Archief Etcetera


InhoudstafelDriemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina

Babel-Babel Cie Maguy Marin Foto Cl. Bricage

Redactie

Pol Arias, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Secretariaat

Alex Mallems

Aan dit nummer werkten mee

Alexander Baervoets, Sam Bogaerts, Marijke Caris, Peter De Jonge, Eric De Kuyper, Jacques Franck, Patricia Kuypers, Alex Mallems, Leen Thielemans, Hedwig Vrlinde.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummmers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl.27); een groepsabonnement (4 nummers per abonnee, vanaf 25 abonnees kost 450 fr. of fl. 27 ; een voordeelabonnement (8 nummers) kost 900 fr. of fl. 50; een steun-abonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera. Abonnementendienst, Vesahusstraat I, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele: centra

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-300 Leuven, verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 4 B-1050 Brussel.

ETCETERA

Jaargang 3, nummer 9, januari 1985 IN DIT NUMMER

Anne Teresa De Keersmaeker

Elena's Aria is een keerpunt in de danstaal van Anne Teresa De Keersmaeker. De spanning van de wiskundige strakheid werd ingeruild voor emotionele directheid. Een choreografe laat in haar ziel kijken. Bespreking en interview, pag. 00 e.v.

Franse dans

De Concise Oxford Dictionary of Ballet schrijft dat de Franse bijdrage tot de moderne dans ook in de jaren 70 verwaarloosbaar bleef. Da's niet mals maar het tij schijnt te keren. Het Vlaams Theater Circuit presenteert in februari en maart groepen en choreografen van de nieuwe lichting. Voor Etcetera worden ze geïntroduceerd door Alexander Baervoets. Pag. 00

Kunst & plezier

In zijn Naschrift bij De Naam van de Roos bekent Umberto Eco dat hij altijd gedacht heeft "dat een roman ondanks alles moet vermaken, ook en vooral door middel van de plot." Werk dat een groot publiek aanspreekt, hoeft niet waardeloos te zijn, heet het. Enkele pagina's verder heeft Eco het over ene Leslie FiedLer. "Hij wil eenvoudigweg de barrière slechten die opgeworpen is tussen kunst en plezier."

Kunst mag opnieuw plezier opleveren. De barrières worden vandaag geslecht door wie hen gisteren hebben opgeworpen. Morgen legt de nieuwe generatie het verkeer weer stil, vanuit een even legitieme behoefte, want, de zoon zal pas vader worden, nadat hij zijn eigen vader flink op de kop heeft gezeten.

Plezier beleven aan kunst... zullen we met deze vrome wens de derde jaargang van Etcetera en gelijk ook 1985 beginnen?

Thomas Brasch

Regisseurs en schrijvers uit Oost-Duitsland maken sinds het einde van de jaren '70 de Westerse scènes onveilig. Zij exporteren dramaturgische helderheid, radicaal realisme en brutale esthetiek. Thomas Brasch is één van hen. 'Mercedes' is één van zijn stukken. De integrale tekst van 'Mercedes' en een introductie bij de auteur. Pag. 00

Don Giovanni

Don Giovanni is een prachtige partituur maar een ouderwetse fabel, meent Johan Thielemans. Hoe ontsnapt een voorstelling ervan aan het museum? Hij beschrijft de enscenering van Karl-Ernst Hermann in de Munt en had een gesprek met hem. Pag. 00

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesahusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64

In dit nummer ook nog

Op zoek naar de bronnen van Béjarts kunst, pag. 2 Een portret van Tadeusz Kantor, pag. 26

Kwartet van Heiner Müller bij BKT en de Witte Kraai, pag. 22 Het 150-jarige jubileum van de Bourlaschouwburg, pag. 48 Columns van Sam Bogaerts, pag. 25 en Jef De Roeck, pag. 52 In de kroniek recensies, berichten en brieven van lezers. Pag. 53

Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-1000 Brussel Tel 02/512 14 13

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. no part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.

ISSN 0771-4807 ISBN 906303 IIS 1


Development and design by LETTERWERK