die flessen. Doe dat weg, doe dat weg. Laurenke, vriendeke. Doe gij die dingen es weg, doe gij die dingen es weg. Het is ne knappe gast. Kom doe gij die dingeskes weg. Leeneke alstublieft die was. Ah, Theoke, Theoke. Vriendeke, help mij es. Doe de was. Ah, gaat ons Paulineke es halen. En gij doet de was wel weg. Of Laurenke. Doe gij die dingeskes weg. Ik ga hem onmiddellijk halen. Ik ga hem onmiddellijk halen.

1.4 11.30 u

(Robert, Pauline, Laurent, Heieen, Marcel, Octaaf, Jean-Louis Brandts, Pedro Turin)

Robert Nee, Pauline daarin moet ik u toch

eventjes tegenspreken. Ik ben er vast van

overtuigd dat er in de cosmos krachten aanwezig

zijn die een duidelijke invloed...

Octaaf Ja. Aandacht, aandacht, aandacht! Mag

ik u voorstellen. Jean-Louis van Brandt.

Jean-Louis, mijn dochter Heieen!

Jean-Louis Jean-Louis Brandts.

Octaaf Pardon. Dus, Jean-Louis, mijn dochter

Heieen.

Octaaf Leeneke, kom. Voila, voila, voila... Zo, zo.

Jean-Louis Aangenaam. Jean-Louis Brandts. Octaaf Geef mekaar nu maar een dikke zoen... Kom, kom... Eén is geen... Voila, voila. Zo, zo...

Jean-Louis Pedro. Mijn chauffeur. Octaaf Goed zo.

Jean-Louis Hij stuurt en ik zit achterop.

Octaaf Goed zo. Ah! Ja. Hij heeft een motto.

Hij stuurt. En daarom zegt hij dat hij zijn

chauffeur is. ... Goed zo, goed zo.

Jean-Louis Ik heb bloemen bij...

Octaaf Goed... Mag ik u voorstellen. Mijn

oudste dochter Polleke! Polleke geef Jean-Marie

een polleke! Ziezo. Goed zo, goed zo.

Jean-Louis Aangenaam, Jean-Louis Brandts.

Pauline Aangenaam, Pauline.

Octaaf Goed zo. De bloemen.

Jean-Louis Als blijk van diepe genegenheid

schenk ik u deze bloemen.

Octaaf Kom, kom. Niet verlegen. Zo. Goed zo,

goed zo. Mooie bloemen, mooie bloemen. Ja.

Dan hebben we Kareltje. Dat is een vriend van

ons... enfin dat mag ik niet zeggen; dat is een

vriend van het huis.

Robert Robert.

Jean-Louis Jean-Louis Brandts, aangenaam. Robert Robert Düchateau, aangenaam. Octaaf Chateau neuf du pape! Robert Neen, neen... Octaaf Dat weet ik wel, manneke. Jean-Louis Hebt u het niet te warm. Robert Dat is een zeer bewuste keuze. Ik ben namelijk dichter...

Octaaf Ja. Hij schrijft ook. Zoals ons Leentje. Robert Het is dus een vorm van bewustgekozen lijden om van daar...

Octaaf Goed vriend. Goed... dit gezegd zijnde stel ik voor dat we ons allemaal samen gaan zetten. Lekker gezellig samen. Gaat gij eens, wat fruit halen, (tegen Laurent) Jean-Louis Ah! Laurent. Hoe is het? Octaaf Ik wist niet dat u... Ja, aandacht... Ik wist niet dat u mekaar kende? Jean-Louis We hebben mekaar vannacht al ontmoet.

Octaaf Goed. Ge zijt al op de lappen geweest! Tean-Louis Nee, pardon. We konden het huis niet vinden. En dankzij Laurent hebben we het

gevonden. Ik kom niet graag te laat; daarom was ik hier gisterenavond... Octaaf Goed... Ge hebt het gevonden. Eindgoed, algoed! Goed. We gaan ons zetten. Goed. Ik zal de bloemekes bui... ik bedoel in het water zetten en dan zal ik iets gaan halen om te drinken. Kom u rustig bijzetten vrienden, ik ga in de keuken een drankske halen. Ga rustig zitten. Ik ga in de keuken een drankske halen. Ga rustig zitten. Ik ga in de keuken een drankske halen. Ik ga een drankske halen. Ga rustig zitten vrienden. Ik ga een drankske halen. Ik ga in de keuken een drankske halen. ... Pauline Meneer Brandts. Wilt u niet gaan zitten? ...

Jean-Louis Een mooie dag vandaag. P,R,H Ja.

Jean-Louis Ze hebben nochtans regen

voorspeld.

P,R,H Ja...

Heieen Wilt ge m'n konijn eens zien? Jean-Louis Pitou? Heieen Lola... Wilt ge 't eens zien? Jean-Louis Ja. Natuurlijk. ... Robert Lang heeft het konijn de lach gezocht. Heieen Een konijn kan niet lachen. ... Jean-Louis Pardon. Ik had u niet gezien. Goedendag. Jean-Louis Brandts. Aangenaam. Marcel Marcel Denil. Ik ben hier alle jaren, drie weken op vakantie bij m'n kozijn Robert. Robert Marcel Denil. Mijn neef. Hij is hier elk jaar in de vakantie op vakantie. Octaaf Zo, daar zijn we dan. Lekkere, zelfgemaakte peirenwijn. Ja, nu vergeet ik de bloemekes nog... Nu vergeet ik de bloemekes nog in 't water te zetten. Ik kom direct terug. Ik kom direct terug.

Octaaf Zo daar zijn we dan met de lekkere zelfgemaakte peirenwijn. Peirenwijn, peirenwijn,...

Jean-Louis Mag ik eens iets vragen?

Octaaf Jazeker vriend. Als 't maar geen geld is!Alles Liebe (R VT) - Foto Pascale De Cleyn

Jean-Louis Wat is dat peirenwijn?

Robert Het is pérenwijn. Dat heeft te maken

met een streekgebonden...

Jean-Louis Pardon. Mag ik dan nog eens iets

vragen.

Octaaf Zeker vriend. Als 't maar geen geld is! Jean-Louis Is het peirenwijn of peirensap? Octaaf Het is peirenwijn, wijn, wijn... Als de wijn is in de man dan is de wijsheid in de kan.

Octaaf Zo, zo, zo... klaar is kees......

Octaaf Leen zet u recht. Vrienden. Proost. Op een gezonde kroost!

Octaaf Ching, ching. Op deze ontmoeting. Ja kom. Start.

Octaaf Goed. Nu gaan we zitten. Zet u neer. Maak het u gezellig. Gij hier, gij daar... Zet u gerust neer waar ge wilt. Maak het u gezellig. Maak het u gezellig vrienden. Zo, zo. Octaaf Vertel es vriend, vertel es... U correspondeert vandaag dus precies één jaar met ons dochterke Heieen. Jean-Louis Juist één jaar, ja. Octaaf Goed, goed. Vertel es, vertel es, vertel es,...

Jean-Louis Pardon, Pardon, pardon... Hoe is

dat allemaal begonnen?

Jean-Louis Ik dacht een hechte relatie op te

bouwen op basis van de communicatie van de

geest en ik dacht bij mezelf, waarom zou ik es

niet een advertentie plaatsen in de krant:

"deftige perfecte jongeman zoekt deftige relatie

met jong meisje min. 16jaar-max. 30 jaar."

Zodoende.

Marcel (niest)

Octaaf Goed, goed...

Jean-Louis Zou ik nog eens iets mogen vragen?

Octaaf Jazeker vriend. Als 't maar geen geld is. Jean-Louis Hebt u misschien een niet alcoholische drank in huis? Ik drink namelijk niet. Ik bedoel ik drink geen alcohol. Van één glas bier bijvoorbeeld krijg ik van die grote rode ronde vlekken die fantastisch jeuken. Het is een soort allergie.

Heieen Dat is zoals bij mijn vriendin. Die had dat ook. Maar zij kreeg het niet van alco-ho-hol. Zij kreeg het van katten. In de paartijd. En dat begon ook met één klein rood vlekje op haar been. En dan begon ze daaraan te krabben. En 's anderendaags stond haar heel lichaam vol grijselijke rode vlekken die jeukten. En door te krabben kwamen daar korsten op. En die korsten die jeukten en die gingen open. En toen 's anderendaags kwam er geel vocht uit en dat liep en liep, over heel haar lijf dat vocht. Het was geen zicht. Het was precies een monster uit een tekengriezelfilm. Maar toen zij haar eerste kindje de borsten gaf... Octaaf Ja, Goed. Ik ga onmiddellijk een glas water halen.

Jean-Louis Als 't niet te veel moeite is. Octaaf Nee, vriend. Blijf zitten, blijf zitten. Ik ga onmiddellijk een glas water halen. Ik ga een glas water halen. Blijf rustig zitten. Laurent Tiens. Gij hebt benen? Jean-Louis Hoe bedoelt u. Laurent Ik dacht dat gij geen benen had. Jean-Louis Figuurlijk. Ja natuurlijk. Octaaf Ziezo, ziezo, ziezo, de Peau! de Peau. Water, water. Voor de vermoeide prater! Octaaf Vertel es, vertel es, vertel es. Hoe was de reis? Hm...

Jean-Louis Goed. hé Pedro?

Octaaf Goed, goed, goed. Jean-Louis (morst)

Heieen Hij drinkt als een paard! Hij is helemaal

Jean-Louis Ik keek te diep in 't glas.

Octaaf Ja, ja. Hij keek te diep in 't glas. Ha!

Octaaf Vertel es, vertel es, vertel es... Wat doet

u voor het gewin?

Jean-Louis Hoe bedoelt u?

Octaaf Wat doet u voor het gewin?

Robert Gewin; dat is gewesttaai.

Octaaf Ja, goed... Zwijg. Wat doet u voor uw

gewesttaai? Euh. Wat doet u voor de kost. Voor

beroep enfin? Wat doet u voor de kost?

Jean-Louis Fijnkost.

Octaaf Ha! Nee, serieus.

Octaaf Fijnkost. Mijn vader heeft een

charcuteriebedrijfje. Champignons a la greque,

en zo.

Heieen Dan verkoopt ge ook curryworsten? Jean-Louis Curryworsten. Nee, dat is in een frituur. Curryworsten. Dat is geen vlees, dat is karton.

Heieen Dat is wel vlees. Ik eet graag curryworsten. Ik eet elke dag curryworsten. Jean-Louis Dat is karton. Heieen Dat is vlees. Jean-Louis Dat is karton. Heieen Octaaf Dat is vlees. Octaaf Het is schoon weer vandaag! Jean-Louis Ze hebben nochtans regen voorspeld.

Octaaf Een sigareke? Een sigareke? Sigareke? Sigareke? Een sigareke? ... Jawel, jawel. Een sigareke?

Octaaf Een sigareke. Eén sigareke, twéé sigarekes, drie sigarekes... Goed, drie sigarekes. Nee, nee blijf rustig zitten. Ik ga even naar de keuken, een sigareke halen. Blijf rustig zitten. Ik ben direct terug. Ik ga even een sigareke halen. Octaaf Voila, ik ben al terug. Ja. (Octaaf opent het sigarenkistje) Fortzegels! Sigaretje dan,... (Pauline meldt de komst van Bobke de Somer) Octaaf Wie? Ah. Jongelui, nu moet ik even vlug een zaakje afhandelen. Ik stel voor dat jullie onder mekaar nog wat babbelen. Paulineke en ons Heleentje. Zullen voor het eten zorgen. Iedereen blijft hier eten?! En dan... Wat! Ik kom onmiddellijk terug. Ik kom onmiddellijk terug. (Octaaf Pauline en Heieen af. Geluiden van hevige ruzie in de keuken) Robert Wij zijn weg zeker Marcel. Ja heren excuseer. Ik moet dringend naar de bib. Heren tot genoegen. Marcel, waar staat de velo? (Robert en Marcel af)

1.5 13.30 u

(Jean-Louis Brandts, Pedro Turin, Laurent, Heieen)

Jean-Louis ... Die opmerking over mijn benen. Over mijn benen. Dat ik geen benen had. Die figuurlijke grap. Ik lach daar nu mee... Die opmerking van U vond ik niet erg beleefd. Ik kan u verzekeren; ik doe twee uur per week aan culture fysique, aan culture fysique. En de mensen van de turnclub zijn jaloers op mijn benen...! Ik ben daar geen onnozel ventje. (Pedro Turin troost) Laurent Ca va? Pedro Ja, ja.

Laurent Vanavond een kaartje leggen? ... Na het eten? (Pedro en Jean-Louis stemmen in en gaan) (Laurent lacht. Heieen verschijnt.) Heieen Laurent! Kom vanavond naar de pikdorser. Ge moet. (Een hevig onweer barst los)

II.1 22.00 u

(Marcel, Robert)Marcel Wat is er? Robert Vergeten. Marcel Wat vergeten? Robert Niets.

Marcel Hoe kunt ge nu niets vergeten? Robert Hoe kan ik nu iets vergeten wat ik nooit gehad heb?

Marcel Ge zijt toch soms ook een rare. ... Ja,

jongen. Vrouwen. Ge moogt ze graag zien. Maar

ze mogen het niet weten.

Robert Wat bedoelt ge daarmee?

Marcel Dat ze 't niet mogen weten. ... Ik zal u

eens iets vertellen. Als ik afzwaaide uit het leger,

als ik daar weg ging, heb ik drie dagen na

mekaar gepoept.

Robert Maar mens toch.

Marcel Ja ik had toen een lief. Maar dat was

niet veel waard want de tweede nacht gaf ze het

al op en ik ben toen de stad ingetrokken en heb

daar een chinese opgepikt.

Robert Een chinese?

Marcel Ja, ik kwam toen in een café en ze zat daar zo met haar broer in een hoekje en ze keek zo naar mij en ik zei: "Ja het is hier prijs." Robert En hoe zaagt ge dat dan. Marcel Ge ziet dat. Ge ziet dat direct als ge dat één keer gezien hebt. Hun ogen blinken dan zo gelijk bij een vis. ... En zo'n chinese laat ik natuurlijk niet schieten, want die vreemde typen, dat is heel wat anders als die van hier, dat is veel beter.

Robert Ja?

Marcel Ja. Ik heb het ook eens gedaan met een

blonde jamaïcaanse met grote tetten.

Robert Een blonde jamaïcaanse?

Marcel Ja, met grote tetten.

Robert Maar Marcel dat bestaat toch niet. Dat

bestaat toch niet.

Marcel Wat bestaat niet?

Robert Een blonde, jamaïcaanse dat bestaat

niet.

Marcel Je hebt toch blonde negerinnen ook. Robert Blonde negerinnen? Marcel Ah ja, ze kunnen hun haar toch verven. Robert Ah ja, natuurlijk. Op die manier. Ik zou dat toch niet vertrouwen Marcel. Nee, geverfd. Het zal wel een prostitué zijn. Marcel Gij zijt niet goed zeker. Ge denkt toch niet dat ik ze betaal. Zij betalen mij, ja. Marcel Die broer van die chinese dat was ook een rare. Dat was een zeeman. En weet ge wat hij vertelde. Als hij drie weken op zee was, en hij had geen vrouw; weet ge wat hij dan deed? Hij pakte een conserveblik, en hij deed dat vol met

lever en dat was dan juist gelijk......gelijk bij

een vrouw.

Robert Marcel. Dat vind ik nu weerzinwekkend. Hoe is het mogelijk. Robert Wat ze tegenwoordig allemaal uitvinden. Alleen maar voor de pure bevrediging van het eigen zichzelf. Weerzinwekkend. Maar ja ik weet het wel. Het is een teken van de tijd. Het is een teken van de egoïstische tijd. Waar is de liefde, Marcel? De liefde. Robert Waar is de liefde? De liefde. De Liefde. De Liefde. De liefde dat is een kunst. Kunst. Kunst. Kunst. Kunst dat is liefde. En liefde dat is kunst. De kunst van de liefde. De kamasoutra bijvoorbeeld. De kamasoutra. De kunst van de liefde. De indiërs, De indiërs. De indiërs. De goeroe's. De goeroe's. De goeroe's. De goeroe's die bestaan. En die goeroe's die mediteren, transcenderen en die ejaculeren. Alleen maar door eraan te denken. Marcel Nu zijt ge aan het zeveren. Robert Nee Marcel, ik zever niet! Robert Ik zever niet. Dat is wat anders dan een vrouw te beschouwen als een conservedoos. Marcel Allez how.

Robert Allez how! Allez how! Allez how! Marcel, wij zijn toch geen beesten zeker. Wij zijn toch geen beesten! Dat kan ik niet geloven, en dat wil ik niet geloven. Nee. Nee. Dat wil ik niet geloven.

II.2 22.15 ii

(Laurent, Robert, Marcel, Pauline, Jean-Louis, Octaaf, Heieen)

(Pauline komt op)

Robert Vroeg in den dageraad. De schoone gaat ontbinden. De gouden blonden tros. Citroenig van couleur.

Pauline Het spijt me Robert maar ik moet Laurent spreken. Onder vier ogen. Robert Ah ja. Natuurlijk. Uiteraard. ... Pauline O Liebe, O Liebe. So golden Schön. Ik heb op de kamer van Heieen, mijn gedicht gevonden dat ik van Robert gekregen heb. Gewoon doorgegeven. Laurent Een mop.

Pauline Een mop. Ik geef je mijn gevoelens en twee minuten later verkoop jij ze door als een mop. ... Trouwens, ik moet je nog iets vertellen. Maar hou het voor jezelf. Heieen erft van oom Albert 72 miljoen. Laurent Hoeveel. Pauline 72 miljoen. Laurent En gij? Pauline Niks. Laurent Hoe niks?

Pauline Je weet dat hij in de waanzin van zijn ziekte Heieen voor mama hield. Zou je er ooit aan denken om Heieen te verkiezen boven mij. (Laurent lacht. Pauline slaat hem. Octaaf komt op)

Octaaf Ah Laurent. Ca va? (x6) (Octaaf af)

Pauline Pak me vast. Ik wil hier weg. Ik ben het

hier zo beu. (Jean-Louis Brandts verrast Pauline

en Laurent in hun omhelzing)

Jean-Louis Oh pardon. (Pauline af.)

Jean-Louis Excuseer juffrouw Pauline.

Excuseer Laurent ik zocht Pedro.

Laurent Ah Pedro.

Jean-Louis Pedro? ...

Laurent Hoe is 't verder?

Jean-Louis Goed. Dank u.

Laurent Al wat beter?

Jean-Louis Ja. Het is verteerd.

Laurent Goed gegeten?

Jean-Louis Ja, dank u.

Laurent Spieren hé? Van de culture fysique.

(Laurent kittelt Jean-Louis)

Jean-Louis Laurent. Ik wist niet dat gij en

Pauline samen waart.

Laurent Nee. 't Is niet wat ge denkt.

Jean-Louis Het trok er toch op.

Laurent Nee, nee.

Jean-Louis, Ge moogt dat tegen mij vertellen. Ik zeg dat tegen niemand voort. Laurent Juffrouw Pauline en ik; wij zijn eigenlijk jeugdvrienden! En met de jaren ben ik zo haar vertrouwensman geworden. En als ze dan problemen heeft dan komt ze naar mij. Jean-Louis Ah, ze had problemen. Laurent Liefdesverdriet. Jean-Louis Oei. ...

Laurent Als ge 't mij vraagt, gaat het terug regenen.

Jean-Louis Ik ben erop voorzien. Laurent Hm?

Jean-Louis Dat ik erop voorzien ben.

Laurent Ja. Dat is een geriefke.

Jean-Louis Daar komt niks door. KAWÉKE!

Laurent Ja, ze is verliefd.

Jean-Louis Pauline? Op wie? (Laurent wijst

naar Jean-Louis)

Laurent Stapelverliefd. Maar ja. Ze zit met een schuldgevoel natuurlijk... Alle symptomen zijn er. Droge mond knikkende knieën... (Laurent af. Jean-Louis loopt hem achterna. Robert op.) Robert Vrienden! Waar zijt ge! ... De Tonkinbaai. De Tonkinbaai. Ze hebben geluisterd naar de stem van de jeugd. (Robert af. Heieen en Jean-Louis op) Jean-Louis Goedendag. Juffrouw Heleen. Juffrouw Heieen. Juffrouw Heieen. Goedendag.

Jean-Louis Ik ben gekomen om te zeggen dat de toon van uw brieven en de inhoud ervan mij zwaar op de maag liggen. Hoe durft u. U houdt mij meer dan een jaar in de waan dat u smoorverliefd bent en met wat moeilijke woorden spiegelt u mij een valse intelligentie voor. Ik wil u bij deze zeggen dat ik diep, diep vernederd ben, diep gekwetst, diep gewond en diep beledigd ook. Nooit in mijn leven ben ik zo vernederd en gekwetst geweest. Ik vind u een domme koe. Hou u voortaan met uw zwart konijn bezig en laat nooit nog een man op u verliefd worden. U bent een holle fles. Excuus, het moest mij van het hart. Ik ben woest. Ik ben woest. Ik heb hier verder niets aan toe te voegen. (Pauline op)

Jean-Louis Goedendag, juffrouw Pauline. Goedendag, juffrouw Pauline. Een mensenhart is wispelturig. Uw gevoelens volgen is geen schande. Uw lijden doet mij leed. Nu ik vernomen heb dat uw gevoelens, in mijn richting gaan,., zou ik zeggen, geef ze de vrije losse teugel. Samen kunnen wij de ware wereld ontdekken. Wij samen. (Pauline streelt zijn neus, neemt hem bij de neus, knijpt erin) Jean-Louis Ah! Ah! Aah!

IL3 22.45 u

(Marcel, Heieen)

Marcel Juffrouw Heieen. Ik heb alles gezien en alles gehoord. Ze spelen een gemeen spel met je gevoelens. Ze doen je verdriet. Ze liegen en bedriegen. Er is er geeneen die echt van je houdt. Ik wel. Ik hou echt van jou. Ik wel. ... Waarom zeg je niets. Waarom bekijk je me zo. ... Je gelooft me niet. Je gelooft niet wat ik zeg. Er is er geen een die zichzelf durft te tonen zoals hij is. Ik durf dat wel. Ik zal het u bewijzen. Ik zal u bewijzen dat ik me durf tonen zoals ik ben. Omdat ik goede bedoelingen heb. Want liefde, juffrouw Heieen, dat is kunst, en kunst dat is liefde. Zoals in Indië. Bij de goeroe's. Goeroe's die bestaan. De goeroe's mediteren, transcenderen en ejaculeren. Alleen maar door eraan te denken. ... (Ondertussen heeft Marcel zich ontkleed.)

II.4 23 u

(Octaaf, Heieen, Pedro, Robert)

(Octaaf op zoek naar Heieen) Octaaf Heieen! ...

Octaaf Wel!? Ik heb u al duizend keer gezegd dat ge de tuinslang moet oprollen als ge ze gebruikt en ge doet het nooit, ge doet het nooit! En wie valt er dan met z'n nieuw kostuum in 't slijk; meneer de Somer. Ja, pas op hé! Godverdomme. Ik sta altijd voor piet snot, meiske, ge luistert nooit, ge luistert nooit, Rock and Roll, liberté total! Rolt dat op. Heieen Pa, kent gij duits? Octaaf überhaupt.

Heieen O Liebe, O liebe. So golden schohoon.

Octaaf Zegt dat nog eens.

Heieen O Liebe, O Liebe. So golden schohoon.

Octaaf O liefde, O liefde. Zo gouden schoen.

Van Brandts?

Heieen Nee. Van Laurent.

Octaaf Heieen! ... (Heieen bij vader op de

schoot)

Octaaf Heieen. Luister goed kind. Ik zeg het maar één keer. Laurent, dat is een gevaarlijke, onverantwoorde charlatan. En ge moet niet zeggen dat hij van u houdt want hij houdt niet van u, hij houdt van uw geld. En ik kan het weten want ik ben uw vader. En ik vraag u: zet Laurent uit uwe kop. Gij gaat mij dat onmiddellijk beloven. Zweer het. En als ge het niet voor mij doet meiske, doe het voor uw moeder. Heieen (knikt)Octaaf Voila si. Mijn klein lief leeneke. (Octaaf kust Heieen. Pedro verschijnt.) Octaaf Goed, goed... Ik ga de tuinslang oprollen. Ik zal de tuinslang oprollen. Goed, goed,... Leeneke, lieveke. Goed, goed,... Ik ga de tuinslang oprollen. Ik ga de tuinslang oprollen. Goed, goed,... Ja, ja... (Octaaf af) (Robert loopt voorbij) Robert De Tonkinbaai! De Tonkinbaai! De Tonkinbaai!

Pedro Ik had ooit eens een Harley Davidson. Een authentiek stuk, van kort na de oorlog. Gevonden op een auto-kerkhof. In heel slechte staat. Ik stak er al mijn tijd en mijn geld in. En na lang gesleutel, reed hij terug. Hij zag eruit gelijk nieuw. Hij blonk ongelooflijk. Twee jaar. Verzorgd, vertroeteld, gekoesterd. Gelijk zot. En na twee jaar hebben ze hem gepikt. ...

II.5 23.25u

(Laurent, Heieen, Pauline, Octaaf)

(Heieen verschijnt. Plots een stem uit het duister. Laurent.)

Laurent Pssst. Liefste. Ik kan niet verder zonder u. Ik word zot zonder jou. Ik ga kapot zonder u. Ge moet niet naar uw vader luisteren. Ge moet ook niet naar Jean-Louis luisteren. Die wil u alleen maar om u in zijn winkel te zetten. Ik maak hem godverdomme kapot als hij dat durft. Wacht alstublieft, wacht. Geef me nog één kans. (Laurent huilt. Heieen troost hem. Pauline ziet hoe Laurent van Heieen profiteert. Pauline vliegt Heieen aan. Vrouwencatch. Octaaf verschijnt)

Octaaf Wat is hier gebeurd? Wat is hier

gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat is hier

gebeurd? Wat is hier gebeurd? Wat is hier

gebeurd? Bon. Alors la. Laurent.

Octaaf Vous m'ecoutez bien. Vous vous en allez

maintenant. Je vous donne cent francs, pour

prendre l'autobus et vous ne revenez jamais,

mais jamais de la vie ici. C'est bien compris? Is

dat goed begrepen?

Laurent Waarom zou ik...

Octaaf Ah c'est pas assez. Alors. Je vous donne

deux cent francs. Ca va.

Laurent Octaaf...

Octaaf Bon, Bon. Ca fait trois cent francs. Laurent Ge laat me niet uitspreken... Octaaf Ik verwittig u vriend. Gij gaat onmiddellijk weg. Ik tel tot tien en zijt ge niet weg dan roep ik de politie. Is dat goed begrepen? Eén, twee, drie, vier... Laurent Als ge nu...

Octaaf Politie! (Octaaf af, gevolgd door zijn dochters) (Robert op) Robert Laurent. Geweldig nieuws. Ze zijn gestopt. Ze zijn gestopt met de bombardementen op de Tonkinbaai.

Laurent Robert, ge moet mij helpen.... Robert Waarom?

Laurent Daarom godverdomme! ... Laurent Octaaf is ginder. Hou hem bezig. Vooruit. (Laurent verstopt zich op de hooizolder. Pedro verschijnt) Pedro Laurent. Kent u die mop van die marsmannekes die het sexueel gedrag van de mensen kwamen observeren. Er kwam eens een vliegend schotelke van mars, het landde op de aarde; recht bij een koppel op de slaapkamer. Bip, bip. Wij komen het sexueel gedrag van de mensen observeren. Ah, zegt die vrouw, interessant. Hoe gaat dat op MARS. Bip, bip. Wij doen aan partnerruil. Héél interessant. Pauline Laurent?! Laurent?! Laurent, ik ben het.

Marcel Juffrouw Pauline. Juffrouw Pauline. Er brand een vuur in mij. Een vuur dat me kapot maakt. Mijn hart brandt van goesting. Ge moet mij een kans geven juffrouw Pauline. Ge moet naar mij luisteren - Geef mij een kans. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Ik zie u

graag. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Ik zie u graag. Voel eens hoe warm. Kijk in m'n ogen. (Marcelslaat op de vlucht. Octaaf en Robert op; zij bespreken de Oost-West politiek. Pauline vlucht voor haar vader.)

II.6 23.35 u

(Heieen, Jean-Louis, Laurent)

(Jean-Louis ontmoet Heieen) Jean-Louis Pardon. Pardon. Pardon. Juffrouw Heieen. Ik heb spijt van al de valse beschuldigingen die ik aan uw adres geuit heb. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer wroeging ik heb. Mijn puurste gevoelens, van vroeger, van Jean-Louis Brandts, zijn terug naar boven gekomen. Ik vind u een fantastisch meisje. Uw gelaat fantastisch. Uw ogen fantastisch. Uw mond fantastisch. Uw hals fantastisch. Jean-Louis Uw enorme persoonlijkheid. Fantastisch. Ik krijg daar een krop van in m'n keel. Ik zweet in al mijn holtes. Juffrouw Heieen. U bent mijn vrouw. Heieen U moet mij ook vergeven. Ik vind u geen onnozelaar. Ik vind u een lelijke pekinees. (Jean-Louis af) (Laurent imiteert het geloei van een koe vanop de zolder om de aandacht van Heieen te trekken)

Laurent Liefste. Ik ben het. Kom bij me. Ik zal je minnen tot op het hoogste punt van rust. Kom liefste. Het is alsof het heelal vol spiegels hangt en elke spiegel jouw beeltenis vangt. Laurent Je bent mooi liefste. Te mooi voor mijn verlangen. Kom. Kom bij me. Ik zal je kussen. Ik zal aan je ruiken. Ik zal je strelen. Kom liefste. Kom. Laat me in je veilige haven. Kom. Kom in je grote droom. (Heieen aarzelt... maar verdwijnt naar de zolder als zij de anderen hoort aankomen)

II.7 23.45 u

(Robert, Octaaf, Jean-Louis Brandts, Pedro Turin, Pauline)

Robert Uiteraard hebt u gelijk. Maar toch zou ik willen zeggen dat men alles vanuit zoveel mogelijke gezichtshoeken moet bekijken. Neem nu het concrete geval van abortus... Octaaf Wat belieft er u? Wacht vriend. Ik zal u daar het volgende over zeggen. Ongewenste zwangerschapsonderbreking; daar kan ik het volgende op zeggen. Onze Lieve Heer heeft hier op de wereld een bepaalde ordening geschapen en als ge die ordening niet volgt dan zit ge in de problemen. Begrijpt ge mij goed? Wel. Als daar een kind niet van pas komt, dan heeft Onze Lieve Heer daar zelf voor gezorgd. Wat is dat? Een miskraam. Zo simpel is dat. De natuurlijke selectie. Voila. II ne faut pas en discuter. Ik geef u een ander voorbeeld. Laat mij uitspreken vriend. In Luik. Als er daar in Luik twintig, dertig mensen softenon hebben. Ha! Bon. Ik heb geen softenon. Ik heb ook geen ongewenste zwangerschap. C'est ca. II ne faut pas en discuter mon vieux. Assayez-vous. Robert Ik zou willen zeggen dat u de zaak toch niet mag veralgemenen. Octaaf Ik veralgemeen niks vriend. Robert Elk individueel geval... Octaaf Individueel geval! Individueel geval zegt gij. Goed. Ik zal u daar het volgende over zeggen.

Octaaf Individueel geval. Ik geef u een voorbeeld. Goed. Eén: ik vermoord mijn moeder. Twee: ik kom voor de rechtbank en de rechtbank vraagt; waarom vermoordt gij u moeder vriendeke. Drie: Ik zeg; omdat ik een individueel geval ben. Vier: Die rechter zegt; omdat gij een individueel geval zijt, geef ik u niet meer dan drie jaar. Vijf: Ik kom in de gevangenis. Ik zit daar een jaar. En na één jaar

ben ik vrij omdat ik een individueel geval ben en goed gedrag en zeden heb. Ah. Ik ben een individueel geval, ik vermoord mijn moeder en ik ben vrij na een jaar. Ah. C'est ca. Bon. Ik zal u zeggen hoe dat het komt dat wij altijd van die meningsverschillen hebben, omdat gij van een andere generatie zijt. Octaaf Nee. Gij hebt de oorlog niet meegemaakt. Gij denkt toch niet dat ik in '45 tegen de Amerikanen gezegd heb: "Yankee go home!"

Octaaf Nee. Vriend. Als 'tin Rusland zoveel beter is, weet ge wat ge dan moet doen? Ga in Rusland wonen en dan zullen we nog eens klappen. Goed. Ik zal nog één ding zeggen, kameraad; in België is er volgens mij ene goede Merckx, verstaat ge mij? Ge verstaat mij wel zeker. Wel dat is die Merckx die zo vlug met zijne velo op den berg kan rijden. Voila, nu zijn we uitgeklapt zeker. Kijk die kaarten eens na. (Pauline verschijnt met een valies in haar hand) Pauline Pa. Octaaf Ja manneke. Pauline ...

Octaaf Wat scheelt er? Gaat ge op reis

misschien.

Pauline ...

Octaaf Hoe laat is 't.

Robert Twintig na twaalf.

Octaaf Weet gij wel hoe laat het is. Of ge

misschien weet hoe laat het is. Het is twintig na

twaalf. Doe die jas uit, zet die valies weg. Geef

ons iets te drinken, wij spelen een spelleke kaart.

Kom.

Pauline ...

Octaaf Wat is er! Goed, goed, goed... Leg die kaarten neer. Nee. We gaan op ons gemak luisteren. Goed. Wat ligt er op uwe lever kind. Goed, goed... Pauline ...

Octaaf Luistert goed. Ik ben een gierigaard. Hé? Ik ben een autoritair. Hé? Ik ben een racist. Hé? Ik ben een slechte vader. Hé? Ik ben een slavendrijver. Hé? Terwijl er in de Kongo miljoenen vrouwen zijn die duizend keer meer werk verzetten dan gij en die er nog niet aan denken om het af te trappen. Stuk pretentie! En ik roep in mijn eigen huis zo hard en zo veel als ik dat wil, is dat goed begrepen. (Petro Turin en Jean-Louis Brandts op. Zij willen afscheid nemen)

Octaaf Komt er bij! Zie ze daar staan si. Kijk maar eens goed. Daar. Ikke. Ik ben een gierigaard. Hé? Ik ben een autoritair. Hé? Ik ben een racist. Hé? Ik ben een slechte vader. Hé? Ik ben een slavendrijver. Hé? Terwijl er in de Kongo miljoenen vrouwen zijn die duizend keer meer werk verzetten dan gij en die er nog niet aan denken om het af te trappen. Stuk pretentie. En ik roep in mijn eigen huis zo veel en zo hard als ik dat wil, is dat goed begrepen. Pauline ...

Octaaf En ik zal hier eens iemand zijn boekske opendoen si. Die Laurent van u dat is een stuk krapuul, dat is ne vuile vieze vettige smeerlap die in de gevangenis heeft gezeten omdat hij met zijn vuile vieze poten niet van de meiskes van dertien jaar kon blijven. Tien jaar heeft hij in de gevangenis gezeten die schone Laurent van u. Loopt hem maar achterna. Ga mee met dat krapuul, dan wordt ge zelf een stuk krapuul. Ga maar in de goot liggen. Nous on s'en fou! Pauline ...

Octaaf Uw moeder had het nooit zover laten komen meiske. En begint niet over gemakkelijk. Gij weet niet wat gemakkelijk is gij! Kritiek hebben dat is gemakkelijk. Niks doen en niks verkeerd doen, dat is gemakkelijk. Een grote bek opzetten, dat is gemakkelijk. Het aftrappen is gemakkelijk. (Pedro enJ.L. druipen af.) Octaaf Trap het af. Ik wil u niet meer zien. Trap het af.

Pauline Pa...

Octaaf Trap het af. (Pauline af...)

Volledig artikel als PDF

Auteur Luk Perceval, Dirk Roofthooft

Publicatie Etcetera, 1986-04, jaargang 4, nummer 13, p. 42-46

Trefwoorden octaaflaurentheieenpaulinerobertpedromarcel

Namen Ah LaurentAh PedroAlbertAlles LiebeAmerikanenBelgiëBeurse ReuBobke de SomerChateauDe LiefdeDe TonkinbaaiDimitri DupontGepijndeGetastH JaHarley DavidsonHeieen DanHeieen DatHeieen EenHeieen GeHeieen HijHeieen IedereenHeieen IkHeieen LaurentHeieen LolaHeieen NeeHeieen O LiebeHeieen Octaaf DatHeieen PaHeieen SchoonHeieen VlamHeieen WiltHeleentjeHelenekeHou HeieenHé PedroHöhenIndividueelIndiëJean-Louis AangenaamJean-Louis AhJean-Louis CurryworstenJean-Louis DaarJean-Louis DatJean-Louis DieJean-Louis EenJean-Louis ExcuseerJean-Louis FiguurlijkJean-Louis FijnkostJean-Louis GeJean-Louis Goed.Jean-Louis GoedendagJean-Louis HebtJean-Louis HeelJean-Louis HijJean-Louis HoeJean-Louis IkJean-Louis JawelJean-Louis Jean-Louis BrandtsJean-Louis JuistJean-Louis LaurentJean-Louis MagJean-Louis NeeJean-Louis OeiJean-Louis OhJean-Louis PardonJean-Louis PaulineJean-Louis PedroJean-Louis PitouJean-Louis UwJean-Louis VoilaJean-Louis WatJean-Louis WeJean-Louis ZeJean-Louis ZoJean-Louis van BrandtJean-MarieJimmy FreyKareltjeKongoLaurenkeLaurent AlLaurent BinnenLaurent CaLaurent DaaromLaurent EenLaurent EnLaurent GeLaurent HeeftLaurent HmLaurent HoeveelLaurent IkLaurent JaLaurent JeLaurent Juffrouw PaulineLaurent KariatideLaurent KijkLaurent KnappeLaurent LaurentLaurent LiefdesverdrietLaurent LiefsteLaurent MaakLaurent MinderLaurent Nee.Laurent NogLaurent OctaafLaurent OngeveerLaurent OokLaurent PssstLaurent RobertLaurent StapelverliefdLaurent TrouwenLaurent VerlangenLaurent WaaromLaurent van HeieenLeentjeLope de VegaLuikMARSMaanklachtMarcel AhMarcel AllezMarcel DatMarcel DieMarcel GeMarcel GijMarcel HoeMarcel JaMarcel JeMarcel Juffrouw HeieenMarcel Juffrouw PaulineMarcel Marcel DenilMarcel NuMarcel WatMerckxOchtendOctaaf BonOctaaf ChingOctaaf FijnkostOctaaf HaOctaaf HeieenOctaaf HoeOctaaf JazekerOctaaf KomOctaaf LeenekeOctaaf LuistertOctaaf NeeOctaaf VoilaOctaaf WatOctaaf WieOctaaf ZiezoOctaaf ZoOnze Lieve HeerOost-WestPascale De CleynPauline AangenaamPauline EenPauline GoedemorgenPauline HetPauline IkPauline JePauline LaurentPauline MomentPauline PakPauline PijnPauline en HeieenPaulinekePedro DiePedro GePedro IkPedro JaPedro KomPedro LaurentPedro MaarPedro NeePedro TurinPetro TurinPollekeRobert Robert AhRobert AllezRobert AsjebliefRobert BeurseRobert BlondeRobert DaaromRobert DatRobert DuchateauRobert EenRobert ElkRobert EnRobert GewinRobert Goedemorgen PaulineRobert HetRobert HoeRobert IkRobert JaRobert LaatRobert LangRobert LaurentRobert Maar MarcelRobert Marcel DenilRobert Nee MarcelRobert NeenRobert Robert DüchateauRobert TwintigRobert UiteraardRobert VergetenRobert VriendenRobert VroegRobert WaaromRobert WatRobert WijRock and RollRuslandSchönSpieren héTean-Louis NeeTheokeTrapVan LaurentVerzakendVoila siWie MorgenwolkenWill TuraYankee


Development and design by LETTERWERK